Profilaktyka sarkopenii w okresie kwarantanny

Z praktyki gabinetu

Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem profilaktyki zdrowia. Dzięki regularnym ćwiczeniom możliwe jest utrzymanie właściwej kondycji organizmu. Istnieje wiele badań potwierdzających znaczenie różnych rodzajów ćwiczeń dla utrzymania i poprawy siły mięśni [1–4]. Polskie Forum Profilaktyki (2008) oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalecają starszym osobom kompleksowe programy ćwiczeń oraz podkreślają znaczenie ćwiczeń poprawiających stan mięśni dla profilaktyki zdrowia, w tym profilaktyki sarkopenii.

W ostatnich miesiącach pojawiła się konieczność powszechnej kwarantanny. Osoby starsze, będące w grupie najwyższego ryzyka spowodowanego pandemią COVID-19, zmniejszyły swoją całkowitą aktywność do czynności samoobsługi oraz obowiązków domowych. Okresowo zakazano korzystania z wszelkich, zazwyczaj ogólnodostępnych terenów rekreacji, w tym siłowni zewnętrznych. Zakazano wejść do lasów, na skwery, do parków i innych miejsc dających możliwość ruchu na świeżym powietrzu. 
W Polsce działa 526 uniwersytetów trzeciego wieku oferujących swoim słuchaczom regularne zajęcia sportowe i ruchowe. Cieszą się one dużą popularnością. Średnia frekwencja słuchaczy w zajęciach wynosi od 63 do nawet 100% (raport GUS z 29 marca 2019 r.). W wyniku kwarantanny prawie całkowicie ustała działalność organizacji zapewniających zrzeszonym grupom seniorów możliwość korzystania z różnych aktywności, w tym ćwiczeń fizycznych.

REKLAMA

Sarkopenia

Sarkopenię definiuje się jako związany z wiekiem spadek masy i siły mięśniowej, jednakże główną jej determinantą jest niska siła mięśniowa [5]. Jedną z konsekwencji spadku siły mięśni są upadki, nazywane wielkim problemem geriatrycznym [7]. Upadki są poważnym problemem dla osób w starszym wieku, ulega im nawet 33% seniorów [8]. Konsekwencją upadków może być trwała utrata zdrowia, samodzielności, a nawet życia. Od 2016 r. sarkopenia pojawiła się w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10-MC – uzyskała kod: M.62.84 [6].
Oprócz uwarunkowań geriatrycznych wśród czynników ryzyka warunkujących powstawanie sarkopenii wymienia się spadek aktywności fizycznej [9]. 
Programy ćwiczeń dedykowane seniorom powinny uwzględniać bezpieczne, najlepiej izolowane pozycje, bez konieczności nagłych zmian, ze względu na częste występowanie zawrotów głowy u osób...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO