Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

15 kwietnia 2019

NR 104 (Kwiecień 2019)

Terapeutyczne wykorzystanie energii jądrowej rezonansu magnetycznego w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Technologia MBST®

0 1957

MBST® jest sprawdzoną terapią w leczeniu chorób układu mięś- niowo-szkieletowego. Metoda znalazła potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Wykazały one wyraźną regenerację chrząstki i stymulację tworzenia kości, a także znaczną kliniczną poprawę. Szeroko stosowana jest w osteoporozie, artrozie i w przypadkach zaburzeń metabolizmu kostnego. Technologia została zastosowana także u pacjentów z dyskogenną radikulopatią, u których wykazano poprawę sprawności funkcjonalnej i redukcję bólu.

Geneza problemu 

Przewlekłe choroby narządu ruchu, m.in. choroba zwyrodnieniowa stawów i osteoporoza, stanowią jedne z największych problemów zdrowotnych naszej cywilizacji. Powikłania z nimi związane są dużym obciążeniem finansowym nie tylko dla pacjenta i jego rodziny, ale też dla całego społeczeństwa. Mimo to choroby układu mięśniowo-szkieletowego przez wiele lat były ignorowane i uważane za konsekwencję naturalnego starzenia się. Leczenie było tylko częściowe i objawowe, a prewencję zaniedbywano.

Badania naukowe wykonane w ciągu ostatnich 20 lat potwierdzają, że osteoporoza jest znacznie bardziej złożonym problemem, niż wcześniej sądzono. W pewien sposób zniechęciło to przemysł do większych inwestycji w tej dziedzinie. 

W odniesieniu do choroby zwyrodnieniowej stawów od lat nic się nie zmieniło. Powszechnie panuje opinia, że ​​nie można zrobić więcej, niż leczyć objawowo i tymczasowo, ponieważ nie można zregenerować chrząstki. Wobec tego różne metody fizykoterapii i w ciężkich przypadkach implantacje protezy są nadal najczęstszą opcją terapeutyczną. Podejście specjalistów medycyny klinicznej (ortopedia, medycyna fizykalna, reumatologia, nefrologia i endokrynologia) jest tylko częściowe. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego objawy występują późno, a wczesnych zmian nie można wykryć za pomocą standardowych metod diagnostycznych. 

W chorobie zwyrodnieniowej stawów ból, który jest najczęstszym powodem pierwszej wizyty u lekarza, występuje wtedy, gdy chrząstka jest już tak uszkodzona, że zdolność funkcjonalna stawu się zmniejsza. Chrząstka nie powoduje bólu ani nie daje innych objawów aż do reakcji zapalnej tkanki miękkiej w stawie, która powstaje w wyniku przeciążenia. Z tego powodu w większości przypadków chorobę zwyrodnieniową stawów rozpoznaje się dopiero przy wystąpieniu powikłania, a nie na początku choroby. 

Ponieważ leczenie fizykalne i farmakologia nie mogą mieć wpływu na przyczynę choroby oraz nie mogą przywrócić normalnej funkcji stawu, dotychczasowe leczenie było chwilowe. Bardzo często następstwem zmian przeciążeniowo-degeneracyjnych w stawach jest stopniowe pogorszenie, a chirurgiczne wszczepienie endoprotezy pozostaje jedynym rozwiązaniem. W żaden sposób nie rozwiązuje to problemu. W najlepszym przypadku funkcja niektórych stawów może zostać poprawiona, ale w ogromnej większości skutkuje to...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy