Rehabilitacja w przeciążeniu ścięgna Achillesa

Otwarty dostęp Case study numeru

Ścięgno Achillesa jest ważną strukturą wchodzącą w skład mięśni posturalnych. Bardzo często dotykają je rozmaite stany przeciążeniowe, które w perspektywie czasu mogą prowadzić do wielu bardzo groźnych kontuzji, np. całkowitego zerwania. Prawidłowo zastosowane leczenie zarówno fizjoterapeutyczne, jak i farmakologiczne gwarantuje szybki powrót chorego do pełnej sprawności.

Wdzisiejszych czasach zwiększa się moda na różnorodną aktywność fizyczną. Ruch pod każdą postacią stanowi bardzo ważny element życia człowieka. Rozmaite ćwiczenia wywierają właściwy wpływ na układy i narządy. Szczególnie kończyny dolne są często narażone na rozmaite kontuzje. 
Do częstych urazów kończyn dolnych zalicza się m.in.:

REKLAMA

 • naderwania,
 • nadciągnięcia,
 • zerwania,
 • zwichnięcia,
 • skręcenia,
 • stłuczenia,
 • przeciążenia.

Ze względu na zaawansowaną budowę układu ruchu tego rodzaju kontuzje mogą dotyczyć przede wszystkim:

 • stawów,
 • mięśni,
 • więzadeł,
 • ścięgien.

W trakcie uprawiania systematycznej aktywności ruchowej bardzo często dochodzi do przeciążeń określonych struktur anatomicznych, np. ścięgna Achillesa.

Anatomia goleni

Goleń (podudzie) jest jednym z odcinków kończyny dolnej. Jest umiejscowiona między stawem kolanowym a stawem skokowym. Kościec opisywanej struktury składa się z dwóch kości długich – kości piszczelowej i strzałki, które łączą się swymi bliższymi i dalszymi końcami. Ograniczają one szeroką przestrzeń międzykostną goleni. Kość piszczelowa jest znacznie silniej zbudowana niż strzałka, ona też stanowi słup oporowy, który dźwiga masę ciała, i tylko ona łączy się stawowo z kością udową. 
Kość piszczelowa
Kość piszczelowa albo piszczel znajduje się po stronie przyśrodkowej goleni i jest najdłuższą kością szkieletu po kości udowej. W przekroju poprzecznym ma kształt trójkątny. U góry, gdzie jej powierzchnie stawowe wchodzą w skład stawu kolanowego, kość dość znacznie grubieje, ku dołowi się zwęża, a następnie znowu poszerza, choć w mniejszym stopniu niż u góry. Jak każda kość długa składa się z:

 • trzonu – ma trzy brzegi: przedni, przyśrodkowy i boczny, czyli międzykostny; do tego ostatniego przyczepia się błona międzykostna goleni; z trzech powierzchni – przyśrodkowej, bocznej i tylnej – tylna ma w górnej części skośnie przebiegającą kresę mięśnia płaszczkowatego;
 • końca bliższego – na powierzchni górnej ma dwie powierzchnie stawowe górne; spoczywają one na kłykciach przyśrodkowym i bocznym; powierzchnia na kłykciu przyśrodkowym jest większa, głębsza; między obiema powierzchniami stawowymi znajduje się wyniosłość międzykłykciowa ograniczona z obu stron guzkiem międzykłykciowym przyśrodkowym i guzkiem międzykłykciowym bocznym; do przodu od wyniosłości międzykłykciowej leży zagłębienie, pole międzykłykciowe przednie, do tyłu od niej – pole międzykłykciowe tylne; obwód powierzchni stawowej górnej stanowi brzeg podpanewkowy; pod nim w przedłużeniu brzegu przedniego uwypukla się guzowatość piszczeli; kłykieć boczny z tyłu i z boku ma powierzchnię stawową strzałkową;
 • końca dalszego – na powierzchni bocznej ma wcięcie strzałkowe; powierzchnia przyśrodkowa przedłuża się w kostkę przyśrodkową; kostka przyśrodkowa na swej bocznej powierzchni jest zaopatrzona w powierzchnię stawową kostki, na powierzchni tylnej – w bruzdę kostkową [1].

Kość strzałkowa
Strzałka jest położona wzdłuż bocznej strony kości piszczelowej, z którą łączy się u góry i u dołu. Jest ona znacznie cieńsza od kości piszczelowej, a w stosunku do swej długości jest najbardziej wysmukła ze wszystkich kości długich. U góry łączy się z kością piszczelową, nie bierze udziału w budowie stawu kolanowego; u dołu sięga poniżej piszczeli, łączy się z nią i tworzy część boczną stawu skokowego górnego. Na strzałce można odróżnić:

 • trzon – podobnie jak kość piszczelowa ma trzy brzegi – przedni, tylny i międzykostny i trzy powierzchnie – przyśrodkową, boczną i tylną; górny odcinek powierzchni tylnej jest podzielony na dwie części przez grzebień przyśrodkowy;
 • koniec bliższy – tworzy głowę strzałki zakończoną wierzchołkiem; jej powierzchnia przyśrodkowa jest zaopatrzona w powierzchnię stawową;
 • koniec dalszy – stanowi kostkę boczną, na jej powierzchni przyśrodkowej znajduje się powierzchnia stawowa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO