Leczenie skolioz idiopatycznych

Temat miesiąca

Leczenie skolioz idiopatycznych stanowi duże wyzwanie dla lekarza, fizjoterapeuty oraz innych członków zespołu leczącego. Istnieje wiele terapii leczących skoliozy, które łączy jeden cel: zatrzymać progresję skrzywienia i – jeśli to możliwe – w jak największym stopniu je skorygować. Jedną z nich jest metoda FED, która opiera się na trójwymiarowej korekcji kręgosłupa z jednoczesnym jego wydłużeniem.

FED jest nieinwazyjną metodą powstałą w wyniku długoletnich badań, a jej skuteczność została potwierdzona poprawą kąta skrzywienia w wielu przypadkach. W Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy (CTSiWP) „Wyspa” w Gdańsku metoda FED jest stosowana od 1,5 roku.

REKLAMA

Cel pracy

Celem pracy była ocena skuteczności terapii skolioz idiopatycznych w CTSiWP „Wyspa” w Gdańsku.

Materiał i metody

Grupę badawczą stanowiło 20 osób (17 dziewcząt i 3 chłopców) w wieku od 8 do 17 lat z rozpoznaną w badaniu lekarskim na podstawie zdjęcia rentgenowskiego skoliozą. Średnia wieku wynosiła 13 lat. Kąt Cobba łuku pierwotnego wynosił średnio 28° stopni, a średni kąt rotacji wg Raimondiego w łuku pierwotnym – 15°.

Wszystkie osoby poddane były terapii prowadzonej w Centrum Terapii Skolioz i Wad Postawy „Wyspa” w Gdańsku przez rok. Średnia uczęszczania na terapię wynosiła 63 zabiegi.

Rys. 1. Charakterystyka pacjentów ze względu na typ skoliozy

 ...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO