Odstające łopatki – analiza przypadku

Case study numeru

Wady postawy u dzieci to coraz częstszy problem. Według piś- miennictwa ich odsetek sięga 80–90%. Do wad postawy należą zaburzenia prawidłowej pozycji łopatek. Odpowiednio poprowadzona terapia pozwoli efektywnie wspomóc proces rehabilitacji u pacjentów, u których stwierdzono tego typu deficyty postawy.

łównym celem artykułu jest przedstawienie sposobów prowadzenia terapii pacjentów ze skrzydłowatymi łopatkami, które mogą wpłynąć na optymalizację wyników leczenia rehabilitacyjnego. Dodatkowo dokonano oceny efektywności prowadzonych działań leczniczych.

REKLAMA

Omówienie

Wady postawy wśród dzieci stanowią coraz powszechniejszy problem. Według Kasperczyka deficyty w obrębie statyki postawy dotyczą nawet 40% chłopców oraz 28% dziewczynek w wieku 8–15 lat [1]. Inni naukowcy, Bibrowicz i Skolimowski, zaobserwowali, że u 58% badanych dzieci w wieku od sześciu do dziewięciu lat występuje zaburzenie symetrii postawy w płaszczyźnie F w obszarze trójkątów talii, barków, łopatek, a także odchylenia wyrostków kolczystych od linii przebiegającej wzdłuż C7–S1 [2]. Z badań Mirosława Mrozkowiaka przeprowadzonych na polskiej populacji wynika, że najbardziej niebezpiecznym okresem dla rozwoju prawidłowej postawy jest ósmy rok życia [3]. Według tego autora odsetek zaburzeń postawy w polskich województwach sięga aż 89%. Najczęściej obserwuje się asymetrię wyrostków kolczystych (wypukłością skierowanych w lewo), a także cechy pleców okrągłych. W obrębie kończyn dolnych najczęściej u dzieci pojawia się koślawość kolan oraz pięt, a także płaskostopie.
Łopatka stanowi istotną komponentę obręczy barkowej. Zaburzenie jej prawidłowej pozycji wpływa na pogorszenie funkcjonalnych związków ze strukturami bezpośrednio (i pośrednio) z nią powiązanymi, np. ze stożkiem rotatorów, mięśniami pochyłymi. Obręcz barkowa zapewnia zarówno szeroką gamę ruchów, jak i solidną podstawę dla kończyny górnej. Ze względu na dużą możliwość ruchową obręczy barkowej struktury wchodzące w jej skład są narażone na częste dolegliwości bólowe lub urazy.
W naturalnej pozycji, zapewniającej odpowiednie warunki do horyzontalnego zgięcia i wyprostu ramienia, łopatka tworzy kąt 30° względem płaszczyzny czołowej. Kąt ten jest zawarty pomiędzy wyrostkiem kruczym łopatki a płaszczyzną czołową, natomiast jego wierzchołek stanowi guzowatość potyliczna.
W sytuacji gdy występuje funkcjonalne zaburzenie pomiędzy łopatką a klatką piersiową (funkcjonalnym stawem żebrowo-łopatkowym), pojawia się odstawanie przyśrodkowego brzegu łopatki od powierzchni...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO