Postępowanie fizjoterapeutyczne po naderwaniu mięśnia czworogłowego uda

Otwarty dostęp Case study numeru

Aktywność fizyczna jest bardzo istotna dla zachowania prawidłowego i harmonijnego funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego organizmu. Niesie ona jednak ze sobą ryzyko wystąpienia kontuzji. W przypadku mięśnia czworogłowego uda do urazów dochodzi dość często. Jednym z nich jest naderwanie mięśnia. W leczeniu tej kontuzji istotne jest jak najszybsze wdrożenie postępowania fizjoterapeutycznego, najlepiej już następnego dnia po wystąpieniu urazu, i dopasowanie go do stopnia zaawansowania uszkodzenia.

Ruch w życiu człowieka odgrywa bardzo ważną rolę. Odpowiednio dopasowana aktywność fizyczna zapewnia właściwą równowagę wewnętrzną organizmu. Podczas wykonywania określonych ćwiczeń prawidłowo i harmonijnie pracuje wiele układów naszego ustroju, takich jak układ oddechowy, układ krwionośny oraz układ mięśniowy. Ten ostatni jest zbudowany z tkanki mięśniowej i łącznej (np. ścięgna). Zapewnia on w dużej mierze właściwy ruch określonych części ludzkiego ciała. Dzięki niemu narządy wewnętrzne mogą w pełni wykonywać swoje podstawowe funkcje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. 

POLECAMY

Mięśnie – budowa i rodzaje

Mięśnie to narządy, które mają wybitną zdolność kurczenia się, tzn. zmniejszania swej długości. Skurcz odbywa się pod wpływem bodźców czy to mechanicznych, jak uderzenie, czy to elektrycznych, chemicznych, czy też – jak to występuje w naturalnych ruchach ustroju – w wyniku bodźca ze strony odpowiednich komórek nerwowych mózgowia lub rdzenia kręgowego. 
Wyróżnia się trzy rodzaje mięśni:

 • mięśnie zbudowane z tkanki mięśniowej gładkiej, kurczące się powoli i powoli powracające do swojej pierwotnej długości; czynnością tej mięśniówki zarządza układ nerwowy autonomiczny, poza kontrolą świadomości;
 • mięsień sercowy, który składa się z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, niezależny od świadomych bodźców nerwowych;
 • mięśnie zbudowane z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych, szybko kurczących się pod wpływem bodźców ze strony ośrodkowego układu nerwowego, podległe woli człowieka [1].

Przedmiotem nauki o mięśniach (miologia) jest ostatnia grupa mięśni, które powodują ruchy kośćca lub też ustalenie położenia jednych kości w stosunku do drugich. Z tego powodu mięśnie te tworzą układ narządów ruchu czynnego, w przeciwieństwie do układu narządów ruchu biernego, którym jest kościec [1].
Mięsień składa się przeważnie z dwóch części. Jedną część stanowi kurczliwa masa mięśnia, o żywym zabarwieniu ciemnoczerwonym, zbudowana z włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych; to tzw. brzusiec. Część drugą stanowi łącznotkankowe ścięgno znajdujące się na jednym lub na obu końcach mięśnia, które łączy przeważnie mięsień z kośćcem i przenosi na niego pracę. 
Pod względem położenia wyróżnia się mięśnie:

 • powierzchowne lub skórne – są położone bezpośrednio pod skórą i przyczepiają się do niej jednym lub obydwu swymi końcami, mięśnie skórne są silnie rozwinięte u wielu zwierząt, u człowieka znajdują się w stanie szczątkowym i zachowały się tylko na głowie i twarzy, na szyi oraz na powierzchni dłoniowej ręki;
 • mięśnie głębokie lub szkieletowe – są położone pod powięzią powierzchowną, w znacznej większości obu swymi końcami są przytwierdzone do szkieletu, skąd też pochodzi ich nazwa; nieznaczna tylko liczba mięśni prążkowanych łączy się z narządami zmysłów, jak mięśnie gałki ocznej i kosteczek słuchowych, czy też znajduje się w ścisłym związku z niektórymi trzewiami, np. językiem, gardłem, krtanią czy odbytnicą [1].

W zależności od kształtu wyróżnia się mięśnie:

 • długie,
 • krótkie,
 • płaskie,
 • okrężne.

W zależności od przebiegu włókien mięśniowych wyróżnia się mięśnie:

 • wrzecionowate,
 • pierzaste,
 • półpierzaste.

W zależności od liczby ścięgien początkowych wyróżnia się mięśnie:

 • jednogłowe,
 • dwugłowe,
 • trzygłowe,
 • czterogłowe.

W zależności od liczby stawów, w których działa mięsień, wyróżnia się mięśnie:

 • jednostawowe,
 • dwustawowe,
 • wielostawowe.

W zależności od wykonywania określonej pracy wyróżnia się mięśnie:

 • zginacze i prostowniki,
 • dźwigacze i obniżacze,
 • przywodziciele i odwodziciele,
 • nawracacze i odwracacze,
 • zwieracze i rozwieracze.

Narządami ułatwiającymi w dużej mierze pracę mięśnia są:

 • powięzi,
 • pochewki ścięgien,
 • kaletki maziowe,
 • bloczki mięśni,
 • trzeszczki.

Do głównych zadań mięśni należą m.in.:

 • właściwe przemieszczanie kości, co w perspektywie powoduje wykonywanie określony...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy