Fizjoterapia funkcji poznawczych u pacjentów neurologicznych

Case study numeru

Kwestie dotyczące sposobu, w jaki starzeje się mózg, tego, jak starzenie się wpływa na funkcje poznawcze i dlaczego u pewnych osób pojawiają się zmiany patologiczne, które przeradzają się w otępienie, cieszą się przez ostatnie 20 lat wielkim zainteresowaniem badaczy, poszerzając rozumienie normalnego poznawczego starzenia się i jego związku z chorobami poznawczymi [12].

Zmiany poznawcze zachodzące z wiekiem są uważane przez neurologów za nieprzerwany proces, przebiegający od wynikających z procesu starzenia się normalnych zmian przez łagodne zaburzenia poznawcze do stanów otępienia.
Wraz z wiekiem sposób myślenia stopniowo ulega modyfikacji, co staje się bardziej zauważalne po ukończeniu 50. roku życia. Zmiany poznawcze są zazwyczaj łagodne i oddziałują na pamięć wzrokową i werbalną, zdolności wzrokowo-przestrzenne, pamięć krótkotrwałą lub zdolność nazywania przedmiotów. Zmiany w wydolności poznawczej są odbiciem starzejącego się mózgu i układu nerwowego, w których dochodzi do przekształceń w strukturze i funkcjonowaniu. Według Andersona i Clarka [12, 10] istnieją cztery rodzaje zmian zachodzących w mózgu: następuje redukcja objętości tkanek, obniżenie metabolizmu, zmniejszenie przepływu krwi i zmiany w systemach neurochemicznych. W okresie starości masa mózgu zmniejsza się średnio o 10%, liczba włókien nerwowych – o blisko 27%, szybkość przewodzenia bodźców – o 10–15%, napięcie neuronów korowych – o 20%, przepływ krwi w mózgu – o 30%, zużycie tlenu – o 35%. Związany z wiekiem spadek w objętości przepływu krwi i redukcji metabolizmu jest największy w korze czołowej, nieco mniejszy w korze skroniowej, ciemieniowej i nieistotny w korze potylicznej. Z badań neurobiologicznych wynika, że zmiany w korze przedczołowej i w przyśrodkowej części płatów skroniowych są odpowiedzialne za pogorszenie funkcjonowania poznawczego osób w starszym wieku, zwłaszcza ich procesów pamięciowych [6, 10, 12].
W 2015 r. w Polsce odnotowano ponad 6 mln pacjentów w wieku 65+ i stanowili oni 15,8% ogółu populacji. Szacuje się, że w najbliższych 20 latach ten odsetek się podwoi. 
Dodatkowo obserwuje się wyraźny wzrost liczby osób w późnej starości – tzw. fenomen podwójnego starzenia. Przeciętna długość życia w Polsce stale rośnie, rocznie o 3,6 miesiąca dla mężczyzn i 2,1 miesiąca dla kobiet. Jest to związane ze stopniowym zmniejszaniem się nadumieralności mężczyzn. W 2030 r. średnia długość życia w Polsce będzie wynosić dla kobiet 83,6 roku, a dla mężczyzn 77,5 roku [11]. Wobec powyższego praca nad zachowaniem poziomu funkcjonowania poznawczego i samodzielności u starszych osób wydaje się bardzo istotna.

REKLAMA

Otępienie pochodzenia naczyniowego

Oprócz osób, u których dochodzi do fizjologicznego pogarszania się zdolności poznawczych związanego ze starzejącym się mózgiem, jest duża grupa starszych osób, u których diagnozuje się zaburzenia poznawcze lub otępienie pochodzenia naczyniowego. Jest ono klasyfikowane jako organiczne zaburzenie umysłowe, którego istotną cechą jest choroba naczyń mózgowych. 

Czynnikami ryzyka otępienia naczyniopochodnego są m.in.: 

  • nadciśnienie tętnicze, 
  • palenie tytoniu, 
  • hipercholesterolemia, 
  • cukrzyca typu 2, 
  • choroby układu krążenia i choroby naczyń mózgowych. 


Utrata zdolności poznawczych jest zazwyczaj wynikiem choroby naczyń mózgowych, zwykle udaru lub udarów mózgu [10, 6], które stanowią w starzejącym się społeczeństwie duży problem. Epidemiologia tej choroby w skali globalnej niezwykle szybko się zmienia, szczególnie pod względem geograficznym. W wielu krajach rozwiniętych odnotowuje się zmniejszone ryzyko wystąpienia udarów mózgu głównie dzięki wzmożonym działaniom profilaktycznym. Jednakże biorąc pod uwagę zjawisko starzejącej się populacji i transformację epidemiologiczną obserwowaną w krajach rozwijających się, należy się spodziewać wzrostu liczby udarów mózgu, a także związanych z tym obciążeń dla społeczeństwa.
W badaniu PolSenior przeprowadzonym w Polsce wśród osób starszych (55–59 oraz 65 i więcej lat) 7,8% ogółu respondentów zadeklarowało, że przebyło udar mózgu. Określono, iż wraz z wiekiem odsetek osób z przebytym udarem był coraz wyższy. Badanie EHIS zrealizowane w 2014 r. oraz badanie stanu zdrowia ludności Polski przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny w 2004 r. wykazały, że najwyższy odsetek udarów odnotowano w wieku 70-79 lat i 80+ [7, 11]. 
Otępienie związane z udarem niedok...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO