Kompresyjne złamania w przebiegu osteoporozy — kompleksowe leczenie. Studium przypadku

Protokoły fizjoterapeutyczne

Osteoporoza, znana również jako zrzeszotnienie kości, jest najczęstszą układową chorobą układu szkieletowego, charakteryzującą się ogólnym ubytkiem masy kostnej i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną podatnością na złamania. Według wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów z International Osteoporosis Foundation (IOF) na całym świecie złamania związane z osteoporozą dotyczą jednej na trzy kobiety powyżej 50. roku życia oraz jednego na pięciu mężczyzn powyżej 50. roku życia.

Osteoporoza, znana również jako zrzeszotnienie kości, jest najczęstszą układową chorobą układu szkieletowego, charakteryzującą się ogólnym ubytkiem masy kostnej i upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększoną podatnością na złamania [1, 2].
Progresywny ubytek masy kostnej wynika z redukcji liczby beleczek w kości gąbczastej i zmniejszenia zawartości kości korowej przy zwiększonym obwodzie kości i jednoczesnym poszerzeniu kanałów Haversa. Ubytek dotyczy pewnej objętości tkanki kostnej przy zachowaniu normalnej mineralizacji. Pozostała kość nadal utrzymuje normalny stosunek minerałów do zmniejszonej niezwapniałej macierzy. 

REKLAMA

Przewaga resorpcji nad tworzeniem kości w osteoporozie powoduje ścieńczenie beleczek, prowadzące do ich zaniku lub przerwania ciągłości. Ponieważ przebudowa kości odbywa się w warstwie zewnętrznej, a osteoblasty gromadzą się tylko na uprzednio zresorbowanej płaszczyźnie, odbudowa kości w miejscu przerwania jej ciągłości nie jest możliwa. Zanik tych pojedynczych elementów struktury kostnej zmniejsza odporność mechaniczną kości. Po osiągnięciu tzw. progu złamania obserwuje się kliniczne objawy osteoporozy: ból i/lub złamanie [3]. „Próg złamania” jest tą krytyczną wartością ilościowo-jakościową szkieletu, przy której kość traci swoją funkcję podporową i możliwość przenoszenia obciążeń mechanicznych, co prowadzi do przerwania jej ciągłości i złamania [4].

Epidemiologia

Zgodnie z epidemiologią według wyników badań przeprowadzonych przez specjalistów z International Osteoporosis Foundation (IOF) na całym świecie złamania związane z osteoporozą dotyczą jednej na trzy kobiety powyżej 50. roku życia oraz jednego na pięciu mężczyzn powyżej 50. roku życia [5]. W całej populacji osteoporoza dotyczy 200 000 000 kobiet (ok. jednej dziesiątej kobiet w wieku 60 lat, jednej piątej kobiet w wieku 70 lat, dwóch piątych kobiet w wieku 80 lat i dwóch trzecich kobiet w wieku 90 lat [5]. W latach 2021 i 2022 specjaliści z IOF przeprowadzili wieloaspektową analizę statystyczną. Zawierała ona dane dotyczące epidemiologii osteoporozy i złamań w krajach Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii [6].
Zgodnie z tym źródłem szacuje się, że w Polsce na osteoporozę (diagnozowaną zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia) choruje około 1 985 000 osób, w tym 80% kobiet, co stanowi około 1,8% całej populacji, podczas gdy w populacjach Europejskich jest to średnio około 5,6%. Przewiduje się, że rocznie w Polsce ma mieć miejsce około 206 000 nowych złamań niskoenergetycznych (> 500/dzień), a ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa w latach 2019–2030 populacja kobiet w wieku > 75 lat ma się zwiększyć o 61% co może się przełożyć na znaczny i szybki wzrost złamań. Wszystkie powyższe związane są z finansowaniem lecz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO