Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

7 sierpnia 2018

NR 94 (Maj 2018)

Rehabilitacja po zabiegu usunięcia raka tarczycy z naciekiem tchawicy

0 222

Zabieg usunięcia raka tarczycy z naciekiem tchawicy wymaga zastosowania u pacjenta nie tylko rehabilitacji układu oddechowego, lecz także mięśniowo-szkieletowego, zwłaszcza w obrębie odcinka szyjnego kręgosłupa. Wczesne wdrożenie rehabilitacji po resekcji tarczycy pozwala poprawić jakość życia pacjenta zarówno w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, jak i w czasie powrotu do pełnienia funkcji rodzinnych, społecznych i zawodowych sprzed zabiegu.

T arczyca to gruczoł wydzielania wewnętrznego, który produkuje hormony regulujące procesy metaboliczne całego organizmu. Leży w okolicy szyi, nad górnym brzegiem mostka, na przedniej górnej części tchawicy (zdj. 1). Rak tarczycy jest nowotworem, który występuje rzadko. Stanowi 1% wszystkich nowotworów złośliwych. Rocznie odnotowuje się ok. 1500–1800 nowych zachorowań na raka tarczycy. Zmiany ogniskowe tarczycy zakwalifikowane do leczenia operacyjnego w 80% nie wykazują cech złośliwości w badaniu histopatologicznym. Wśród złośliwych nowotworów tarczycy wyróżnia się cztery główne postacie histopatologiczne:

 • brodawkowaty, 
 • pęcherzykowaty, 
 • rdzeniasty, 
 • anaplastyczny 

– oraz chłoniaki tarczycy i mięsaki tarczycy. 

Podstawowym leczeniem raka tarczycy jest chirurgiczne wycięcie gruczołu tarczowego – tyroidektomia – wraz z regionalnymi węzłami chłonnymi, tzn. węzłami chłonnymi przedziału środkowego: przedkrtaniowymi, przedtchawiczymi, okołotchawiczymi, okołotarczycowymi. Zdarza się, że nowotwór jest miejscowo złośliwy i nacieka okoliczne tkanki, w tym tchawicę. Gruczoł tarczowy przylega do tchawicy na poziomie jej górnych chrząstek. Do nacieczenia tchawicy najczęściej dochodzi w przebiegu raka anaplastycznego, który stanowi 5–10% wszystkich raków tarczycy [1, 2]. Jeżeli proces nowotworowy obejmuje tchawicę, można rozróżnić stan, w którym guz przylega do tchawicy, i stan, w którym ściana tchawicy jest objęta naciekiem (zdj. 2). To rozróżnienie ma istotne znaczenie, gdyż pacjenci z naciekiem będą wymagali odpowiedniej resekcji tchawicy. W przypadku gdy guz jedynie przylega do tchawicy, po zabiegu tyroidektomii można ograniczyć się do „zgolenia” zmiany naciekowej. Jeśli natomiast guz obejmuje tchawicę z naciekiem podśluzówkowym lub naciekiem wnikającym do światła tchawicy, radykalne leczenie zgodnie z zasadą wymaga całkowitej resekcji zmiany. Możliwe są dwie strategie postępowania [4]:

 • wycięcie okienka w tchawicy z resekcją okrągłego fragmentu ściany tchawicy,
 • mankietowa resekcja tchawicy z zespoleniem koniec do końca.

Guz, który nacieka ścianę tchawicy, powodując jednocześnie zwężenie jej światła, wymaga resekcji odcinka tchawicy. Po raz pierwszy częściowej resekcji tchawicy dokonano w 1950 r. Początkowo maksymalnie resekowano ok. 2 cm. Obecnie resekcja obejmuje 5–6 cm tchawicy, co stanowi połowę jej długości [3, 6].

Resekcja mankietowa tchawicy ma także na celu poprawę oddychania przy utrwalonym zwężeniu drogi oddechowej. Po usunięciu tarczycy wykonuje się poprzeczne cięcie na wysokości szóstego lub siódmego pierścienia tchawiczego – dolna granica resekcji, a następnie wyznacza się górną granicą z zachowaniem odpowiedniego marginesu. Resekcja tchawicy powinna obejmować jej pełny obwód [5].

Postępowanie rehabilitacyjne po zabiegu usunięcia raka tarczycy

W okresie pooperacyjnym kluczowe jest utrzymanie stałego zgięcia szyi poprzez założenie szwu skórnego pomiędzy podbródkiem a linią pośrodkową klatki piersiowej na poziomie rękojeści mostka (zdj. 3). Szew ten utrzymywany jest do 7 dni po zabiegu w celu zabezpieczenia anastamozy tchawiczej i jest zadziwiająco dobrze tolerowany przez pacjentów [3, 9].

Pacjent po resekcji mankietowej tchawicy w przebiegu raka tarczycy wymaga odpowiedniego postępowania rehabilitacyjnego.

Należy zwrócić uwagę, że rehabilitacją powinno się objąć nie tylko układ oddechowy, lecz także mięśniowo-szkieletowy, szczególnie odcinek szyjny kręgosłupa. Rehabilitacja ma na celu łagodzenie objawów choroby i przebytej operacji, a tym samym poprawę jakości życia i funkcjonowania. Jej celem jest także przeciwdziałanie ewentualnym powikłaniom pooperacyjnym występującym ze strony układu oddechowego, a szczególnie: zakażeniom i niedodmom spowodowanym trudnościami w odkrztuszeniu wydzieliny, pogorszeniu wymiany gazowej, skurczom oskrzeli czy niewydolności oddechowej. Należy pamiętać, że po zabiegu częściowej resekcji tchawicy zmienia się droga przepływu powietrza do oraz z płuc [7, 8].

Rehabilitację należy wdrożyć możliwie jak najszybciej. Obejmuje ona:

 • strategię oddychania – należy stosować techniki efektywniejszego wykorzystania płuc, takie jak:

- oddychanie przez „zasznurowane” usta – wdech wykonuje się przez nosa, a wydech przez nieznacznie uchylone usta,
- aktywny wydech – zaleca się, aby w czasie wydechu napinać mięśnie brzucha,
- poprawa synchronizacji pracy mięśni brzucha – oddychanie torem przeponowym oraz mięśni klatki piersiowej; tor oddechowy przeponowy pozwala na uruchomienie tzw. rezerwy oddechowej: podczas wdechu pacjent unosi brzuch, podczas wydechu opuszcza go i napina mięśnie brzucha (zdj. 4),

 • toaletę drzewa oskrzelowego.

Należy zapoznać chorego z technikami oczyszczania dróg oddechowych z wydzieliny. Mogą bowiem wystąpić trudności z odkrztuszeniem wydzieliny gromadzącej się w oskrzelach. Zalegająca wydzielina sprzyja powstawaniu zakażeń oraz niedodmy. Pacjent powinien nauczyć się techniki, którą będzie mógł samodzielnie zastosować, także w warunkach domowych.

Do technik tych należą:

 • podwójne odkaszlnięcie,
 • kaszel kontrolowany – kilka coraz głębszych odkaszlnięć przy kontrolowaniu ich siły,
 • kaszel wzmocniony – przygotowanie do silnego kaszlnięcia za pomocą kilku delikatnych, szybkich wydechów i odkaszlnięć,
 • intensywny wydech – pogłębiamy wydech z charakterystycznym tzw. haf,
 • odkaszlnięcie połączone z intensywnym wydechem, można polecić, aby w końcowej fazie wydechu chory wypowiedział spółgłoskę, np. r lub h.

Jeżeli pacjent ma trudności z opanowaniem tych technik, można mu zaproponować zakup sprzętu medycznego, np. flutter, cornet lub acapella, które są pomocne przy ewakuacji wydzieliny oraz wykonywaniu intensywnego wydechu. W przypadku urządzenia flutter wielokrotne dmuchanie w ustnik tak, aby pokon...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy