Autor: Sandra Trzcińska

dr; Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, twórca koncepcji kompensacyjnego leczenia skolioz, wieloletni Kierownik Fizjoterapii Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno – naukowe zdobyte jako wykładowca-asystent kinezyterapii i terapii manualnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia funkcjonalnego narządu ruchu:: leczenie skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, terapię manualną Schmeitzky, wg koncepcji Kaltenborna- Evjentha oraz metodę strukturalnej osteopati i chiropraktyki dr Ackermanna. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, SET i Neurac 1. Ukończyła także cykl szkoleń z zakresu: diagnostyki różnicowej, obrazowej RTG i MR oraz leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Laureat nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia.

Prelegent wielu konferencji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu.

 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Promieniowanie RTG w praktyce fizjoterapeutycznej

Promieniowanie radiologiczne (RTG) jest złotym standardem diagnostyki obrazowej. Jest badaniem szybkim w wykonaniu, powszechnym i niedrogim, a ukazanie rzeczywistego obrazu układu kostnego daje mu atut, którym przewyższa nowoczesne badania diagnostyczne. Zastosowanie zarówno aparatów rentgenowskich, jak i innych diagnostycznych aparatów nieinwazyjnych ma swoje zasady, cele i wzajemnie się uzupełnia. Należy pamiętać, w jakich sytuacjach ich używać, aby wykluczyć czynnik szkodliwości w dojściu do celu, jakim jest diagnostyka pacjenta.

Czytaj więcej

Szyja smartfonowa – diagnostyka oraz leczenie – wyzwanie XXI w.

Zespoły bólowe w zakresie narządu ruchu są coraz częściej obserwowane w społeczeństwie, nie tylko w grupie pacjentów starszych, ale również u młodzieży i młodych dorosłych. Poza typowymi dolegliwościami, jakimi są ból oraz ograniczenie ruchomości w zakresie objętego patologią narządu, pojawiają się inne symptomy chorobowe, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, są trudniejsze do kontrolowania oraz leczenia. Należą do nich m.in. nudności, zawroty głowy, zaburzenia: widzenia, słuchu oraz równowagi. Objawy te mogą występować w przebiegu zespołu szyjno-głowowego, tzw. szyi smartfonowej.

Czytaj więcej

Choroba Recklinghausena – zasadność diagnostyki w procesie usprawniania fizjoterapeutycznego skolioz

Skoliozy idiopatyczne stanowią ważny problem terapeutyczny u dzieci i młodzieży. Ich progresywny charakter, brak odpowiedniej diagnostyki – zarówno obrazowej, jak i funkcjonalnej – oraz wynikające z braku doświadczenia i wiedzy błędy terapii zmniejszają efekt leczenia. W ostatnich latach pojawiające się nowe metody leczenia zwiększyły różnorodność technik i sposobów postępowania fizjoterapeutycznego, a rozwój techniki rozszerza możliwości diagnostyczne, ułatwiając w ten sposób dobór odpowiedniego programu kinezyterapeutycznego i zmniejsza możliwość pojawiania się błędów w terapii.

Czytaj więcej

Diagnostyka obrazowa kręgosłupa w praktyce fizjoterapeuty

Zespół bólowy kręgosłupa dotyka coraz większą i młodszą grupę społeczną. W większości przypadków po przeprowadzonej diagnostyce klinicznej zlecana jest diagnostyka obrazowa pod postacią RTG, TK (tomografii komputerowej) i RM (rezonansu magnetycznego). Bardzo często w środowisku medycznym obserwuje się nadmierne wykorzystanie rezonansu magnetycznego kręgosłupa. Pytanie zatem, czy rezonans magnetyczny jest zawsze niezbędny w przypadku wystąpienia zespołu bólowego. Otóż rezonans magnetyczny kręgosłupa jak każde inne badanie powinien być wykonywany w określonych sytuacjach. Każda procedura medyczna powinna mieć swój cel i sens.

Czytaj więcej

Mezoterapia kręgosłupa jako etap kompleksowej terapii zespołu bólowego

Zespoły bólowe kręgosłupa stają się chorobą cywilizacyjną jak np. nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca. Problem ten dotyka coraz większą grupę społeczeństwa, a związany jest przede wszystkim ze zmniejszoną aktywnością ruchową, długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej i nieprawidłowym stylem życia. Jednym ze sposobów leczenia zespołów bólowych kręgosłupa jest mezoterapia – bezpieczna, małoinwazyjna oraz skuteczna forma leczenia bólów, polegająca na wykonaniu mikroiniekcji i dostarczeniu do skóry właściwej oraz tkanki podskórnej leków oraz substancji odżywczych lub regenerujących.

Czytaj więcej

Trójpłaszczyznowa diagnostyka skolioz – komputerowy system badania postawy ciała Zebris

Skolioza to ogólna nazwa obejmująca grupę schorzeń polegających na zmianie kształtu i ustawienia kręgosłupa [6]. Scoliosis Research Society definiuje skoliozę jako wygięcie kręgosłupa, którego kąt mierzony sposobem Cobba na radiogramie wynosi co najmniej 10° [13, 19, 20]. Potocznie nazywana bocznym skrzywieniem kręgosłupa, jest w rzeczywistości deformacją trójwymiarową [1, 4, 17].

Czytaj więcej

Wykorzystanie innowacyjnej diagnostyki w leczeniu kompensacyjnym skolioz

Trójpłaszczyznowy charakter skoliozy, mechanizmy kompensacji, w wyniku których tworzą się łuki wyrównawcze, a także ograniczenie możliwości częstego wykonywania badań RTG sprowokowały poszukiwania coraz to nowszych aparatów i sposobów diagnostyki skolioz. Jednym z nieinwazyjnych aparatów wspomagających leczenie i umożliwiających ocenę skuteczności zastosowanej terapii jest Scolioscan – to pierwszy na świecie system oceny skoliozy z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej 3D, który pokazuje rzeczywisty obraz kręgosłupa, tworząc jego trójwymiarowy model.

Czytaj więcej

Kompensacyjne leczenie skolioz – zastosowanie parametrów oceniających globalną wartość rotacji tułowia

Skolioza to ogólna nazwa obejmująca grupę schorzeń polegających na zmianie kształtu i ustawienia kręgosłupa. Zniekształcenia strukturalne mogą się gwałtownie pogłębiać szczególnie w okresie intensywnego wzrostu (11–14 lat). Monitorowanie niekorzystnych zmian w budowie i postawie ciała jest istotnym elementem oceny stanu zdrowia. Rozwój diagnostyki oraz wiedzy pozwala na uzyskanie obiektywnych efektów terapii.

Czytaj więcej

Compensation treatment of scoliosis - the use of parameters evaluating a global trunk rotation value

Scoliosis is a generic term covering a group of disorders involving a change in shape and position of the spine [18]. Scoliosis Research Society defines it as an abnormal curve of the spine for which the measured Cobb angle in a radiogram is at least 10° [25.30]. Also referred to as an abnormal lateralcurvature of the spine, it is, in fact, a three-dimensional deformity [6]. Parameters characterising idiopathic scoliosis include: unknown aetiology, three-dimensional nature of changes, appearance in the period of development, a tendency for progression in the period of fast growth of the spine, and more frequent occurrence in girls [6,30]. They represent 80% to 90% of all types of scolioses, regardless of classifications used in the literature [10,24,26,28]. Prevalence of juvenile idiopathic scoliosis corresponds to 2-3 % of the general population [20,22,27].

Czytaj więcej

Efektywność metody FED

Metoda FED jako innowacyjny sposób leczenia skolioz w Polsce ma na tyle duży bagaż doświadczeń, że można pokusić się o ocenę efektów jej stosowania. W środowisku medycznym oraz wśród pacjentów ma zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Rodzi się więc pytanie: skąd głosy sprzeciwu i zachwytu? 

Czytaj więcej