Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zakładów i gabinetów rehabilitacji – nowe przepisy

Otwarty dostęp Aspekty prawne w pracy fizjoterapeuty

Każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą (czyli podmiot leczniczy oraz praktyka zawodowa), w tym także zakład rehabilitacji leczniczej (zwany w skrócie zakładem rehabilitacji) oraz praktyka fizjoterapeutyczna, aby prowadzić działalność leczniczą, musi spełniać wymogi formalne określone prawem, a w szczególności art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190). Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4a tej ustawy każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wrezultacie warunkiem niezbędnym do założenia i funkcjonowania każdego zakładu rehabilitacji (w formie podmiotu leczniczego) oraz praktyki zawodowej fizjoterapeutycznej (gabinetu) jest posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określa ogólnie ustawa o działalności leczniczej, a szczegółowo – rozporządzenie wykonawcze wydane na jej podstawie. W związku ze zmianami prawa, szczególnie dotyczącymi praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, konieczne stało się wydanie nowego rozporządzenia dotyczącego ubezpieczenia OC. Od 1 kwietnia 2019 r. wprowadzono bowiem możliwość wykonywania zawodu fizjoterapeuty w formie indywidualnych oraz grupowych praktyk fizjoterapeutycznych. Do końca maja 2019 r. zarówno zakłady rehabilitacji, jak i inne podmioty lecznicze obowiązywało w powyższym zakresie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz U. Nr 293, poz. 1729). Natomiast od 1 czerwca 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w przedmiotowym zakresie, tj. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r., poz. 866), zwane w skrócie rozporządzeniem z 2019 r. To rozporządzenie, tak samo jak wcześniej obowiązujące z 2011 r., dotyczy zarówno podmiotów leczniczych (przychodni, szpitali, sanatoriów, zakładów opiek...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO