Fizjoterapia przedoperacyjna u chorych z granicznymi wartościami spirometrycznymi

Doniesienie wstępne

Z praktyki gabinetu

Rak płuca jest obecnie jednym z najczęściej występujących nowotworów na świecie. W Polsce rocznie notuje się ponad 21 tys. nowych zachorowań i ok. 20 tys. zgonów [1]. Jak większość nowotworów, rak płuca występuje częściej u ludzi po 65. roku życia. Fizjologiczne zmiany zachodzące wraz z wiekiem są przyczyną m.in. nietolerancji wysiłku, spadku siły i masy mięśniowej, a także przyczyną wielu chorób współistniejących [2].

W wielu doniesieniach podkreślany jest wpływ wskaźników wydolności oddechowej na wystąpienie pooperacyjnych powikłań. Według wytycznych British Thoracic Society (BTS) każdy pacjent z przedoperacyjną FEV1 (forced expiratory volume in 1 second) > 2000 ml może być poddany pneumonektomii, a z FEV1 > 1500 ml – lobektomii. Chorzy z tymi parametrami nie wymagają dodatkowych badań czynnościowych. Ryzyko wystąpienia u nich powikłań oddechowo-krążeniowych oceniane jest jako niskie. Przy braku spełnienia powyższych kryteriów konieczne jest wykonanie dodatkowych badań: DLCO (zdolność dyfuzji dla tlenku węgla) oraz kalkulacji przewidywanej pooperacyjnej FEV1 i DLCO. Kryteria kwalifikacji do lobektomii i pneumonektomii według American College of Chest Physicians (ACCP) są podobne, jednak chorzy z FEV1 < 80% wartości należnej muszą mieć wykonane dodatkowo badanie DLCO. Chorzy z niewyjaśnioną dusznością lub objawami radiologicznymi sugerującymi zaawansowaną chorobę śródmiąższową płuc mają wskazania do wykonania badania DLCO bez względu na wartość FEV1. Chorzy z DLCO > 80% spełniający kryteria spirometryczne nie wymagają innych badań oceny wydolności oddechowej [3–5].

REKLAMA

Programy rehabilitacji są rekomendowane przez wiele światowych organizacji, takich jak: American Cancer Society (ACS), American College of Sports Medicine (ACSM), European Society of Thoracic Surgeon (ESTS) i inne. Nadal nie został jednak określony optymalny c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO