Zagrożenia wynikające z możliwości zakażenia koronawirusem COVID-19

Wytyczne dla gabinetów fizjoterapii

Z praktyki gabinetu Otwarty dostęp

Charakterystyka wirusa

Koronawirusy są jednymi z największych wirusów RNA pod względem długości genomu (~30 000 nukleotydów) oraz rozmiaru wirionu (sferyczny, 80‑180 nm średnicy). Pierwsze 2/3 wirusowego RNA od strony 5’ zajmuje gen kodujący białka tworzące maszynerię replikacyjną. Gen ten ulega transkrypcji i translacji do pojedynczej poliproteiny, która na etapie obróbki potranslacyjnej ulega autoproteolizie, co prowadzi do powstania zestawu dojrzałych białek odpowiedzialnych za replikację genomu, modyfikację środowiska komórkowego czy wreszcie interferencję z naturalnymi mechanizmami obronnymi organizmu. Pozostała 1/3 genomu zajęta jest przez geny kodujące białka strukturalne S-E-M-N (S – białko odpowiedzialne za interakcję z receptorem na powierzchni komórek; E – białko płaszcza, odpowiedzialne m.in. za formowanie wirionów; 
M – białko błonowe, będące głównym białkiem macierzy wirusa; oraz N – białko nukleokapsydu, jedno z głównych białek wirusowych, pełniące zarówno funkcję ochronną dla dużej cząsteczki RNA, jak i aktywnie uczestniczące w modyfikacji procesów komórkowych i w replikacji wirusa).
Koronawirusy są wirusami otoczkowymi RNA z rodziny 
Coronaviridae. Zbudowane są z pojedynczej nici RNA. Posiadają one otoczkę, przez którą występują pałeczkowate wypustki, które swoim wyglądem imitują koronę. W tej rodzinie koronawirusów mamy dwie zasadnicze grupy. Jedna, określana mianem „wirusów alfa”, które wywołują zwykłe przeziębienia i druga, określana jako „wirusy beta”, które są odzwierzęce, a przez to znacznie bardziej niebezpieczne. Rodzina ta obejmuje kilka gatunków wirusów, które mogą zakażać kręgowce (np. psy, koty, bydło, świnie, gryzonie, drób). 
Znane są również gatunki koronawirusów patogenne dla człowieka. Są one czynnikami etiologicznymi różnych zakażeń układu oddechowego, w tym głównie infekcji o charakterze przeziębień. Szacuje się, że nawet kilkanaście procent wszystkich przeziębień wywołują właśnie koronawirusy. Miliony osób zakażonych tymi patogenami zdrowieje szybko, nawet bez pomocy lekarza rodzinnego. Są osoby, które w przebiegu takich zakażeń wykazywały ciężkie oraz ostre dolegliwości oddechowe z gorączką, kaszlem oraz płytkim oddechem, często z poprzedzającymi je niespecyficznymi objawami takimi jak: kaszel, trudności w oddychaniu, gorączka, a także z objawami ze strony przewodu pokarmowego, np.: biegunka, wymioty, ból brzucha. Wirusolodzy twierdzą, że obecnie zidentyfikowany wirus jest inny od dotychczas spotykanych koronawirusów u ludzi, w tym również od wirusa SARS, czy MERS. 
Gdy w dniu 31 grudnia 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) została poinformowana o grupie przypadków zapalenia płuc o nieznanej przyczynie wykrytych w Wuhan City w chińskiej prowincji Hubei, już 7 stycznia nowy chiński koronawirus (COVID-19) został zidentyfikowany jako wirus sprawczy tych zapaleń płuc. W ramach działań profilaktycznych podjętych przez WHO, jako reakcja przed wybuchem epidemii opracowano plan badań i rozwoju, aby przyspieszyć diagnostykę, szczepionki i środki terapeutyczne dla tego nowego koronawirusa.
Koronawirus posiada receptory, dzięki którym ma zdolności przyczepiania się do tkanek w organizmie człowieka, szczególnie wyróżnia się tu powinowactwo do tkanek nabłonka dróg oddechowych, które są głównie w płucach, ale również w sercu znajdują się takie tkanki do których przylegają te receptory, co powoduje że te narządy są najbardziej narażone na niewydolność.
Na podstawie dotychczasowych doniesień w sprawie zachorowań spowodowanych tym wirusem, średni wiek osób zakażonych to 59 lat, a umierają osoby głównie po 60. roku życia z chorobami towarzyszącymi.

REKLAMA

Okres wylęgania

Okres wylęgania koronawirusa może trwać do 14 dni. Najczęściej 5–6 dni. 
W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinni obserwować swój stan zdrowia, a podróżny przylatujący z krajów wysokiego ryzyka powinni skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje ich o dalszych działaniach.
Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.

Objawy zakażenia
Dotychczasowe obserwacje pozwalają na ustalenie iż wśród podstawowych objawów należy wymienić:

  • gorączkę, 
  • dreszcze, 
  • bóle mięśniowe, 
  • kaszel oraz 
  • duszności. 

Obraz kliniczny zakażenia wirusem może być zatem bardzo różny, począwszy od infekcji...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO