Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

25 marca 2020

NR 114 (Marzec 2020)

Wykorzystanie innowacyjnej diagnostyki w leczeniu kompensacyjnym skolioz

0 1620

Trójpłaszczyznowy charakter skoliozy, mechanizmy kompensacji, w wyniku których tworzą się łuki wyrównawcze, a także ograniczenie możliwości częstego wykonywania badań RTG sprowokowały poszukiwania coraz to nowszych aparatów i sposobów diagnostyki skolioz. Jednym z nieinwazyjnych aparatów wspomagających leczenie i umożliwiających ocenę skuteczności zastosowanej terapii jest Scolioscan – to pierwszy na świecie system oceny skoliozy z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej 3D, który pokazuje rzeczywisty obraz kręgosłupa, tworząc jego trójwymiarowy model.

Skolioza to ogólna nazwa obejmująca grupę schorzeń polegających na zmianie kształtu i ustawienia kręgosłupa [14]. Wielu autorów podkreśla trójpłaszczyznowy charakter skoliozy, zwłaszcza w postępowaniu fizjoterapeutycznym [4, 24]. 
Cechy charakteryzujące skoliozę idiopatyczną to: 

POLECAMY

 • nieznana etiologia, 
 • trójpłaszczyznowość, 
 • występowanie w wieku rozwojowym, 
 • tendencja do pogarszania się w okresie szybkiego wzrastania kręgosłupa, 
 • wielkość kąta Cobba powyżej 10°, 
 • częstsze występowanie u dziewcząt [20, 25]. 

Wieloletnie badania dotyczące przyczyny powstawania skoliozy nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Mimo różnych hipotez dotyczących etiologii nadal pozostaje ona nieznana [20].
Skoliozy idiopatyczne o nieznanej, wieloczynnikowej etiologii stanowią 80–90% wszystkich rodzajów skolioz, a częstość występowania młodzieńczej skoliozy idiopatycznej o kącie powyżej 10° określonym według metodyki Cobba to 2–3% ogólnej populacji [6, 8, 16, 17, 21]. 
Objawy skoliozy są bardzo zróżnicowane. Można je podzielić na trzy zasadnicze grupy określane jako objawy I, II, i III rzędu. Pierwsza z nich dotyczy kręgosłupa i kości krzyżowej, druga – klatki piersiowej i miednicy, trzecia – dalszych odcinków narządu ruchu. W praktyce objawy skolioz opisuje się jako występowanie nieprawidłowości z uwzględnieniem trzech płaszczyzn przestrzeni. 
Leczenie dziecka ze skoliozą rozpoczyna się w momencie jej rozpoznania. Sposób postępowania (leczenie zachowawcze czy operacyjne) i dobór metod fizjoterapeutycznych zależą od wielkości skrzywienia, jego lokalizacji,...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  Sandra Trzcińska

  dr; Kierownik Katedry Fizjoterapii Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, twórca koncepcji kompensacyjnego leczenia skolioz, wieloletni Kierownik Fizjoterapii Ośrodka Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży w Chylicach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER w Konstancinie – Jeziornie. Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowanie Fizycznego w Katowicach wydziału Fizjoterapii. W kompleksowym podejściu do zawodu fizjoterapeuty łączy zarówno aspekty praktyczne jako certyfikowany terapeuta licznych szkoleń, jak i merytoryczno – naukowe zdobyte jako wykładowca-asystent kinezyterapii i terapii manualnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu diagnostyki i leczenia funkcjonalnego narządu ruchu:: leczenie skolioz metodą FED i Lehnert – Schroth, terapię manualną Schmeitzky, wg koncepcji Kaltenborna- Evjentha oraz metodę strukturalnej osteopati i chiropraktyki dr Ackermanna. Certyfikowany terapeuta metody McKenzie, PNF, Kinesiology Taping, SET i Neurac 1. Ukończyła także cykl szkoleń z zakresu: diagnostyki różnicowej, obrazowej RTG i MR oraz leczenia dysfunkcji narządu ruchu. Laureat nagrody przyznanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego za osobisty wkład na rzecz ochrony zdrowia.

  Prelegent wielu konferencji, szkoleń oraz warsztatów dotyczących leczenia wad postawy i skolioz. Członek Komisji Naukowych Konferencji oraz autor licznych artykułów naukowych z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji narządu ruchu.

   

  Zbigniew Nowak

  prof. nadzw. dr hab.; Academy of Physical Education, Katowice

  Marta Stachura

  mgr;  koordynator fizjoterapii Ośrodek Ortopedyczno- -Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER

  Anna Kuśmirek

  mgr; Ośrodek Ortopedyczno- Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży, Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER