Pomieszczenia zakładu rehabilitacji leczniczej – nowe przepisy

Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Celem artykułu jest przybliżenie najważniejszych wymogów prawnych dla pomieszczeń zakładu rehabilitacji leczniczej będącego zakładem leczniczym zawartych w nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 595).

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa), w tym także zakład rehabilitacji leczniczej (w skrócie zwany zakładem rehabilitacji), żeby mógł założyć i prowadzić działalność leczniczą, musi spełniać formalne wymogi określone prawem. W szczególności ma on obowiązek posiadać pomieszczenia odpowiadające aktualnym wymaganiom prawnym. Ogólny wymóg posiadania przez podmiot leczniczy oraz praktykę zawodową odpowiednich pomieszczeń wynika bezpośrednio z przepisów zawartych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190). Szczegółowe wymogi są zawarte w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie tej ustawy. 

Do końca marca 2019 r. w przedmiotowym zakresie obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Natomiast od 1 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie, tj. rozp...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO