Autor: Torsten Liem

Torsten Liem
M.Sc. Ost., M.Sc. Paed. Ost., D.O., DPO 
jest założycielem Osteopathie Schule Deutschland (Niemieckiej Szkoły Osteopatii) oraz wykładowcą Polskiej Akademii Medycyny Osteopatycznej (PAMO). Na zlecenie Uniwersytetu Walijskiego opracował wiele programów na poziomie licencjackim (B.Sc.) i magisterskim (M.Sc.). Jest dyrektorem Kliniki Osteopatycznej prowadzącej zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz współzałożycielem Breathe-Yoga, a także autorem wielu publikacji i współwydawcą „Medycyny Osteopatycznej” („Osteopathische Medizin”).
Adres korespondencyjny: Torsten Liem, Polska 
Akademia Medycyny Osteopatycznej, 
info@polamo.pl, www.polamo.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Diagnoza i terapia urazu okołoporodowego w osteopatii pediatrycznej

Każdy poród, który prowadzi do nadmiernego przeciążenia dziecka, może być określany jako traumatyzujący. Pod pojęciem urazu okołoporodowego rozumie się pewne trudności natury fizycznej lub zarówno fizycznej, jak i psychicznej, których występowanie można łączyć z niektórymi wydarzeniami mającymi miejsce podczas procesu porodowego. Wymienia się wiele czynników, które wpływają na dziecko podczas porodu. 

Czytaj więcej

Terapia moczenia nocnego dzieci za pomocą osteopatii

Terapia osteopatyczna moczenia nocnego (enuresis nocturna) wymaga specjalistycznej wiedzy dotyczącej dynamiki anatomicznej danego obszaru oraz fizjologicznych funkcji pęcherza. Kompetencje diagnostyczne są ściśle związane ze zrozumieniem procesów fizjologii. Diagnostyka osteopatyczna różni się jednakże od rozpoznania dokonywanego zgodnie z kanonami medycyny akademickiej i opiera się na innych kanałach dostępu diagnostycznego oraz odmiennych metodach badania. 

Czytaj więcej

Koncepcja dostrajania według Johna Martina Littlejohna

Zapatrywania Johna Martina Littlejohna na etiologię i zdolności adaptacyjne organizmu bazują na rozumieniu człowieka jako kompleksowego, dostosowanego do kontekstu złożonych zależności środowiskowych i autonomicznego podmiotu wzajemnych relacji. Konflikt pomiędzy zwolennikami tego punktu widzenia, 
tzw. reformatorami, a lezjonistami, konserwatywnymi zwolennikami Stilla, 
zostanie przedstawiony w artykule w kontekście historycznym. Spór ten rozgrywał się m.in. w czasie wprowadzania do użycia sulfonamidów oraz inspekcjonowania, opiniowania i akredytowania instytutów kształcenia osteopatycznego i medycznego w USA, co odcisnęło piętno na kierunkach ich dalszego rozwoju. 

Czytaj więcej

Leczenie osteopatyczne opony twardej rdzeniowej wysokiego odcinka szyjnego

Obszar opony rdzeniowej wysokiego odcinka szyjnego i jej relacje z innymi strukturami mają charakter kompleksowy i wykazują znaczące różnice w porównaniu z pozostałymi odcinkami kręgosłupa. Przedstawione w artykule zasady postępowania terapeutycznego zostały w większości opracowane przez autora artykułu, a po części także przez J.P. Barrala i uwzględniają one specyfikę tego obszaru.
 

Czytaj więcej