Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

29 maja 2019

NR 105 (Maj 2019)

Cox Technic jako metoda chiropraktyczna

393

Cox Technic, znana również pod nazwą Cox Flexion Distraction Technic, jest delikatną, nieoperacyjną, w pełni kontrolowaną przez terapeutę metodą manipulacji kręgosłupa, której procedury medyczne są przeprowadzane na specjalnie skonstruowanej w tym celu kozetce. Terapia ta pozwala na skuteczne, bezbolesne i szybkie pozbycie się dolegliwości bólowych kręgosłupa wynikających z dyskopatii, stenozy kanału kręgowego oraz wielu innych schorzeń dotyczących stawów międzykręgowych.

Metoda Cox Technic została opracowana na początku lat 60. przez dr. Jamesa M. Coxa. Podczas pracy nad swoją techniką połączył on chiropraktykę z zasadami osteopatii przedstawionymi w książce Alana Stoddarda Manual of Osteopathic Technique. Opisuje ona procedury manualne opracowane przez Johna McManisa na początku XX w. Dr James Cox w celu przeprowadzenia terapii polegającej na jak najbezpieczniejszej manipulacji kręgosłupa opracował specjalną kozetkę, która jest powszechnie znana pod nazwą Cox Table. Przez dziesiątki lat metoda Cox Technic ewoluowała dzięki wysiłkom wielu badaczy oraz chiropraktyków. Od lat 70. zaczęło ukazywać się wiele artykułów naukowych, a badania finansowane ze środków federalnych Stanów Zjednoczonych uczyniły tę metodę najlepiej zbadaną techniką chiropraktyczną na świecie. Miało to znaczący wpływ na zwiększenie jej popularności. Cox Technic znana jest również pod nazwą Cox Flexion Distraction Technic. Obie nazwy są używane zamiennie. Obecnie opisywana metoda w dalszym ciągu jest rozwijana za pomocą federalnych projektów badawczych z udziałem wielu uczelni, m.in. National University of Health Sciences, Palmer College of Chiropractic Research Center oraz wielu innych. 

Na czym polega metoda Cox Flexion Distraction Technic 

Jest delikatną, nieoperacyjną, w pełni kontrolowaną przez terapeutę metodą manipulacji kręgosłupa, której procedury medyczne są przeprowadzane na specjalnie skonstruowanej w tym celu kozetce. Za jej pomocą leczone są wszelkie uszkodzenia krążka międzykręgowego, bóle kręgosłupa z promieniowaniem do kończyn, dolegliwości związane ze stenozą kanału kręgowego, schorzenia dotyczące stawów międzykręgowych, zniesienie fizjologicznej ruchomości kręgosłupa oraz cysty.

Dzięki swojej delikatności terapia może być przeprowadzana u osób w podeszłym wieku oraz u kobiet w ciąży. 


W terapii stosuje się dwa protokoły lecznicze. Protokół I stosowany jest we wszelkich schorzeniach wywołujących radikulopatię, czyli ból promieniujący poniżej stawu kolanowego lub łokciowego. W tej procedurze do leczenia wykorzystywana jest dystrakcja uzyskiwana za pomocą zgięcia oraz trakcji w odcinku szyjnym bądź lędźwiowym. Protokół I jest stosowany do momentu uzyskania 50-proc. poprawy samopoczucia pacjenta, która objawia się zmniejszeniem bólu lub jego promieniowania. Dalsze leczenie odbywa się przy użyciu protokołu II.

Protokół II jest wykorzystywany we wszystkich schorzeniach, które są źródłem bólu miejscowego lub promieniującego jedynie do poziomu stawu kolanowego lub łokciowego. Do leczenia wykorzystywane są mobilizacje stawów kręgosłupa w pełnym bezbolesnym zakresie ruchu oraz trakcja. Protokół II jest stosowany do momentu ustąpienia dolegliwości bólowych. 

Zalety metody Cox Flexion Distraction Technic

Największą zaletą tej metody jest wykonanie licznych badań naukowych, które przyczyniły się do jej rozwoju oraz potwierdziły jej kliniczną skuteczność w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Dzięki temu zabieg jest niezwykle bezpieczny dla pacjenta. 

Terapia jest wykonywana w przyjemny sposób, co pozwala przeprowadzać manipulacje bezstresowo na wszystkich poziomach kręgosłupa, w pełnym fizjologicznym zakresie ruchu w stawach międzykręgowych. Terapeuta przy użyciu zaawansowanej technicznie kozetki ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z odcinkiem kręgosłupa poddawanym zabiegowi. Każdy zabieg jest poprzedzony wykonaniem testów tolerancji, które pozwalają terapeucie określić bezbolesny zakres ruchu oraz poziom, który zostanie poddany manipulacji. 

Dodatkowym atutem metody Flexion Distraction Technic jest możliwość wykonania zabiegów u kobiet nawet w zaawansowanej ciąży. Zabieg odbywa się wtedy w pozycji leżącej na plecach bądź na niebolesnym boku. 

Wpływ fleksji na kręgosłup

Podczas wykonywania zabiegu fleksja (zgięcie) jest najczęściej wykorzystywanym ruchem do manipulacji. Doktor James M. Cox podczas badań naukowych wykazał, iż zgięcie będzie miało pozytywny wpływ na leczenie schorzeń krążka międzykręgowego. 

Zastosowanie fleksji: 

 • pozwala na zwiększenie tylnej wysokości dysku,
 • zmniejsza przepuklinę dysku i redukuje stenozę kanału kręgowego, poszerzając światło kanału kręgowego, 
 • napina więzadło żółte, dzięki czemu redukuje stenozę kanału kręgowego,
 • zgięcie poszerza kanał kręgowy, zwiększając jego światło od 3,6 do 6 mm w porównaniu do wyprostu, 
 • zwiększa transport (wymianę) metabolitów w obrębie dysku,
 • otwiera stawy oraz otwory międzykręgowe,
 • zgięcie nie powoduje przemieszczenia jądra miażdżystego w kierunku kanału kręgowego. Dzieje się tak dzięki wytworzeniu podczas terapii ujemnego ciśnienia wewnątrz dysku – do -192 mmHg. 

Wpływ ekstensji na kręgosłup 

Podczas badań był sprawdzany również wpływ ekstensji (wyprostu) na kręgosłup. W trakcie wyprostu dochodzi w kręgosłupie do następujących zmian:

 • zmniejszenia tylnej wysokości dysku,
 • protruzji tylnej części dysku i zwężenia kanału kręgowego,
 • zaciśnięcia (pogrubienia) więzadła żółtego w kierunku kanału kręgowego oraz ucisku na koński ogon,
 • zmniejszenia światła kanału kręgowego, 
 • zwiększenia docisku na powierzchnie stawowe oraz przeciążenia tylnej części dysku,
 • zwiększenia ciśnienia wewnątrz dysku oraz przesunięcia w tył jądra miażdżystego wraz z pierścieniem włóknistym,
 • zamknięcia otworów międzykręgowych, co powoduje stenozę korzenia kręgowego. 

Główne założenia oraz cel metody Cox Flexion Distraction Technic

Terapia dr. Jamesa M. Coxa jest ukierunkowana na zmniejszenie ciśnienia wewnątrz krążka międzykręgowego. Odpowiednie wykonanie zgięcia z trakcją podczas zabiegu pozwala na znaczące zmniejszenie ciśnienia wewnątrz dysku oraz zwiększenie wysokości w jego tylnej części. Podczas badań został odnotowany spadek ciśnienia w przedziale od -39 do -192 mmHg. Pozwala to na skuteczne leczenie nie tylko protruzji pierścienia włóknistego, ale również ekstruzji jądra miażdżystego. 

Podczas zabiegu zastosowanie zgięcia i trakcji prowadzi do poszerzenia wymiaru otworów międzykręgowych o następujące wartości:

 • 28% powierzchni,
 • 17% wysokości,
 • 7% szerokości.

Dzięki temu poszerzony otwór kręgowy nie uciska korzenia nerwowego. 

Wykorzystanie podczas zabiegu zgięcia oraz ruchów okrężnych kozetki, które wchodzą w skład protokołu II, pozwala na odblokowanie stawów międzykręgowych oraz przywrócenie ich fizjologicznego zakresu ruchu. 

Powyższy schemat przedstawia możliwy do uzyskania efekt terapii. Na rysunku została pokazana patologia tocząca się w obrębie uszkodzonego segmentu ruchowego kręgosłupa oraz jego prawidłowy odpowiednik....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy