Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

20 stycznia 2020

NR 112 (Styczeń 2020)

Choroba zwyrodnieniowa stawów – leczenie lekami zawierającymi ASU

262

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest istotnym problemem w coraz bardziej starzejącym się społeczeństwie (w ostatnich latach notuje się związany z tym wzrost zachorowań). Zmiany zwyrodnieniowe stanowią jedną z podstawowych przyczyn zarówno niepełnosprawności, jak i bólu przewlekłego. Do tej pory nie zostały w pełni określone przyczyny powstawania tego schorzenia, przez co jego leczenie stanowi ogromny problem.

Definicja choroby zwyrodnieniowej zaproponowana przez ekspertów z American Academy of Orthopaedic Surgeons, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, National Institute on Aging, Arthritis Foundation i Orthopaedic Research and Education Foundation mówi o tym, że schorzenie to jest wynikiem działania różnych czynników zarówno mechanicznych, jak i biologicznych prowadzących do destabilizacji procesów odbudowy i degradacji chrząstki stawowej oraz podchrzęstnej warstwy kości i dotyczy wszystkich tkanek stawu. Choroba prowadzi do rozmiękania, włókienkowatości, owrzodzeń i ubytku chrząstki stawowej, a także stwardnienia i zagęszczenia podchrzęstnej tkanki kostnej oraz powstawania osteofitów i torbielek podchrzęstnych.
 Do czynników ryzyka choroby zwyrodnieniowej można zaliczyć:

 • zmiany pourazowe pojawiające się w stawie objętym chorobą zwyrodnieniową,
 • choroby wrodzone,
 • zaburzenia metaboliczne (np. cukrzyca, otyłość),
 • zaburzenia endokrynologiczne,
 • brak ruchu i związane z tym zaburzenia w strukturze kostnej,
 • wiek (powyżej 55. roku życia),
 • płeć (znacznie częściej chorują kobiety, głównie te po okresie menopauzy).

Ostatnie badania i obserwacje mówią o tym, że za powstawanie choroby zwyrodnieniowej bardziej od wieku odpowiedzialny jest postępujący proces zapalny o nieznanej etiologii. Pojawia się on po zadziałaniu czynnika uszkadzającego staw. Produkowane są wtedy czynniki prozapalne oraz dochodzi do nadprodukcji MMP (metaloproteinazy), co prowadzi do proteolizy macierzy chrząstki [1].

Do głównych objawów, na które uskarżają się chorzy, należą: 

 • ból, 
 • sztywność poranna, 
 • ograniczenie zakresu ruchu w stawie, 
 • trzaski i krepitacje słyszalne podczas wykonywania ruchu w stawie objętym procesem chorobowym.


Niestety, wszystkie wyżej wymienione objawy prowadzą do spadku jakości życia chorych (co jest związane z dolegliwościami, na które cierpią chorzy) oraz zwiększonej śmiertelności w tej grupie pacjentów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów – leczenie

Ze względu na nieznaną etiologię choroby zwyrodnieniowej leczenie opiera się głównie na leczeniu objawowym związanym ze zmniejszeniem dolegliwości odczuwanych przez chorego. W tym celu pacjent powinien zostać objęty opieką kompleksową, obejmującą opiekę lekarza prowadzącego (reumatologa, ortopedy), a także fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i pielęgniarki środowiskowej. Pacjent musi być systematycznie wdrażany do samodzielnego funkcjonowania zarówno w sferze zawodowej (jeżeli pracuje zawodowo), jak i we wszystkich czynnościach ADL oraz w sferze zainteresowań i hobby. 
Leczenie choroby zwyrodnieniowej może przebiegać na trzy sposoby. Może to być:

 • leczenie niefarmakologiczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • leczenie chirurgiczne.

Leczenie niefarmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawów opiera się głównie na współpracy chorego z fizjoterapeutą, który układa dla niego indywidualny program treningowy mający za zadanie spowolnić proces chorobowy oraz utrzymać jak najdłużej sprawność funkcjonalną. Ponadto należy pamiętać o edukacji chorego w sferze prawidłowego odżywiania, a co za tym idzie – utrzymania prawidłowej wagi i zapobiegania nadwadze i otyłości. Dodatkowo pacjenci z dużymi zmianami powinni zostać zaopatrzeni w odpowiedni dla nich sprzęt ortopedyczny ułatwiający im codzienne samodzielne funkcjonowanie.
Leczenie operacyjne to głównie wykonywana coraz powszechniej alloplastyka stawów obwodowych, a także synowektomia artroskopowa, których celem jest oczyszczenie stawu poddawanego zabiegowi.
Leczenie farmakologiczne choroby zwyrodnieniowej stawów jest najpopularniejszym leczeniem w przypadku zmian zwyrodnieniowych. Najczęściej opiera się ono na podawaniu paracetamolu (lub innych leków przeciwbólowych, ale jedynie w przypadku zaostrzenia procesu chorobowego, równolegle można stosować NLPZ miejscowe w żelu, sprayu bądź w postaci plastrów) oraz leków z grupy SYSADOA (symptomatic slow-acting drugs in osteoarthritis), czyli leków objawowych, wolno działających. Do tej grupy należą trzy preparaty: 

 • krystaliczna postać siarczanu glukozaminy (CGS), 
 • siarczan chondroityny (CS), 
 • Piascledine (ASU). 

W przypadku gdy wyżej wymienione leczenie okaże się nieskuteczne, dołączany jest lek z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych) [2]. Niestety, długotrwałe podawanie leków z grupy NLPZ niesie ze sobą zwiększające się ryzyko występowania efektów ubocznych w postaci zaburzeń sercowo-naczyniowych oraz zaburzeń ze strony układu pokarmowego. Należy również pamiętać, że pacjenci cierpiący na chorobę zwyrodnieniową najczęściej leczą się również na szereg innych schorzeń występujących powszechnie u osób starszych. Dlatego też właściwe wydaje się podawanie produktów wspomagających leczenie. 
Dodatkowo według najnowszych wytycznych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów nacisk położony jest na stosowanie leków, a nie suplementów diety. Efekt przeciwbólowy stosowania leków z grupy SYSADOA jest uzyskiwany po czterech–ośmiu tygodniach systematycznego stosowania, natomiast efekt poprawy widoczny na zdjęciu RTG – po kilkunastu miesiącach [3, 4]. 

Leki zawierające ASU 
(avocado soybean unsaponifiables

Jedynym lekiem bez recepty pochodzenia naturalnego jest produkt zawierający niezmydlające się frakcje olejów sojowego i awokado.
Substancje niezmydlające się z awokado i soi to naturalne ekstrakty roślinne z olejów z awokado i sojowego, składające się z frakcji pozostałej po procesie biotechnologicznym zwanym zmydlaniem, które są nierozpuszczalne w wodzie (ok. 2%). Substancje te powodują wzrost wydzielania kolagenu, a jednocześnie wpływają na zmniejszenie procesu powstawania cytokin prozapalnych w obszarze chrząstki stawowej. Produkty zawierający niezmydlające się frakcje olejów z awokado oraz soi mają właściwości antykataboliczne, dzięki czemu zapobiegają degradacji chrząstki poprzez hamowanie uwalniania i aktywności metaloproteinaz macierzy oraz wzrost wydzielania inhibitorów tkankowych enzymów katabolicznych.
Właściwości anaboliczne prowadzą do naprawy chrząstki poprzez stymulowanie syntezy kolagenu i agrekanu poprzez hamowanie zapalnych cytokin, takich jak interleukina IL-1, IL-6, IL-8 oraz prostaglandyna E2. Niezmydlające się frakcje olejów z awokado i soi ham...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy