Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

19 listopada 2018

NR 99 (Listopad 2018)

Teorie meridianowe w tradycyjnej medycynie chińskiej

0 185

Od paru miesięcy mają Państwo możliwość czytania artykułów dotyczących medycyny chińskiej i akupunktury. Chociaż przedstawialiśmy już wiele punktów, omawiając ich lokalizację i funkcję, oraz poświęciliśmy cały artykuł, aby opisać BHP akupunktury, nie przedstawialiśmy i nie wytłumaczyliśmy jeszcze dokładniej istoty meridianów. Postanowiliśmy zrobić to w tym artykule.

Wmedycynie chińskiej uważa się, że meridiany, czyli Jing Luo (Jing – kanały, Luo – sieć), są siecią kanałów przebiegających przez nasze ciało na różnych głębokościach i stanowią ścieżki dla przepływu krwi i energii Qi przez nasze ciało. W jednej z podstawowych książek dotyczących medycyny chińskiej, czyli Huangdi Neijing, to zagadnienie również jest poruszone. Mowa w niej o tym, że meridiany mają ustaloną długość, rozmiar i objętość oraz że łączą się z narządami wewnętrznymi. Czyli meridiany są drogami przepływu, poprzez które akupunkturzysta jest w stanie odpowiednio ukierunkowywać energię, a tym samym wpływać na zaburzenia pacjenta zarówno lokalne, jak i narządowe oraz dystalne. Z tego właśnie powodu w Kanonie Medycyny Chińskiej według Żółtego Cesarza jest napisane: „Meridiany są podstawą nie tylko w decyzjach o życiu i śmierci, nie tylko w leczeniu chorób. Są też podstawą do wyrównywania stanu pustki i pełności, do przywracania równowagi. Stąd tak ważne jest osiągnięcie mistrzostwa w wiedzy o nich”.

Jak powstają meridiany?

Meridiany są formowane w trakcie rozwoju płodu oraz w okresie wczesnodziecięcym. W filozofii chińskiej uważa się, że podczas zapłodnienia dochodzi do połączenia energii reprodukcyjnej Yin i Yang, z których powstają szpik, mózg oraz szkielet. Następnie dochodzi do wytwarzania się
meridianów, zaczynając od meridianu Chong Mai, czyli meridianu poczęcia, poprzez Ren i Du Mai, meridiany cudowne odpowiedzialne za Qi i krew, i dalej pozostałe meridiany oraz ich odgałęzienia. Tym niemniej zgodnie z Huangdi 
Neijing meridiany zaczynają funkcjonować dopiero po porodzie i przyjęciu przez dziecko pokarmu. Kwestia genezy i funkcjonowania meridianów na wczesnych etapach życia do tej pory nie jest dobrze wyjaśniona i wciąż trwają spory na temat ich istoty. Obecnie coraz częściej traktuje się meridiany jako połączenie funkcji układu nerwowego, układu limfatycznego i powięzi. 

Jakie wyróżniamy typy meridianów i jaka jest ich rola?

Wyróżniamy następujące typy meridianów:

  • osiem meridianów cudownych, 
  • 12 meridianów głównych,
  • 12 meridianów rozbieżnych (dywergentnych),
  • meridiany Luo podłużne i poprzeczne,
  • 12 meridianów ścięgnisto-mięśniowych (TMM).
Zdj. 1 Przebieg meridianów ścięgnisto-mięśniowych Yang na ręce (jelita grubego, potrójnego ogrzewacza i jelita cienkiego)

Meridiany cudowne
Meridiany cudowne stanowią rusztowanie energetyczne dla ciała człowieka oraz dla pozostałych meridianów. Są one rezerwuarami energii, w związku z tym często wykorzystuje się je, kiedy terapie przy użyciu meridianów głównych zawiodą. Do zadań meridianów cudownych należy również regulacja cyklów życiowych, czyli cyklów siedmio- i ośmioletnich przypisanych pięciu elementom. Przekładając na język medycyny zachodniej, cykle te obejmują okres dzieciństwa przypisany do elementu drzewa, okres dojrzewania przypisany do elementu ognia, dorosłość i rodzenie dzieci przypisane do elementu ziemi, okres starości przypisany do elementu metalu oraz narodziny i śmierć przypisane do elementu wody. 
Kolejną funkcją meridianów cudownych jest kontrolowanie sześciu nadzwyczajnych narządów Yang, czyli mózgu, szpiku, kości, macicy, naczyń i pęcherzyka żółciowego. O użyciu meridianów cudownych w terapii warto pomyśleć, kiedy problem pacjenta dotyczy wielu meridianów i narządów. Również leczenie zaburzeń psychoemocjonalnych oraz schorzeń neurologicznych często wymaga skorzystania z tych meridianów. Diagnozując pacjenta za pomocą technik wykorzystywanych w medycynie chińskiej, zaobserwowanie tych samych jakości na paru pozycjach pulsu i jednoczesne zdiagnozowanie obecności nadmiaru i niedoboru lub gorąca i zimna mogą skłaniać terapeutę do użycia meridianów cudownych.

Meridiany gł...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy