Terapia stawu skroniowo-żuchwowego w odniesieniu do asymetrii twarzy

Protokoły fizjoterapeutyczne

Dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego są powszechnie znane. Każdy terapeuta klikanie w stawie bądź zbaczanie linii otwierania lub zamykania ust zaliczy od razu do problemów stawu skroniowo-żuchwowego. Warto jednak spojrzeć również na asymetrię twarzy i ciała, która powie dużo więcej. Dlatego nie można ograniczyć się tylko do okolicy twarzoczaszki.

Anatomiczna budowa stawu [1]

Staw skroniowo-żuchwowy jest bezpośrednio lub pośrednio zaangażowany w różne funkcje, w tym w proces żucia, połykania i ssania, powstawania dźwięków, oddychania i mimiki. Tworzą go głowa żuchwy i dół żuchwowy, a także guzek stawowy kości skroniowej. Pomiędzy nimi znajduje się krążek stawowy. Dzieli on staw na jamę górną i dolną. W jamie górnej zachodzi ruch ślizgu, w jamie dolnej – ruch zawiasowy. 

POLECAMY

Wyrostek kłykciowy będący wyrostkiem gałęzi żuchwy jest zakończony głową żuchwy, która ma wypukłą, walcowatą lub eliptyczną powierzchnię. Dół żuchwowy znajduje się na dolnej powierzchni części łuskowej kości skroniowej. Jest on ok. dwóch–trzech razy większy niż powierzchnia stawowa głowy żuchwy. Krążek stawowy jest zbudowany z chrząstki włóknistej, ma postać owalnej płytki, cienkiej pośrodku, grubszej na obwodzie, zrośniętej dookoła z torebką stawową. Wykazuje on różnice indywidualne i dostosowuje się do otaczających elementów stawu. 

Tylna część stawu jest nazywana strefą dwublaszkową, która pełni funkcję poduszki ochronnej dla tylnych elementów stawowych. Obydwie warstwy biorą udział w wytwarzaniu mazi stawowej. Warstwa górna ulega naprężeniu w przypadku ruchów odwodzenia i dobocznych ruchów żuchwy, natomiast warstwa dolna – w przypadku ruchów przywodzenia i ruchu doprzyśrodkowego żuchwy. W wyniku patologicznego przemieszczenia się krążka stawowego obszar ten może ulegać rozciągnięciu, a na skutek ucisku głowy stawowej może dochodzić do krwawień wewnątrzstawowych – pojawiają się wtedy dolegliwości bólowe [2]. W strefie dwublaszkowej znajduje się więzadło tylne złożone z dwóch pasm: górnego – przytwierdzonego do tylnej części kości skroniowej i dolnego – przytwierdzającego krążek do szyjki wyrostka kłykciowego żuchwy. 

Torebka stawowa prze...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy