Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

11 lutego 2019

NR 102 (Luty 2019)

Pierce Results system jako metoda chiropraktyczna

0 1457

Metoda chiropraktyczna Pierce Results System opiera się na połączeniu dokładnego wywiadu klinicznego, badania podmiotowego i analizy zdjęć rentgenowskich. Skupia się na manipulacji w obrębie konkretnych, wymagających korekty kręgów, dzięki czemu jest bezpieczna dla pacjenta. Dokładna diagnoza i uważna analiza przypadku podnoszą skuteczność tej metody w postaci wyeliminowania dolegliwości bólowych i prawidłowego ustawienia kręgosłupa.

 

Młody Walter Vern Pierce pierwszy kontakt z medycyną miał podczas swojej służby wojskowej we wczesnych latach 50. Był żołnierzem Amerykańskiej Marynarki Wojennej, pracował jako sanitariusz. Do jego obowiązków należało udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz opieka nad rannymi żołnierzami. Asystował również podczas wykonywania autopsji. Służba wojskowa wzbudziła w nim zainteresowanie medycyną. Po jej zakończeniu postanowił pójść w ślady swojego wujka i w roku 1955 ukończył renomowaną uczelnię chiropraktyczną – Palmer College. Po studiach dr Pierce wrócił do rodzinnego miasta Dravosburg w Pensylwanii, gdzie rozpoczął swoją praktykę jako chiropraktyk. Następne pięć dekad swojego życia poświęcił na znalezienie sposobu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty swojej pracy w leczeniu pacjentów. Doprowadził do opracowania nowych metod, technik oraz sprzętu, które zmieniły sposób, w jaki tysiące chiropraktyków analizuje i poddaje korekcji ustawienia kręgów. 

POLECAMY

– Chiropraktyka nie była jego profesją, to było jego życie. Starał się znaleźć lepsze, bardziej skuteczne sposoby zlokalizowania podwichnięcia kręgów oraz ich korekcji – tak opisuje praktykę dr. Pierce’a jego syn Vernon. Doktor Pierce podczas swojej pracy analizował tysiące zdjęć rentgenowskich pacjentów. Zaczął również badać kręgosłup w ruchu i wykorzystywać do tego zdjęcia czynnościowe odcinka szyjnego. Pewnego razu zauważył, że gdy ustawił kręg C5 u pacjenta z całkowitą kifozą szyjną, jego dolegliwości natychmiast ustąpiły. 

Kręg C5 nie zawsze był kluczem do sukcesu. W innych przypadkach problem zdrowotny stanowił zablokowany kręg C4, C6 lub inny. Po tym odkryciu dr Pierce podjął współpracę z firmą, która opracowała badanie rentgenowskie w ruchu. Umożliwiało ono nagranie filmu rentgenowskiego i poddanie analizie ruchomości kręgosłupa szyjnego. Obecnie taka diagnostyka obrazowa znana jest pod nazwą wideofluoroskopii. 

W swojej praktyce zawodowej dr Pierce zaczął łączyć różne techniki oraz metody diagnostyczne. Do diagnozy wykorzystywał zdjęcia rentgenowskie, wideofluoroskopię oraz badanie dermotermograficzne. Manipulacje kręgosłupa wykonywał za pomocą specjalnej kozetki wyposażonej w zapadnie oraz impulsatora. Swoje decyzje terapeutyczne podejmował na podstawie licznych obserwacji badań obrazowych. W ten sposób opracował swój własny system pracy z kręgosłupem umożliwiający leczenie schorzeń całego ciała. Nazwał go Pierce Results System.

Główne założenia terapii oraz analiza prawidłowego ustawienia kręgosłupa

Aby zrozumieć, w jaki sposób analizuje się podwichnięte kręgi, należy najpierw zapoznać się z prawidłowym ustawieniem kręgosłupa. Zdrowy kręgosłup w widoku przednio-tylnym ma wszystkie kręgi ustawione w jednej linii, z głową umieszczoną centralnie nad kością krzyżową oraz talerzami biodrowymi. Widok boczny kręgosłupa powinien posiadać cztery krzywizny, które powinny charakteryzować się prawidłowymi wymiarami. Lordoza szyjna powinna mieć kręgi ustawione w łuku o promieniu 17 cm. Natomiast lordoza lędźwiowa powinna mieć łuk oscylujący w przedziale 19–24 cm. Prawidłowe wymiary lordotyczne gwarantują poprawne ułożenie kifozy piersiowej oraz kości krzyżowej. 

Doktor Pierce wyznaczył odcinek szyjny kręgosłupa jako rejon, który ze względu na swoją budowę anatomiczną oraz ciężar głowy który na nim spoczywa, jako obszar stanowiący największy problem terapeutyczny. W swojej terapii połączył dwie szkoły chiropraktyczne: Palmera, która przede wszystkim uważa odcinek szyjny za kluczowy w terapii, oraz Logana, która za priorytet uznała prawidłowe ustawienie miednicy. Korekcja tych obszarów kręgosłupa pomaga przywrócić jego prawidłową oś. Dzięki przywróceniu prawidłowej lordozy szyjnej oraz korekcji miednicy usuwane są przeciążenia kręgosłupa oraz stawów obwodowych. Przywrócenie prawidłowej ruchomości wcześniej zablokowanych stawów pozwala poprawić funkcjonowanie układu nerwowego, odciążyć dyski międzykręgowe oraz uregulować napięcie mięśniowe. Poprawnie wykonana terapia pozwala odtworzyć prawidłową oś kręgosłupa oraz jego krzywizny, przywrócić prawidłową postawę ciała oraz pozbyć się bólu. 
Metoda Pierce Results System ściśle określa, jak powinien wyglądać prawidłowy widok kręgosłupa szyjnego na zdjęciach rentgenowskich w pozycji bocznej, przednio-tylnej, w zgięciu oraz wyproście.

Impulsator

Analiza prawidłowego bocznego zdjęcia rentgenowskiego kręgosłupa szyjnego

Prawidłowy kręgosłup szyjny charakteryzuje się następującymi cechami:

  • lordoza szyjna ma łuk wyznaczony przez promień koła o wartości 17 cm (A),
  • kręg szczytowy ustawiony jest pod kątem o wartości w przedziale 18–24° względem linii równoległej do podłoża (B),
  • podstawa kręgu obrotowego jest ułożona równolegle do podłoża (C),
  • kąt wyrostka stawowego znajduje się w przedziale 35–55° (D),
  • krążki międzykręgowe mają taką samą wysokość, a trzony kręgowe nie posiadają żadnych zmian zwyrodnieniowych (E).

Aby prawidłowo zmierzyć wszystkie wartości, zdjęcie boczne kręgosłupa powinno być wykonane w prawidłowej pozycji, z podniebieniem twardym ułożonym równolegle do podłoża. 

Analiza prawidłowego zgięcia w odcinku szyjnym na zdjęciu rentgenowskim

Przy prawidłowym zgięciu kręgosłupa szyjnego wszystkie wyrostki kolczyste zwiększają odległość między sobą w odniesieniu do zdjęcia bocznego. Tylne powierzchnie trzonów kręgowych układają się w łuk wygięty ku tyłowi. Łuk kręgu szczytowego powinien znajdować się bliżej podstawy kości potylicznej niż wyrostka kolczystego kręgu obrotowego. 

Analiza prawidłowego wyprostu w odcinku szyjnym kręgosłupa na zdjęciu rentgenowskim

Przy prawidłowym wyproście łuk kręgu szczytowego powinien wyraźnie zbliżyć się do postawy kości potylicznej oraz wyrostka kolczystego kręgu obrotowego. Wyrostki kolczyste pozostałych kręgów również powinny wyraźnie zmniejszyć odległość między sobą, a trzony kręgów powinny układać się w regularny łuk wygięty do przodu. 

Analiza prawidłowego zdjęcia rentgenowskiego przód – tył przy otwartych ustach

Prawidłowy kręgosłup szyjny w projekcji przód – tył posiada wszystkie wyrostki kolczyste ułożone w jednej linii, która pokrywa się z osią czaszki wyznaczoną przez jej środek. Dzięki otwartym ustom widoczny jest kręg szczytowy wraz z kręgiem obrotowym, których ułożenie powinno być symetryczne.

  

Prawidłowa szyja – widok z boku                                         Prawidłowe zgięcie

Prawidłowy wyprost                                            Prawidłowa szyja widok A-P

Opis przypadku oraz terapii

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka w wieku 37 lat. Na co dzień wykonuje zawód pokojówki. Główną dolegliwością, z jaką się zgłosiła, był ból w odcinku lędźwiowym obejmujący pośladki, który towarzyszył jej od dwóch lat. Pojawiający się dyskomfort znacząco przeszkadza w wykonywaniu pracy zawodowej. Dodatkowo w wywiadzie zgłosiła częste zawroty głowy pojawiające się dwa–trzy razy na tydzień, które mają wpływ na zaburzenia równowagi. Po jednym z takich incydentów pacjentka przewróciła się i doznała urazu lewego stawu barkowego. Po upadku promieniujący ból ramienia utrzymuje się od sześciu miesięcy. 

Podczas badania podmiotowego sprawdzono odruchy mięśnia dwugłowego ramienia, trójgłowego ramienia, odruch ramienno-promieniowy, kolanowy oraz skokowy, które nie wykazały żadnych zaburzeń. Następnie sprawdzono siłę mięśniową oraz zakres ruchu w kończynach górnych. Podczas badania zauważono osłabienie siły mięśnia naramiennego oraz nadgrzebieniowego. Test Jobe’a był dodatni dla lewego stawu barkowego. Odnotowano też obecność bolesnego łuku odwodzenia dla tej kończyny. Siła mięśniowa kończyn dolnych była prawidłowa bez deficytów. Test Kempa dla odcinka lędźwiowego był dodatni po obydwu stronach. Pomiar długości kończyn dolnych wskazał skrócenie prawej kończyny oraz zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego po tej stronie. Ruchomość kręgosłupa szyjnego była ograniczona w wyproście, a w odcinku lędźwiowym bolesne były wyprost, zgięcie oraz rotacja. Jako dalszą część diagnostyki wykonano cztery zdjęcia rentgenowskie w celu zbadania ustawienia oraz ruchomości kręgów szyjnych. 

Analiza zdjęć rentgenowskich 

1. Zdjęcie boczne w pozycji neutralnej kręgosłupa szyjnego.
Na zdjęciu bocznym widoczne jest ustawienie kręgu szczytowego pod kątem 17° względem linii równoległej do podłoża oraz kifotyczne ułożenie pozostałych kręgów szyjnych (zdj. 8A–B). 

2. Zdjęcie funkcjonalne – analiza zgięcia w odcinku szyjnym.
Podczas zgięcia widoczne jest zablokowanie kręgu szczytowego. Łuk kręgu C1 powinien znajdować się bliżej podstawy kości potylicznej niż wyrostka kolczystego kręgu obrotowego. Drugim nieprawidłowo funkcjonującym kręgiem jest kręg C6. Jego zablokowanie wyznaczono na pods...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy