Rehabilitacja z wykorzystaniem innowacji terapeutycznych – egzoszkielet INDEGO oraz stół pionizacyjny ERIGO PRO

Artykuł sponsorowany

Rehabilitacja neurologiczna stawia przed specjalistami ogromne wymagania ze względu na różnorodność i złożoność deficytów spotykanych u pacjentów. W ostatnim czasie obserwuje się znaczący wzrost zastosowania innowacyjnych urządzeń w rehabilitacji neurologicznej na każdym jej etapie. Roboty i urządzenia zapewniają wysoką intensywność terapii i jej powtarzalność.

We wczesnym etapie rehabilitacji pacjentów neurologicznych niezbędna jest pionizacja, która przeciwdziała niekorzystnym efektom związanym z długotrwałym przebywaniem w pozycji leżącej lub siedzącej. W dalszych etapach rehabilitacji neurologicznej terapia w głównej mierze opiera się na reedukacji chodu. Wykorzystanie robotów rehabilitacyjnych, w tym egzoszkieletów stanowi kluczowy element usprawniania tej funkcji.  Egzoszkielety pozwalają przeprowadzić intensywną terapię chodu, dostosowaną do potrzeb pacjenta.

REKLAMA

Ośrodek Rehabilitacji NEURON oferuje innowacyjną usługę rehabilitacyjną z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń medycznych w postaci stołu pionizacyjnego z funkcją kroczenia ERIGO PRO oraz egzoszkieletu zasilanego kończynami dolnymi INDEGO.

Pacjenci Ośrodka Rehabilitacji Neuron mogą skorzystać z innowacyjnej usługi która polega na połączeniu w programie terapeutycznym dwóch terapii. W pierwszym etapie stosowana jest pionizacja z wykorzystaniem stołu ERIGO PRO z funkcją kroczenia z elektrostymulacją FES. Terapia ma na celu poprawę krążenia, przystosowanie pacjenta do przebywania w pozycji pionowej oraz przygotowanie tkanek do terapii chodu.

W drugim etapie rehabilitacji, w terapii wykorzystywany jest egzoszkielet INDEGO w celu reedukacji i nauki chodu. Egzoszkielet zapewnia wysoką intensywność terapii oraz naukę lub ćwiczenia chodu w prawidłowym wzorcu.

Usługa uwzględnia także pomoc psychologów, istotną w każdym stadium rozpoczęcia leczenia, od pierwszego przełamania się do pokonywania bieżących problemów i barier psychologicznych a także wsparcie masażystów, indywidualne terapie w zależności od zdiagnozowanych problemów i schorzeń, które wpływają nie tylko na możliwość poruszania się o własnych siłach, ale również wszystkie towarzyszące funkcje psychoruchowe.

Usługa terapeutyczna stosowana jest w leczeniu miedzy innymi:

  • udar mózgu
  • uraz czaszkowo-mózgowy
  • uraz rdzenia kręgowego
  • wypadek komunikacyjny
  • osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
  • innymi schorzeniami neurologicznymi

 

Terapia chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu INDEGO

 

Pionizacja pacjenta z wykorzystaniem stołu ERIGO Pro z funkcją kroczenia.

www.osrodekneuron.pl

telefon: 690047411

e-mail: kontakt@osrodekneuron.pl

Projekt „Innowacja terapeutyczna – egzoszkielet zasilany kończynami dolnymi oraz stół pionizacyjny z funkcją kroczenia” w ramach Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje” realizowany przez Neuron Sp. z o.o. korzysta z dofinasowania o wartości 854 000,00 PLN otrzymanego od Norwegii w ramach Funduszy Norweskich.

Całkowita wartość Projektu to 1 340 000,00 PLN.

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach Funduszy Norweskich i EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO