Dołącz do nas

Praktyczna fizjoterapia

Autor Paszkowska Małgorzata

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakładzie rehabilitacji leczniczej

 

Jednym z podstawowych i bardzo istotnych w praktyce organów kontroli dla każdego podmiotu prowadzącego działalność leczniczą w zakresie rehabilitacji, a także każdy inny rodzaj działalności leczniczej, jest Państwowa Inspekcja Sanitarna (zwana w skrócie PIS). Jest to instytucja powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Sprawuje nadzór m.in. nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia oraz gromadzi dane epidemiologiczne. Organizację, zadania oraz uprawnienia kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) reguluje Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1261). PIS jako całość podlega Ministrowi Zdrowia, a kieruje nią Główny Inspektor Sanitarny. Jej zadania wykonują:

  • Główny Inspektor Sanitarny,
  • Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie,
  • Państwowy Powiatow...

    Artykuł dostępny tylko w prenumeracie PREMIUM

    Pozostało jeszcze 91% treści