Prawne podstawy zawodu fizjoterapeuty i potrzeba ustawy o zawodzie. Część III Konieczność wydania ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Z praktyki gabinetu

Polska jest jednym z ostatnich krajów Unii Europejskiej, w którym do tej pory nie uregulowano na drodze ustawy zawodu fizjoterapeuty. Działalność ta polega na wykonywaniu świadczeń zdrowotnych, co wymaga wprowadzenia określonych ustawowo kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty1. Brak aktu prawnego określającego status prawny oraz wykonywanie zawodu fizjoterapeuty stwarza niekorzystną sytuację dla osób pracujących w tej dziedzinie. Fakt ten nie sprzyja budowaniu tożsamości zawodowej polskich fizjoterapeutów2. Problem ten przybiera na sile, ponieważ zawód fizjoterapeuty w Polsce wykonuje coraz liczniejsza grupa zawodowa. Fizjoterapeuci wykonują coraz więcej świadczeń w systemie i poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Wzrasta także zainteresowanie tej grupy zawodowej możliwością udzielania świadczeń zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego poprzez przystąpienie oraz podpisanie umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej z tego zakresu z Narodowym Funduszem Zdrowia3. Brak regulacji prawnej dotyczącej zawodu fizjoterapeuty powoduje, że przedstawiciele tego zawodu nie są uwzględniani przez system ochrony zdrowia. Nie respektuje się również opinii fizjoterapeutów dotyczących określania standardów leczenia, nie mogą np. decydować o sposobie prowadzenia terapii i zmuszeni są wykonywać zalecenia lekarzy, którzy nie zawsze zn...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO