Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu , Otwarty dostęp

27 września 2021

NR 129 (Wrzesień 2021)

Wpływ zastosowania wkładek do butów FootBalance na korekcję postawy ciała pilota wojskowego

0 921

Stopa stanowi fundament ciała, a na jej poprawne działanie wpływa zarówno złożona budowa, jak i wykonywana praca, noszone obuwie oraz stosowana profilaktyka uszkodzeń. Zaburzenia występujące w obrębie stopy wpływają na zaburzenie całego organizmu i odwrotnie: zaburzenia w obrębie np. kręgosłupa wpływają na zaburzenia pracy stóp. Pojawiające się kompensacje mogą objąć każdą strukturę w organizmie. Działania profilaktyczne, wśród których wymienia się używanie indywidualnie dobranych wkładek do butów oraz wczesne wykrycie zaburzeń, zapobiegają wytworzeniu niekorzystnych dla biomechaniki ciała mechanizmów kompensacyjnych.

Stopa to złożona struktura ludzkiego ciała. Zapewniając kontakt z podłożem, tworzy płaszczyznę podparcia i utrzymuje sylwetkę w pozycji pionowej. Jest zbudowana z 26 kości, 33 stawów oraz licznych mięśni i więzadeł, co umożliwia wykonywanie ruchów zgięcia podeszwowego i grzbietowego, supinacji i pronacji oraz inwersji i ewersji. Jej wysklepienie tworzą łuk poprzeczny oraz łuk podłużny, które dopasowują stopę do podłoża, przenoszą siły nacisku i zapewniają amortyzację, elastyczność oraz sprężystość. W prawidłowo ukształtowanej stopie guz piętowy oraz głowy I i V kości śródstopia tworzą od strony podeszwowej tzw. trójkąt podparcia. Są to punkty podparcia w momencie jej pełnego obciążania [1, 2]. 
Nieprawidłowe obciążanie stopy prowadzi do zmiany biomechaniki nie tylko kończyny dolnej, ale także całego organizmu. Pojawienie się np. stopy płasko-koślawej w wyniku nierównomiernego rozkładu nacisku na punkty podparcia w dalszej kolejności powoduje koślawe ustawienie stawów kolanowych, zmianę biomechaniki stawów biodrowych, asymetrię ustawienia miednicy, kręgosłupa i stawów ramiennych, a także głowy i wiążącego się z tym zaburzonego działania stawów skroniowo-żuchwowych [1, 2].
Wkładki do butów FootBalance to fiński system w 100% indywidualnie formowanych wkładek z dynamicznym wsparciem sklepienia stopy. Wkładki te posiadają dynamiczny mostek wspierający łuki stopy i poprawiający ich funkcjonalność, wymuszają skorygowaną, prawidłową pozycję stopy, wzmacniając ją i stymulując do poprawnego działania. Wspierają i rozluźniają rozcięgno podeszwowe, przeciwdziałają nadmiernemu koślawieniu/szpotawieniu stopy, zwiększają naturalną amortyzację, redukują pronację/supinację oraz poprawiają biomechanikę stopy podczas aktywności sportowych. Wpływa to na redukcję nadmiernego napięcia struktur stopy, a tym samym na prawidłowe ułożenie wyższych struktur ciała. Wkładki do butów FootBalance nie tworzą sztywnej ortezy dla stopy, która osłabia działanie jej struktur, lecz dzięki opisanemu wyżej dynamicznemu wsparciu stopa, a zwłaszcza jej łuki, są stymulowane do poprawnego działania bez aspektu osłabiania mięśni. 

Analiza przypadku

Badanie wpływu zastosowania wkładek FootBalance na postawę ciała przeprowadzono na 36-letnim pilocie samolotu transportowego CASA C-295M. Pilot wojskowy wykonuje obciążającą układ ruchu pracę zarówno za sterami określonego statku powietrznego, jak i na lądzie. Jest zobowiązany do noszenia określonych butów lotniczych od kilku do kilkunastu godzin dziennie, niezależnie od pory dnia i roku. W statku powietrznym przyjmuje niekorzystną dla kręgosłupa pozycję w fotelu lotniczym, przy dużym poziomie hałasu i wibracji, z głową obciążoną hełmem oraz goglami noktowizyjnymi. Ponadto na całą postawę ciała destrukcyjnie wpływają przyspieszenia będące wielokrotnością przyspieszenia ziemskiego +Gz lub –Gz. Czynniki te powodują bóle przeciążeniowe kręgosłupa, stawów kolanowych, a także napięcie i ból rozcięgien podeszwowych. Dodatkowo pojawia się protrakcja oraz rotacja ramion [6–8]. 
Badany wykonuje pracę w statku powietrznym od kilku do kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin tygodniowo. Pozostały czas to praca biurowa, szkolenia, poligony oraz różnorodne kursy, podczas których pilot przebywa także w obuwiu wojskowym niezależnie od pory dnia i roku. Badany prowadzi aktywny tryb życia, trenuje tygodniowo ok. pięciu godzin i jest to trening stabilizujący i korygujący postawę ciała, trening ogólnorozwojowy z wykorzystaniem przyrządów zewnętrznych, bieganie oraz trening rowerowy. Ponadto badany odbywa ok. 15 wycieczek wysokogórskich rocznie, zimą czynnie korzysta z nart zjazdowych 
oraz skiturowych. 
Badanemu wykonano zdjęcia w pozycji stojącej z zaznaczonymi kolcami biodrowymi tylnymi górnymi, kątami dolnymi łopatek oraz wcięciami pachowymi po lewej i prawej stronie. Zdjęcia wykonano bez butów, w butach lotniczych używanych przez mniej więcej trzy lata oraz w nowych butach sportowych wyposażonych we wkładki FootBalance (zdj. 1–3).
 

POLECAMY

1. Stanie boso

 

2. Buty lotnicze bez wkładek

 

3. Buty z wkładkami


Nie wykonano zdjęcia w butach lotniczych z wkładkami, ponieważ badanemu zalecono zakupienie nowych butów; obecne mają bardzo zniszczoną i nierównomiernie wytartą powierzchnię (zdj. 4). Oceny stóp dokonano za pomocą tradycyjnego podświetlanego podoskopu FootBalance (zdj. 5), przeprowadzono analizę wzrokową oraz manualną ocenę napięcia rozścięgna podeszwowego. Ponadto badany przed wykonaniem wkładek i po nim wypełnił ankietę dotyczącą odczuwanych dolegliwości, dodatkowo wymienił przebyte uszkodzenia ciała. Wkładki wykonano na specjalnej poduszce, która wymusza zadarcie palców w górę, przez co wysklepia przyśrodkowy i poprzeczny łuk stopy i stabilizuje łuk boczny, ustawiając piętę do neutralności (zdj. 6). 
 

4. Trzyletnie buty lotnicze

 

5. Badanie na podoskopie tradycyjnym

 

Wykonanie wkładek FootBalance


Pozycja stopy, w której formowane są wkładki do butów FootBalance, jest nieco wyższa niż rzeczywista, prawidłowa, jednakże wkładka zastosowana w bucie dzięki swojemu dynamicznemu i funkcjonalnemu działaniu nieznacznie obniży swój łuk pod naciskiem ciężaru ciała. Spowoduje to przyjęcie przez stopę prawidłowego ułożenia. 
Po wykonaniu i zastosowaniu w butach wkładek FootBalance zauważono poprawę ułożenia kolców biodrowych tylnych górnych, kątów dolnych łopatek oraz wcięć pachowych, które przed wykonaniem wkładek były bardziej asymetryczne. W manualnej ocenie rozścięgna podeszwowego zauważono mniejsze napięcie, szczególnie po stronie prawej. Badany w ankiecie uzupełnianej po wizycie zaznaczył mniejszy ból w każdej z wymienionych okolic ciała, zarówno w obrębie kończyn, jak i tułowia, całkowita redukcja bólu wystąpiła w obrębie stopy. Ponadto w opinii na temat wkładek zapisał znaczną poprawę ustawienia miednicy oraz bioder. Badanemu zalecono używanie wkładek w każdych butach oraz zakup nowych butów lotniczych.

Badacze o wkładkach 

Wyprostna postawa ciała to według Błaszczyk [3] pionowe ustawienie osi ciała względem małej płaszczyzny podparcia tworzonej przez stopy. Prawidłowa postawa charakteryzuje się symetrycznym ustawieniem określonych struktur w organizmie względem siebie oraz względem osi. 
Badania dotyczące zastosowania wkładek FootBalance przeprowadzili do tej pory m.in. Hurme i wsp. [9] oraz Heli-Maija i wsp. [10]. Uzyskali redukcję lub całkowite zniesienie dolegliwości bólowych stóp oraz kręgosłupa. 
Schuh i wsp. [11] uważają, iż stosowanie indywidualnych wkładek do butów stanowi istotny element zachowawczego leczenia chorób zwyrodnieniowych i deformacji narządu ruchu celem osiągnięcia amortyzacji i wsparcia stóp or...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy