Leczenie skolioz, kifoz, lordoz z uwzględnieniem m.in. zasad metody FED

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Ośrodek Specjalistycznej Fizjoterapii „BIO” Mariusz Czarnecki jako trzeci ośrodek w Polsce wprowadził w 2011 r. metodę FED. Ma on duże doświadczenie w bez- operacyjnym leczeniu skolioz, kifoz i lordoz. W niniejszym materiale przedstawiono wybrane przypadki i wyniki leczenia.

Statystyka skolioz

Statystyka skolioz idiopatycznych w populacji to 2–3%, a medialnie mówi się o kilkudziesięciu procentach skrzywień kręgosłupa w wieku rozwojowym. 
Ośrodek „BIO” podjął starania, żeby zweryfikować te dane. Wykonał badania statystyczne na podstawie akcji społeczno-zdrowotnej w szkole podstawowej i przebadał 100 dzieci od klasy 0 do 6. Na 100 dzieci 10 miało objawy skolioz idiopatycznych, czyli 10%. Te wnioski są zbieżne z danymi z literatury fachowej oraz informacjami przekazywanymi na kursach dla specjalistów. Statystyka potwierdza duży, poważny problem społeczno-zdrowotny dotyczący odsetka występowania skolioz, sił, środków oraz kosztów związanych z ich leczeniem oraz leczeniem ich następstw. 

REKLAMA

Profilaktyka skolioz

Niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie problemu skolioz u dzieci i młodzieży, wiadomo jednak, że można zmniejszyć/ ograniczyć skutki ich liczby, skutki ich występowania oraz stopień ich progresji.
W działaniach tych należy uwzględnić:

  • wczesną diagnostykę:
  • rodzice co trzy–sześć miesięcy powinni dokładnie oglądać dzieciom plecy w pozycji stojącej i w skłonie,
  • bilanse dzieci – dokładniejsze i częstsze badania przesiewowe,
  • jeżeli skolioza występuje w rodzinie, częstszy monitoring dzieci w wieku rozwojowym, 
  • diagnostyka przesiewowa w gabinetach, ośrodkach, przychodniach,
  • korzystanie z udogodnień nowoczesnych aparatów nieinwazyjnych, np. diagnostyki DIERS;
  • ergonomię – to nauka o pracy, czyli przystosowaniu narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. Ważne jest stworzenie ergonomicznych stanowisk pracy przy komputerze, biurku, ławce szkolnej:
  • ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO