Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

15 kwietnia 2019

NR 104 (Kwiecień 2019)

Terapeutyczne wykorzystanie energii jądrowej rezonansu magnetycznego w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego. Technologia MBST®

0 126

MBST® jest sprawdzoną terapią w leczeniu chorób układu mięś- niowo-szkieletowego. Metoda znalazła potwierdzenie w wielu badaniach naukowych. Wykazały one wyraźną regenerację chrząstki i stymulację tworzenia kości, a także znaczną kliniczną poprawę. Szeroko stosowana jest w osteoporozie, artrozie i w przypadkach zaburzeń metabolizmu kostnego. Technologia została zastosowana także u pacjentów z dyskogenną radikulopatią, u których wykazano poprawę sprawności funkcjonalnej i redukcję bólu.

Geneza problemu 

Przewlekłe choroby narządu ruchu, m.in. choroba zwyrodnieniowa stawów i osteoporoza, stanowią jedne z największych problemów zdrowotnych naszej cywilizacji. Powikłania z nimi związane są dużym obciążeniem finansowym nie tylko dla pacjenta i jego rodziny, ale też dla całego społeczeństwa. Mimo to choroby układu mięśniowo-szkieletowego przez wiele lat były ignorowane i uważane za konsekwencję naturalnego starzenia się. Leczenie było tylko częściowe i objawowe, a prewencję zaniedbywano.

Badania naukowe wykonane w ciągu ostatnich 20 lat potwierdzają, że osteoporoza jest znacznie bardziej złożonym problemem, niż wcześniej sądzono. W pewien sposób zniechęciło to przemysł do większych inwestycji w tej dziedzinie. 

W odniesieniu do choroby zwyrodnieniowej stawów od lat nic się nie zmieniło. Powszechnie panuje opinia, że ​​nie można zrobić więcej, niż leczyć objawowo i tymczasowo, ponieważ nie można zregenerować chrząstki. Wobec tego różne metody fizykoterapii i w ciężkich przypadkach implantacje protezy są nadal najczęstszą opcją terapeutyczną. Podejście specjalistów medycyny klinicznej (ortopedia, medycyna fizykalna, reumatologia, nefrologia i endokrynologia) jest tylko częściowe. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego objawy występują późno, a wczesnych zmian nie można wykryć za pomocą standardowych metod diagnostycznych. 

W chorobie zwyrodnieniowej stawów ból, który jest najczęstszym powodem pierwszej wizyty u lekarza, występuje wtedy, gdy chrząstka jest już tak uszkodzona, że zdolność funkcjonalna stawu się zmniejsza. Chrząstka nie powoduje bólu ani nie daje innych objawów aż do reakcji zapalnej tkanki miękkiej w stawie, która powstaje w wyniku przeciążenia. Z tego powodu w większości przypadków chorobę zwyrodnieniową stawów rozpoznaje się dopiero przy wystąpieniu powikłania, a nie na początku choroby. 

Ponieważ leczenie fizykalne i farmakologia nie mogą mieć wpływu na przyczynę choroby oraz nie mogą przywrócić normalnej funkcji stawu, dotychczasowe leczenie było chwilowe. Bardzo często następstwem zmian przeciążeniowo-degeneracyjnych w stawach jest stopniowe pogorszenie, a chirurgiczne wszczepienie endoprotezy pozostaje jedynym rozwiązaniem. W żaden sposób nie rozwiązuje to problemu. W najlepszym przypadku funkcja niektórych stawów może zostać poprawiona, ale w ogromnej większości skutkuje to uszkodzeniem całego szkieletu, dlatego operacja nie może być ostatecznym rozwiązaniem i nie może wyleczyć pacjenta [2].

Terapia jądrowym rezonansem magnetycznym

W związku z częstym występowaniem chorób narządu ruchu konieczne staje się wdrażanie nowych metod terapeutycznych, mających na celu łagodzenie bólu, poprawę ruchomości stawów oraz opóźnienie postępowania procesu chorobowego. Szczególnie ważne są metody, które mobilizują regenerację chrząstki i tworzenie kości. Ze względu na źródło problemu potrzebne są metody dające efekt utrzymujący się przez dłuższy czas. W ostatnich latach pojawiły się nowe możliwości. 
 

1. Terapeutyczny rezonans magnetyczny. Aparat MBST®Terapeutyczne wykorzystanie energii jądrowej rezonansu magnetycznego w chorobie zwyrodnieniowej stawów, urazach sportowych, urazach powypadkowych, osteoporozie i zaburzeniach metabolicznych kości to rozsądna alternatywa i uzupełnienie istniejącego dzisiaj spektrum leczenia. Potrzeba skutecznych terapii w zaburzeniach mięśniowo-szkieletowych jest olbrzymia w szczególności dlatego, że leczenie przyczynowe jest tylko objawowe i nie daje trwałego efektu. 

MBST® używa fizycznego zjawiska jądrowego rezonansu magnetycznego, dobrze znanego z MRI lub NMR, obecnie najlepszej i najdokładniejszej metody analizy diagnostycznej. Jądrowy rezonans magnetyczny MBST® jest terapią nieinwazyjną i niebolesną. Dodatkową zaletą tej metody jest to, że nie wykazała ona do tej pory efektów ubocznych.

Zasada działania MBST®

Rozwój MBST® i sprzętu terapeutycznego, który wykorzystuje jądrowy rezonans magnetyczny w celu leczenia zaburzeń mięśniowo-szkieletowych, nastąpił przez przypadek. Pacjenci z bólami stawów po wielokrotnym zastosowaniu MRI zgłaszali początkowo niewytłumaczalną poprawę. Lekarze, biolodzy i fizycy doszli do wniosku, że to MRI powoduje ten fenomenalny pozytywny efekt. W ciągu kilku lat niemiecka firma MedTec we współpracy z szanowanymi instytutami naukowymi opracowała i opatentowała jako MBST® systemy terapii, które używają tych samych zasobów energii jądrowej co rezonans magnetyczny, ale z dużo słabszym elektromagnetyzmem pola i częstotliwością radiową w porównaniu z technologią MRI. Zatem z technologicznego punktu widzenia terapia jądrowym rezonansem magnetycznym została wyprowadzona z MRI. Zarówno MBST®, jak i MRI używają tego samego zjawiska fizycznego, przy czym sprzęt terapeutyczny z MBST® wykorzystuje siłę pola od 0,4 do 2,35 mT oraz częstotliwość rezonansu magnetycznego od 17 do 100 kHz. Siła pola zmienia się w zależności od systemu leczenia. 

Leczenie rezonansem magnetycznym MBST® polega na pobudzaniu procesów biofizycznych oraz metabolicznych. Urządzenie stosowane w terapii wytwarza pole elektromagnetyczne nakierowane na poddawaną leczeniu okolicę. Pole elektromagnetyczne działa na atomy wodoru obecne w tkankach. Dzięki temu ustawiają się one w jednej pozycji, a następnie zaczynają obracać o 180°, robiąc to w określonych sekwencjach. W ten sposób procesy metaboliczne są zaktywizowane i następuje regeneracja tkankowa [2, 3].

Dowody naukowe na skuteczność terapii

Przeprowadzono wiele badań nad skutecznością terapii jądrowego rezonansu magnetycznego na wiodących uniwersytetach i w instytucjach badawczych, które spełniają kryteria dowodowe nauk medycznych. Badania wyraźnie potwierdziły regenerację chrząstki i stymulację tworzenia kości, a także znaczną kliniczną poprawę. 

Badania A. Temiza-Artmanna, P. Lindera i wsp. ujawniły, że leczenie MBST® nie indukowało apoptozy ani nie wpływało na żywotność ludzkich chondrocytów i kultur osteoblastów, ale wykazało podwyższony wskaźnik proliferacji komórek według liczby komórek [4]. Udowodniono również, że ekspozycja MBST® stymuluje produkcję nowego kolagenu oraz zmniejsza ilość „starego” kolagenu sieciującego [5]. 

W badaniach nad osteoporozą potwierdzono znaczny wzrost BMD [20]. Dowiedziono, że BMD i poziomy osoczowe osteokalcyny wzrosły od wartości początkowej w ciągu 12 miesięcy stosowania terapeutycznego rezonansu magnetycznego po bloku leczenia 10 × 1 h [2]. Badania D. Krpana i W. Kullicha wskazują, że M...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy