Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study numeru

22 czerwca 2020

NR 117 (Czerwiec 2020)

Efekty rehabilitacji zespołu cieśni kanału nadgarstka u pacjentów w wieku od 29 do 84 lat

0 1906

Zespół cieśni kanału nadgarstka (z.c.k.n.) należy do najczęściej występujących neuropatii kończyny górnej. Definiowany jest jako konflikt nerwów z otaczającymi go strukturami anatomicznymi na poziomie stawu nadgarstkowego. Celem niniejszego artykułu była ocena efektów postępowania fizjoterapeutycznego w z.c.k.n. realizowanego według założeń koncepcji terapii znanej pod nazwą BP (Beaty Pruszkowskiej) oraz przydatności kwestionariusza PRWE do tej oceny.

Zespół cieśni kanału nadgarstka (z.c.k.n.) należy donajczęściej występujących neuropatii kończyny górnej. Definiowany jest jako konflikt nerwów z otaczającymi go strukturami anatomicznymi na poziomie stawu nadgarstkowego. Czynnikami warunkującymi wystąpienie zespołu cieśni kanału nadgarstka mogą być: praca zawodowa, ciąża, otyłość, dna moczanowa, zaburzenia hormonalne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe lub choroby nowotworowe. Celem pracy była ocena efektów postępowania fizjoterapeutycznego w z.c.k.n. realizowanego według założeń autorskiej metody znanej pod nazwą BP (Beaty Pruszkowskiej) oraz przydatności kwestionariusza PRWE do tej oceny.Programem rehabilitacji objęto 43 osoby (33 kobiety i 10 mężczyzn) w wieku od 29 do 84 lat, u których stwierdzono występowanie jedno- lub obustronnego zespołu cieśni kanału nadgarstka. Osoby badano przed terapią i po terapii z wykorzystaniem wspomnianego kwestionariusza.U badanych osób stwierdzono występowanie z.c.k.n. zarówno po jednej stronie (w prawej ręce n = 24 przypadki, w lewej ręce n = 8) lub po obu stronach (w prawej i lewej ręce równocześnie n = 11).Po odbyciu serii zabiegów fizjoterapeutycznych metodą BP stwierdzono poprawę dla prawego i lewego nadgarstka wszystkich ocenianych w kwestionariuszu elementów: maksymalny ból, suma bólu, trudności w wykonywaniu czynności w kategorii A (konkretne działania) i w kategorii B (czynności zwykłe). Do stwierdzenia istotnej poprawy zastosowano test t-Studenta dla zmiennych powiązanych lub test kolejności par Wilcoxona. Zmiany okazały się wysoce istotne statystycznie (p < 0,001). Badanie końcowe zaburzenia czucia dla ręki przeprowadzono przy użyciu testów prowokacyjnych Phalena i Tinela. Poprawę dla prawego nadgarstka u 35 badanych osób zaobserwowano w 87,7%, natomiast dla lewego nadgarstka w 89,5%.

POLECAMY

Uzyskane w przeprowadzonych badaniach wyniki pozwalają na przedstawienie następujących wniosków:

 • Zastosowany program terapeutyczny istotnie wpłynął na redukcję lub zmniejszenie dolegliwości bólowych (p < 0,001). 
 • Wyeliminowano lub zmniejszono trudności z użyciem chorej ręki zarówno w konkretnych działaniach, jak i w zwyczajnych czynnościach życia codziennego (p < 0,001).
 • Karta badania pacjenta okazała się dobrym narzędziem do oceny efektów rehabilitacji w z.c.k.n.

Zespół cieśni kanału nadgarstka (ang. carpal tunnel syndrome) dotyczy ok. 3% populacji osób w średnim i starszym wieku. Jest najczęstszą neuropatią kończyny górnej. Ryzyko wystąpienia szacowane jest na 10% [1]. Określany jest jako konflikt nerwowy z otaczającymi go strukturami anatomicznymi na poziomie nadgarstka, spowodowany ciasnotą kanału nadgarstka. Zmiany chorobowe występują w jednej ręce (zazwyczaj dominującej) lub w obydwu. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni. 

Do pojawienia się z.c.k.n. predysponują takie czynniki jak: 

 • praca związana z powtarzalnymi ruchami, 
 • używanie wibrujących narzędzi, 
 • ciąża, 
 • okres menopauzy, 
 • otyłość, 
 • dna moczanowa, 
 • cukrzyca, 
 • akromegalia, 
 • reumatoidalne zapalenie stawów, 
 • niedoczynność tarczycy, 
 • nadciśnienie tętnicze, 
 • choroby nowotworowe [2, 3]. 


Zespół sklasyfikowany jest w ICD-10 pod symbolem G56 jako mononeuropatia kończyny górnej. Po raz pierwszy ta jednostka chorobowa została opisana w 1854 r. przez Pageta, angielskiego ch...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy