Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ośrodek Ortopedyczno-Rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży w Chylicach

Artykuły z czasopisma | 7 kwietnia 2013 | NR 38
0 657

Historia powstania Centrum Rehabilitacji w Konstancinie sięga okresu powojennego. Od tego momentu rozpoczęła się długa droga przekształcania oddziału ortopedycznego w największy w Polsce ośrodek kompleksowej rehabilitacji.

Historia powstania Centrum Reha­bilitacji w Konstancinie sięga okresu
powojennego, a konkretnie – oddelegowania dr. Mariana Weissa przez prof. Grucę na dyrektora szpitala. Od tego momentu rozpoczęła się długa droga przekształcania oddziału ortopedycznego w największy w Polsce ośrodek kompleksowej rehabilitacji – w tamtych czasach jeden z nielicznych w Europie.

POLECAMY

Profesor Weiss jako propagator polskiej szkoły rehabilitacji wdrażał w model postępowania leczniczego zasady powszechności, nowoczesności, kompleksowości i ciągłości oraz wczesnego wprowadzania działań leczniczych. Oprócz funkcji medycznej Centrum Rehabilitacji pełniło również funkcję naukowo-badawczą, stając się ośrodkiem dydaktyki międzynarodowej uznanej przez Światową Organizację Zdrowia. Efektem działalności naukowej pracowników STOCER oraz Akademii Wychowania Fizycznego i Akademii Medycznej jest wiele doniesień i projektów naukowych oraz referatów wygłoszonych na kongresach krajowych i zagranicznych. W związku z rozwojem oraz rozszerzeniem zakresu działalności w 1954 r. podjęto decyzję o przemianowaniu Szpitala Chirurgii Kostnej na Stołeczne Centrum Rehabilitacji.

Ambicje, siła oraz determinacja w zamierzeniach profesora inicjowały i wspierały tworzenie nowych oddziałów i placówek.

W 1973 r. w Chylicach, niedaleko Stołecznego Centrum Rehabilitacji powstał Ośrodek Rehabilitacyjno-Pedagogiczny dla młodzieży z wrodzonymi i nabytymi wadami kręgosłupa, wadami postawy oraz bocznymi skrzywieniami kręgosłupa jako nowoczesne centrum rehabilitacyjno-pedagogiczne, w którym wdrażano idee polskiego modelu rehabilitacji, a zwłaszcza zasady kompleksowości. Połączenie rehabilitacji i edukacji na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym miały wpływ na poprawę bytu, jak i jakości życia młodzieży, a także zwiększały możliwość podjęcia pracy.

Proces reorganizacji Chylic

W 2008 r. rozpoczął się proces reorganizacji ośrodka w Chylicach, którego założeniem było:

  • wdrożenie nowoczesnych zasad procesu leczenia,
  • wdrożenie Systemu Obiektywnej Rehabilitacji Skolioz,
  • wdrożenie systemu motywacji,
  • modernizacja sal rehabilitacyjnych,
  • przywrócenie dawnej świetności ośrodka.

Wdrożenie nowoczesnych zasad procesu leczenia

Przez wiele lat funkcjonowania ośrodka główną metodą rehabilitacji skolioz była metoda Majocha, opracowana w latach 50.–60. przez Stanisława Majocha w Stołecznym Centrum Rehabilitacji. Jej podstawowymi założeniami była nauka utrzymywania prawidłowej postawy, wzmocnienie gorsetu mięśniowego, rezygnacja z ćwiczeń asymetrycznych oraz relatywnie duże obciążenia treningowe. W miarę pojawiania się nowych metod fizjoterapeutycznych powoli w ośrodku wdrażano nowe sposoby leczenia. Po 2000 r. ośrodek otwierał się na nową wiedzę i próbował wyrwać się z ograniczeń mentalnych. Od 2008 r. nastąpiło przebudzenie, które otworzyło bramę do ponownego rozwoju medyczno-naukowego. Dawna świetność i wysoki poziom wykreowany przez prof. Weissa stanowił wysoką poprzeczkę jakości, którą ośrodek chciał przywrócić w miarę szybko.

Zmiany dotyczyły nie tylko edukacji kadry, ale także poprawy relacji i utorowania nowych zasad współpracy. Kadra fizjoterapeutyczna została przeszkolona w zakresie prawie wszystkich metod fizjoterapeutycznych dotyczących leczenia skolioz i wad postawy oraz schorzeń ortopedycznych.

W ośrodku wprowadzono procedury dotyczące programu kinezyterapii analitycznej, które opierały się na szczegółowej diagnostyce i indywidualnej terapii dziecka.

 

Wdrożony został System Obiektywnej Rehabilitacji Skolioz polegający na aktualnej weryfikacji dobranego programu rehabilitacji, obejmującej precyzyjne badanie dziecka w połączeniu z najnowszymi metodami fizjoterapeutycznymi. Celem było uzyskanie lepszego efektu terapii poprzez wysegregowanie ćwiczeń i technik mających najkorzystniejszy wpływ na zatrzymanie progresji i korekcję skrzywienia. Od 2011 r. przy współpracy z Orto Kinesis Ośrodek w Chylicach rozpoczął leczenie skolioz metodą FED. Stworzona przez prof. Santosa Sastre Fernandeza metoda wykorzystywana jest do zachowawczego leczenia skolioz oraz innych skrzywień kręgosłupa. Została wprowadzona na podstawie długoletnich i szczegółowych badań medycznych.

Bazuje ona na zastosowaniu sterowanego komputerowo urządzenia oddziaływającego na kręgosłup poprzez zastosowanie trójpłaszczyznowych sił: F – fiksacji (stabilizacji), E – elongacji i D – derotacji (odkręcenia). Działanie aparatu w połączeniu ze stworzonym przez profesora systemem ćwiczeń (odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch w wyizolowanych pozycjach) wymusza korekcję i derotację kręgosłupa, co wpływa na niwelowanie zmian. Program ćwiczeń korygujących deformacje wymaga od pacjenta dużego wysiłku fizycznego, koncentracji i systematyczności. Duży nacisk w metodzie kładzie się na wczesną diagnostykę i leczenie jeszcze przed rozpoczęciem okresu szybkiego wzrostu, kiedy to skrzywienie ulega nagłemu i znacznemu pogłębieniu. Wczesne rozpoznanie i leczenie metodą FED w czasie wzrostu dzieci pozwalają na korekcję skrzywienia, uniknięcie późniejszych komplikacji, poprawiają jakość życia i zapobiegają operacjom, zmniejszają objawy towarzyszące jak ból i sztywność.

Metoda FED została wdrożona do Systemu Obiektywnej Rehabilitacji Skolioz. Przed rozpoczęciem terapii FED i po kwalifikacji lekarskiej każde dziecko jest szczegółowo badane przez fizjoterapeutę, a następnie poddawane badaniu komputerowemu systemem ZEBRIS. Oba badania powtórzone są tuż przed zakończeniem terapii w celu wyeliminowania ewentualnych błędów ustawienia aparatu FED i wykonywania lub też doboru ćwiczeń. Istnieje więc możliwość weryfikacji programu leczenia jeszcze przed zakończeniem terapii, co daje większą pewność, że dobrany sposób leczenia będzie nastawiony na lepszy efekt fizjoterapeutyczny.

W momencie wdrożenia metody FED rozpoczęto badania z wykorzystaniem systemu ZEBRIS, który pozwala na nieinwazyjną i bardzo precyzyjną ocenę sylwetki dziecka w trzech płaszczyznach. Nie można zapomnieć o tym, że skolioza definiowana jako boczne skrzywienie kręgosłupa jest deformacją trójpłaszczyznową, wi...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy