Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Torsten Liem

Torsten Liem
M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., D.O., DPO 
jest założycielem Osteopathie Schule Deutschland (Niemieckiej Szkoły Osteopatii) oraz wykładowcą Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej (PAMO). Na zlecenie Uniwersytetu Walijskiego opracował wiele programów na poziomie licencjackim (B.Sc.) i magisterskim (M.Sc.). Jest dyrektorem Kliniki Osteopatycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz współzałożycielem Breathe-Yoga, a także autorem wielu publikacji i współwydawcą „Medycyny Osteopatycznej” („Osteopathische Medizin”).
Adres korespondencyjny: Torsten Liem, Polska 
Akademia Medycyny Osteopatycznej, 
info@polamo.pl, www.polamo.pl

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz