Trójpłaszczyznowa diagnostyka skolioz – komputerowy system badania postawy ciała Zebris

Nowoczesne metody fizjoterapii Otwarty dostęp

Skolioza to ogólna nazwa obejmująca grupę schorzeń polegających na zmianie kształtu i ustawienia kręgosłupa [6]. Scoliosis Research Society definiuje skoliozę jako wygięcie kręgosłupa, którego kąt mierzony sposobem Cobba na radiogramie wynosi co najmniej 10° [13, 19, 20]. Potocznie nazywana bocznym skrzywieniem kręgosłupa, jest w rzeczywistości deformacją trójwymiarową [1, 4, 17].

Monitorowanie niekorzystnych zmian w budowie i postawie ciała jest istotnym elementem oceny stanu zdrowia. Podstawowym sposobem oceny wielkości skoliozy jest pomiar kąta Cobba na radiogramie kręgosłupa. Jednak z powodu napromieniowania badanego nie może być dowolnie często powtarzany, co pozbawia pacjenta możliwości bieżącej kontroli [7, 21]. Trójwymiarowy charakter skoliozy nasuwa specyficzny rodzaj diagnostyki obejmujący badanie wszystkich trzech płaszczyzn.

REKLAMA

Aparat Zebris

Aparat Zebris CMS10 jest nowoczesną aparaturą umożliwiającą nieinwazyjne badanie postawy ciała [15]. Wspomaganie oceny tułowia przez sprzęt 3D umożliwia precyzyjne przeanalizowanie problemów jednostkowych we wszystkich płaszczyznach [10]. System Zebris przez wielu autorów jest uważany za przydatny system do oceny kształtu krzywizn kręgosłupa oraz parametrów określających zaburzenia postawy ciała [3, 9, 18, 23]. 
Do elementów składowych systemu Zebris CMS10 należą: 

  • stojak z odbiornikiem i czujnikami pomiaru, 
  • ultradźwiękowy wskaźnik punktowy – pointer składający się z dwóch markerów, 
  • potrójny marker odniesienia w postaci pasa zakładanego na miednicę [24].

Systemy pomiarowe dostarczają informacji o położeniu kręgosłupa względem trzech płaszczyzn. Metoda pomiarowa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO