Platforma P1, czyli nowe obowiązki fizjoterapeutów

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Od 1 lipca 2021 r. fizjoterapeutów obowiązują rozwiązania wprowadzone w ramach rządowego projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych” (P1). Do tej pory z platformy korzystali głównie lekarze. Proces rejestracji do państwowej platformy niestety nie jest zbyt przychylny dla fizjoterapeutów, ale przechodzi się go raz i z głowy. Później w RSQ Physio automatyzujemy dużo pracy.

Co to jest platforma P1? 

W skrócie to ogólnopolska baza danych medycznych w chmurze. To tam lądują m.in. e-recepty i e-skierowania, a od 1 lipca również informacje dotyczące zdarzeń medycznych. Celem całego projektu jest wdrożenie systemów informatycznych, które ułatwią planowanie i realizację świadczeń zdrowotnych, a także monitorowanie ich realizacji, dostęp do informacji o udzielanych świadczeniach oraz publikowanie informacji w obszarze ochrony zdrowia. W systemie P1 będą się znajdować informacje o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski, niezależnie od płatnika, oraz obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych w Polsce. Poprzez Internetowe Konto Pacjenta dostęp do tych informacji będą mieli również pacjenci.
 

POLECAMY


Nowy obowiązek fizjoterapeutów – zdarzenia medyczne w P1 

Wdrożenie nowego rozwiązania umożliwi tworzenie, gromadzenie i analizę informacji o zdarzeniach medycznych, takich jak konsultacje lekarskie czy rehabilitacje pacjenta. Obowiązek raportowania tych danych do systemu P1 będą miały zarówno podmioty rozliczające się z NFZ, jak i te przyjmujące wyłącznie prywatnie. To oznacza, że nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich fizjoterapeutów, którzy prowadzą dokumentację medyczną w formie elektronicznej. Zdarzenie medyczne składa się z odpowiedzi na pięć pytań: kto, kogo, kiedy, gdzie i jak leczył, a pisząc bardziej formalnie, P1 wymaga, żeby fizjoterapeuci przesłali informacje z oznaczeniem: 

  • kto? – osoby udzielającej świadczenia, 
  • komu? – pacjenta, któremu udzielono świadczenia, 
  • kiedy? – daty i godziny udzielenia świadczenia, 
  • gdzie? – miejsca udzielenia świadczenia, 
  • co? – identyfikacji udzielonego świadczenia, np. kod procedury ICD-9. 

Dobrze skonstruowany system odpowiedzi powinien automatyzować odpowiedź na pierwsze cztery pytania. Po stronie fizjoterapeuty pozostanie jedynie doprecyzowanie co wykonano, np. za pomocą kodu procedury ICD-9. Oczywiście zakładając, że system, z którego korzystacie, integruje się z P1. Dodatkowym ułatwieniem może być wbudowany w system słownik ICD-9, nie jest to jednak wymóg prawny.

Gdzie opisano ten obowiązek? 

Dlaczego zmiany wchodzą w życie właśnie 1 lipca 2021 r.? To reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. A konkretnie art. 56 pkt 2a, który brzmi: „Usługodawcy są obowiązani przekazywać do SIM (System Informacji Medycznej) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 r.”
Dlatego właśnie nowym zadaniem fizjoterapeutów będzie przekazanie do platformy P1 informacji o przeprowadzonej wizycie pacjenta. Jednak dla korzystających z RSQ Physio prowadzenie dokumentacji nie zmieni się w wyraźny sposób. Po zakończeniu wizyty wszystkie informacje „polecą” do P1 automatycznie, a aplikacja podpowie, jeśli coś będzie wymagało uzupełnienia.
 

 


Jak przygotować się do nadchodzących zmian? 

Zaczniemy od zaznaczenia, że możecie się z nami skontaktować, żebyśmy pomogli Wam przejść przez ten proces. Sposoby na kontakt z nami znajdziecie w ostatnim akapicie tekstu. Możecie jednak ze spokojem przejść proces samodzielnie. Jest on dość skomplikowany dla fizjoterapeutów, ale musicie to zrobić raz i macie to z głowy. 
Żeby skutecznie wysyłać informacje, będą Wam potrzebne dwa rodzaje certyfikatów dla Waszej placówki: WSS i TLS, które pozwalają platformie P1 zidentyfikować podmiot leczniczy. 
By móc rozpocząć proces certyfikacji, należy posiadać aktywne konto w RPWDL (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą) oraz pliki .CSR z żądaniem wygenerowania certyfikatów WSS i TLS. Jak wygenerować pliki .CSR? Należy skorzystać z Generatora CSIOZ (Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia), który można pobrać ze strony www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/projekty/GeneratorCSIOZ.zip. Po pobraniu trzeba wygenerować i zapisać pliki żądań: TLS.CSR oraz WSS.CSR. Zostaną wygenerowane dwa zestawy plików: TSS.CSR i TSS.JKS oraz WSS.CSR i WSS.JKS. 
Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o certyfikację podmiotu w systemie P1. Jak to zrobić? Należy zalogować się na swoje konto w RPWDL (rpwdl.csioz.gov.pl), podać wymagane dane w formularzu wniosku, załączyć wygenerowane pliki TLS.CSR oraz WSS.CSR i podpisać elektronicznie składany wniosek. Jeśli wniosek będzie poprawnie wypełniony, system P1 wyśle do fizjoterapeuty e-mail z zamieszczonymi linkami do pobrania plików zawierających certyfikaty TLS.PEM oraz WSS.PEM. Gdy będziemy już w posiadaniu obu plików, należy powrócić do Generatora CSIOZ i wygenerować prywatne Certyfikaty P12. 
Jak to zrobić? Najpierw trzeba dołączyć właściwy plik z rozszerzeniem .JKS zapisany podczas generowania plików .CSR. W tym celu należy użyć hasła, które wcześniej zostało podane przy generowaniu plików .CSR. Następnie trzeba dołączyć właściwy plik .PEM pobrany z otrzymanej od CSIOZ wiadomości e-mail, a następnie zapisać wygenerowane pliki Certyfikatów P12. Tę procedurę należy wykonać dwukrotnie – dla certyfikatu TLS.PEM i dla certyfikatu WSS.PEM. Ostatnim zadaniem jest zaimportowanie prywatnych Certyfikatów P12, czyli TLS.P12 oraz WSS.P12, do aplikacji, której fizjoterapeuta używa do prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

Zmiany dla użytkowników RSQ Physio 

W RSQ przyjęliśmy strategię, że będziemy wspierać użytkowników RSQ Physio w przesyłaniu wszystkich wymaganych przez prawo pól w systemie, wszystkie inne pozostawiając do widoku tylko w placówce medycznej. Pola wymagane przez platformę P1 będą w systemie wyraźnie oznaczone, żeby fizjoterapeuci mogli podjąć świadome decyzje, a samo wypełnianie było równie proste jak teraz. 
Nad rozwiązaniami związanymi z platformą P1 pracujemy już od dwóch lat. Nadchodzące zmiany są więc dla nas aktualizacją do najnowszego wymagania, a nie potężnym wdrożeniem. Za każdym razem jesteśmy pierwsi lub jesteśmy jednymi z pierwszych na rynku z reakcją na zmiany prawne. W przypadku platformy P1 byliśmy nawet pionierami w kwestii edukacji fizjoterapeutów o nadchodzących zmianach. Aplikacja RSQ Physio po zakończeniu wizyty będzie automatycznie wysyłać odpowiednie dane do platformy P1. Wcześniej użytkownik będzie musiał jedynie samodzielnie wgrać do aplikacji certyfikaty wymagane przez P1.

Masz pytania? 
Zadzwoń lub napisz 

Jeśli w Twojej głowie wciąż kotłuje się mnóstwo pytań związanych z platformą P1 i nowymi obowiązkami fizjoterapeutów, koniecznie skontaktuj się z naszym ekspertem. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy trzy możliwości kontaktu. Wybierz najwygodniejszą dla siebie:
telefon: +48 535 495 839,
e-mail: support@rsqtechnologies.com,
formularz: https://www.rsqphysio.com/kontakt

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO