Koncepcja dostrajania według Johna Martina Littlejohna

oraz spór między tradycjonalistami a reformatorami

Z praktyki gabinetu

Zapatrywania Johna Martina Littlejohna na etiologię i zdolności adaptacyjne organizmu bazują na rozumieniu człowieka jako kompleksowego, dostosowanego do kontekstu złożonych zależności środowiskowych i autonomicznego podmiotu wzajemnych relacji. Konflikt pomiędzy zwolennikami tego punktu widzenia, 
tzw. reformatorami, a lezjonistami, konserwatywnymi zwolennikami Stilla, 
zostanie przedstawiony w artykule w kontekście historycznym. Spór ten rozgrywał się m.in. w czasie wprowadzania do użycia sulfonamidów oraz inspekcjonowania, opiniowania i akredytowania instytutów kształcenia osteopatycznego i medycznego w USA, co odcisnęło piętno na kierunkach ich dalszego rozwoju. 

Zdaniem Starka Littlejohn dokonał uproszczenia zasady leżącej u podstaw osteopatii do zasady dostrajania (dopasowania)1. Nie ograniczył jej jednak jedynie do struktur cielesnych, lecz dokonał jej rozszerzenia, uwzględniając ciało w jego relacjach do samego siebie jako całości, poszczególnych części oraz jego otoczenia, dzięki czemu – zdaniem Starka – pojawiło się możliwe rozwiązanie dotychczasowego problemu i odpowiedź na częsty zarzut o niekompletności (deficycie) osteopatii2 stanowiące uzupełnienie i doprecyzowanie pierwotnej koncepcji lezji w ujęciu Stilla. Argumentacja Littlejohna przebiega w następujący sposób: zakładając, że istniałyby jedynie lezje kości, należałoby przyjąć, że po ich skorygowaniu powinny one pozostawać w nowo osiągniętym stanie wzajemnego dopasowania. Zdaje się jednak, że nie zawsze tak jest, ponieważ utrzymywanie się lezji wydaje się uzależnione od sił witalnych organizmu3

REKLAMA

W podobnym duchu należy również rozumieć następujący cytat: „W anatomii lezje rozpatruje się w odniesieniu do struktury, natomiast w fizjologii odnosi się je do aktywności. W rzeczywistości jednak jakości te są nierozdzielne, gdy mowa jest o żyjącym organizmie. Praktycznie rzecz ujmując, ostatnią podstawą niedostrojenia strukturalnego jest podstawa fizjologiczna, bowi...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO