Autor: Emilia Czeszejko-Sochacka

mgr; Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ, Ustka 
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Obiektywizacja oceny postawy ciała na podstawie parametrów oceniających symetrię tułowia — ATSI i POTSI

Zgodnie z zasadami praktyki klinicznej opartej na dowodach naukowych proces diagnostyczny powinien być prowadzony na podstawie obiektywnych, rzetelnych metod diagnostycznych. Dlatego też należy poszukiwać takich możliwości oceny postawy, aby proces diagnostyczno-terapeutyczny opierał się na wiarygodnych informacjach klinicznych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie metodyki obiektywizacji oceny postawy ciała w płaszczyźnie czołowej z wykorzystaniem parametrów ATSI i POTSI.

Czytaj więcej

Wykorzystanie fotorejestracji w obiektywizacji oceny postawy ciała

Zaburzenia postawy ciała dotyczą coraz większego odsetka dzieci i młodzieży. Uważa się, że może to prowadzić do zaburzeń funkcjonalnych, które mogą wywoływać konsekwencje zdrowotne w wieku dorosłym [1]. Dlatego fizjoterapeuci coraz bardziej interesują się diagnostyką postawy ciała oraz leczeniem jej zaburzeń. Celem opracowania jest przedstawienie możliwości wykorzystania fotorejestracji do oceny jednego z głównych parametrów definiujących postawę ciała, czyli symetrii tułowia w płaszczyźnie czołowej.

Czytaj więcej