Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po złamaniu otwartym w obrębie goleni

Protokoły fizjoterapeutyczne

Do złamania w okolicy kości goleni najczęściej dochodzi w wyniku urazów energetycznych spowodowanych znacznym uszkodzeniem tkanki kostnej z przemieszczeniem fragmentów kostnych. Leczenie w przypadku złamania otwartego rozpoczyna się operacyjnym zespoleniem kości, a następnie jak najwcześniej rozpoczętym procesem rehabilitacji, który powinien być wieloetapowy, kompleksowy i dobrany indywidualnie do pacjenta [1]. Dobór zabiegów ma na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, przyspieszenie zrostu kostnego oraz usprawnienie pacjenta. Istotne jest także przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom długotrwałego unieruchomienia.

Złamania trzonów kości piszczelowej oraz kości strzałkowej pod względem częstotliwości znajdują się na trzecim miejscu na tle innych złamań, natomiast na pierwszym miejscu pod względem powikłań zrostu kości. Jest to spowodowane budową anatomiczną, a także trudnością leczenia [1].

POLECAMY

Budowa anatomiczna podudzia

Kości podudzia są złożone z kości piszczelowej oraz kości strzałkowej. Pierwsza z nich tworzy kostkę przyśrodkową, druga – kostkę boczną. Kości goleni są połączone ze stopą przez staw skokowy. Dzieli się on na staw skokowy górny i staw skokowy dolny [2].
Obie kości są połączone na całej długości. Na końcu bliższym poprzez staw piszczelowo-strzałkowy. Ruchy w stawie są niewielkie, amortyzuje on odchylenie kostki bocznej w stawie skokowo-goleniowym. Końce dalsze są złączone przez więzozrost piszczelowo-strzałkowy. Jest on wzmocniony dwoma silnymi więzadłami piszczelowo-strzałkowymi – przednim i tylnym. Umożliwia on niewielkie odchylenie obu kostek w ruchach zgięcia grzbietowego stopy. Sprężyste, a...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO