Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

10 lipca 2019

NR 107 (Lipiec 2019)

The effect of regular Ba Duan Jin practice on the well-being of Lebanese young adults – a pilot study

0 67

Szanowni Czytelnicy,

po raz pierwszy na łamach naszego czasopisma zamieszczamy artykuł w języku angielskim. Z jakiego powodu zdecydowaliśmy się na taką innowację? Powodów jest kilka. Wielu z naszych kolegów fizjoterapeutów poszukuje pracy poza granicami Polski, wielu przygotowuje się już do wyjazdu, ucząc się języka, najczęściej właśnie języka angielskiego. Dlaczego więc nie stworzyć im możliwości sprawdzenia znajomości języka właśnie poprzez kontakt z oryginalnymi pracami przygotowanymi w języku obcym, opracowanymi przez lub pod kierunkiem znanych i cenionych w świecie fizjoterapeutów z zaprzyjaźnionych z naszą redakcją ośrodków naukowych oraz praktyk fizjoterapeutycznych? Wiemy również, że w Polsce jest wielu fizjoterapeutów, którzy w swojej pracy w kraju posługują się językiem angielskim. Może więc będzie to okazja do ugruntowania znajomości języka i posługiwania się nim, możliwość poznania nowych zwrotów czy określeń już stricte fizjoterapeutycznych. Za pomocą tego i kolejnych artykułów w języku angielskim chcieliśmy również przedstawić pracę naszych kolegów fizjoterapeutów z innych krajów. Być może tego rodzaju artykuły i zawarte w nich informacje będą inspiracją do działań w naszych placówkach. 
Mamy również nadzieję, że zamieszczanie na naszych łamach artykułów w innym języku przyczyni się do podniesienia atrakcyjności czasopisma i stanie się ono jeszcze bardziej przydatne dla kolejnej grupy naszych czytelników.
W tym numerze zamieszczamy artykuł przygotowany w Bejrucie, w zespole naukowym prof. Georges’a Boueiriego*, sekretarza generalnego Arab Confederation for Physical Therapy, honorowego prezydenta FIOPF, twórcy, fundatora i prezesa organizacji Order of Physiotherapists in Lebanon, aktywnego fizjoterapeuty i wykładowcy na kilku uczelniach. 
Na początek ciekawy temat dotyczący zastosowania ćwiczeń z sytemu Ba Duan Jin, Qi Gong. Tak więc praca o charakterze uniwersalnym, interdyscyplinarnym i międzynarodowym. 
Jesteśmy bardzo ciekawi, czy zaproponowana przez naszą redakcję formuła zostanie przez Państwa przyjęta i zaakceptowana. Prosimy, aby podzielili się Państwo z nami swoimi opiniami.
Artykuł wraz z tłumaczeniem dostępny w wersji online czasopisma.

dr Marek Wiecheć 
redaktor prowadzący

* Georges Boueiri – Doctor of Physical Therapy, Secretary General of the Arab Confederation for Physical Therapy (ACPT), Honorary Vice-President of the International Federation of French speaker Physiotherapists (FIOPF), Founder & Former Chief Executive Officer of the Order of Physiotherapists in Lebanon (OPTL), Former member of the Professional Issues Working Group in the European Region of the World Confederation for Physical Therapy (PIWG-ER-WCPT).
 

Background – Regular physical activity (PA) can insure several positive effects on health and well-being. Thus, college students may have continuous decline in their health status due to lack of this activity while recent studies showed that eight to twelve weeks of exercise may be effective to improve physical fitness and mental health of these students.

Objective – To evaluate the short-term effects of specific type of exercises called “BA DUAN JIN (BDJ)” on well-being of young adult students.

Methods – Twenty college students with were recruited from different colleges in Beirut-Lebanon area. Each participant followed the BDJ exercise routine during 8 weeks. Participants underwent the regular BDJ exercise training at a frequency of 3 days per week with 30-60 minutes per session. Oxford Happiness Questionnaire (OHQ), derived from the Oxford Happiness Inventory, (OHI) was collected before and after the exercise routine.

Results – The main terms of the OHQ showed valid and significant change after the completion of the protocol.

Conclusion – Baduanjin routine may have a direct effect on participants’ subjective well-being.


Benefits of regular exercise and physical activity are hard to ignore. Regular physical activity (PA) can insure several positive effects on health and well-being [1] .

In our society, we can witness a continuous decline in health mental performance of our college students due to several factors and especially, lack of activity. It is well known that all students, either in college or in university, have a transition state of growth and development [2]. Therefore, a special focus must be stressed in order to improve not only their physical health but also their psyche [3].

During this period of growth and development, young adults may experience many rapid changes in their body, mind, and social relationships [4]. This can enable them to make decisions and develop their own behavior patterns in an autonomic way and in particular health behaviors which usually continue throughout their whole [5]. Thus, college students may continue their development in good health and in most cases they do not need more attention [6].

This cycle of growth and development can sometimes be influenced by lifestyles and risk factors adopted by these college adult students. This perturbation may have a substantial negative effect lately in the future [4]. Among these influencing factors is inactivity. Many studies showed these students gradually decreased their level of activity by changing their life habits and behavior accompanied by lower pressure of study and presence of pervasive Internet [7].

Risk factors and problems affecting the psychological state of a young adult students can be multifactorial such as academic challenge, achievements, and peers competition [8]. It has been demonstrated that disorders, resulted from these negative factors, are increasing in term of frequency and severity [9]. Thus, subjective well-being and psychological life status could be influenced and affected [10], leading in most of cases to a devastating state of distress and psychological consequences [11].

While evidence concerning the perturbation of adults’ well-being in young adults is well known, outcome measures has not well identified [12]. Diener suggested that there are three hallmarks to the area of well-being: first, it is subjective – it remains within the experience of the individual. Second, it is not just the absence of negative factors, but also includes positive measures, and third, it includes a global assessment rather than only a narrow assessment of one life domain [13].

In different perspective, research has defined happiness as the extent to which an individual judges the overall quality of his or her life as favorable [14]. The term subjective well-being (SWB) was first introduced by Diener as a way to identify the domain of psychology that attempts to understand the evaluation of the person’s quality of life. This scientific term is used to avoid the ambiguous meaning of the term „happiness”[11].

Psychological well-being is important in the life of a college student, it is beneficial for adults to live a healthy life [15].

SWB, is a broad category of phenomena that includes people’s emotional responses, domain satisfactions, global judgments of life satisfaction [16]. It is the personal perception and experience of positive and negative emotional responses and global and specific cognitive evaluations of satisfaction with life [11].

Psychologists draw a distinction between the SWB from life as a whole and the well-being associated with a single area of life so they used two terms to identify each one: ‘context-free’ and ‘context-specific’ [14]. Past research has linked the mental and social well-being, including reduced risk of depression and suicide, with the physical activity and sports participation [17]. Accordingly, sitting for prolonged periods can affect metabolic health even when adults do physical activity [18].

Factors that affect psychological well-being is also sedentary behaviors. People who are less physically active can be subject to a high risk of health problem [19]. The integration of digital technology within daily life is becoming the cultural norm with the progress of science and technology. More young people spend a majority of their spare time in the digital devices [20]. Many studies aimed to resolve this problem while recent studies showed that 8 to 12 weeks of exercise was effective for improving physical fitness, mental health and body composition in college students [21]. Regular physical activities or exercises have been demonstrated to benefit participants’ physical, mental, and social well-being [20].

From an arrow of different modality of exercises, Baduanjin (BDJ), a traditional Chinese exercise that combines movements with breath and mind, may be one of the selectable effective exercises to improve person’s well-being. However, the effect of BDJ exercise on college students has not been established. In this study, we systematically assessed the effectiveness and safety of BDJ exercise on physical and mental health of college students by a rigorous randomized, parallel-controlled design for the improvement of health and well-being. Traditional Chinese exercise is a form of exercise that is becoming very popular in the world. It includes different types of exercise; the main types are Tai Chi, Qigong, BDJ, and Liuzijue, among others [22]. In this study our interest is the BDJ exercises.

Many Chinese people are still nowadays practicing the BDJ (Chinese Ba Duan Jin qigong) which is a long-time component of Chinese medicine [23]. BDJ is a typical exercise to improve health and has more than one thousand years of history in China [21]. This technique has been...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy