Integracja dysfunkcji ruchowej na poziomie obręczy biodrowej i odcinka lędźwiowego kręgosłupa według koncepcji Kinetic Control

Studium przypadku

Nowoczesne metody fizjoterapii

Dolegliwości bólowe ze strony dolnego odcinka kręgosłupa są jedną z głównych przyczyn niesprawności osób poniżej 45. roku życia. Problem związany z przeciążeniem dolnego odcinka kręgosłupa ujawnia się zazwyczaj w trzeciej dekadzie życia. Stwierdzono, że 60–80% populacji co najmniej raz w życiu doświadczyło bólu lędźwiowego odcinka kręgosłupa [2, 9].

Problem ten dotyka także fizjoterapeutów. Jednym z czynników predysponujących do występowania dolegliwości jest przeciążenie układu ruchu. Ma to związek m.in. z przyjmowaniem podczas pracy zawodowej wymuszonych pozycji – zarówno tych statycznych, jak i dynamicznych. Nieprawidłowy wzorzec ruchowy lub niewydolność układu mięśniowego mogą doprowadzić do powstania dysfunkcji funkcjonalnych u terapeutów. Jest to dość powszechne zjawisko, na które nie zawsze sami terapeuci zwracają uwagę.

REKLAMA

Pierwszy incydent bólowy kręgosłupa ma miejsce u 63% fizjoterapeutów między 20. a 30. rokiem życia [15]. W większości przypadków (ok. 90%) dochodzi do wyciszenia dolegliwości w przeciągu 3 miesięcy. Jest wiele dowodów, że pomimo pozornej poprawy stanu funkcjonalnego oraz ustąpienia dolegliwości bólowych proces rehabilitacji powinien być kontynuowany (z punktu widzenia terapii prowadzonej metodą Kinetic Control). Istnieją parametry funkcjonalne warunkujące prawidłową kontrolę nerwowo-mięśniową, jak np. czas i sekwencja aktywacji mięśni, wydolność mięśni w wewnętrznym zakresie, kontrola translacji czy koordynacja międzymięśniowa itp., które wymagają przeprowadzenia dokładnej analizy, a w przypadku wystąpienia dysfunkcji muszą zostać poddane dalszemu procesowi usprawniania. Dopiero odpowiednia wydolność na różnych poziomach (lokalnym, globalnym) w różnych progach obciążenia (niskim, wysokim), na poziome różnych układów (mięśniowym, nerwowym) oraz przy uwzględnieniu różnych parametrów zmniejsza ryzyko wystąpienia ponownego urazu lub nawrotu dolegliwości [13].

W przypadku dysfunkcji odcinka lędźwiowego należy m.in. precyzyjnie określić kierunek dysfunkcji, ocenić aktywację mięśniową i elastyczność struktur, wspierając powyższą ocenę badaniem manualnym oraz neurologicznym. Podobne przeciążenia odcinka lędźwiowego coraz częściej dotyczą osób młodych, u których dodatkowo stwierdza się początkowe zmiany zwyrodnieniowe. Wiele z nich narzeka również na ból w pachwinie podczas siedzenia czy unoszenia kończyny dolnej. U tych pacjentów często występują dolegliwości bólowe określane mianem konfliktu panewkowo-udowego.

Przyjmuje się, że dolegliwości bólowe w stawie biodrowym mają związek mechaniczny z dolegliwościami kręgosłupa lędźwiowego, w związku z czym należy w sposób bardzo precyzyjny i analityczny podejść do procesu diagnostyki, próbując znaleźć przyczynę wszystkich występujących objawów, a w przypadku jednego łańcucha kinematycznego warto pokusić się o połączenie przyczynowo-skutkowe.

Skuteczność pracy fizjoterapeuty zależy w dużej mierze nie tylko od wiedzy teoretycznej, ale od umiejętności wykorzystania jej w praktyce oraz od sprawności fizycznej. Terapeuta powinien reprezentować odpowiedni poziom zdolności motorycznych, a jednocześnie umiejętnie niwelować dolegliwości bólowe narządu ruchu. Dlatego tak ważna jest profilaktyka występowania zaburzeń dotyczących układu ruchu. W artykule zaprezentowano opis przypadku klinicznego fizjoterapeutki z dolegliwościami bólowymi zlokalizowanymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, a także na poziomie biodra. Dużym wyzwaniem było powiązanie przyczynowo-skutkowe dolegliwości występujących na tych poziomach. Diagnostykę oraz terapię funkcjonalną przeprowadzono bazując na koncepcji Kinetic Control [1, 7, 9, 10, 12].

Opis przypadku

Kobieta, 24 lata, zawód: fizjoterapeutka. Uprawiane sporty rekreacyjnie: jogging, jazda rowerem. Objawy dysfunkcji: ból w lędźwiowym odcinku kręgosłupa z promieniowaniem do prawej pachwiny. Towarzyszą temu odczucia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO