Dołącz do czytelników
Brak wyników

Case study numeru

7 marca 2022

NR 133 (Luty 2022)

Usprawnianie dzieci z całkowitym lub częściowym SCIWORA (uraz rdzenia kręgowego bez zmian radiograficznych)

0 2067

Program usprawniania rdzenia kręgowego należy rozpoczynać u chorych z całkowitym lub częściowym SCIWORA, jeżeli tylko pozwoli na to ich stan w związku z innymi poważnymi obrażeniami. Dzieci z obrażeniem rdzenia kręgowego nie tylko wykazują ryzyko stopniowych zniekształceń kręgosłupa, takich jak skolioza, ale wymagają utrzymania okresowych kontroli w okresie osiągania dojrzałości szkieletowej.

Rehabilitacja dzieci i młodzieży po złamaniach kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego

Usprawnianie małych pacjentów należy rozpocząć po konsultacji lekarza prowadzącego. Prowadzić będzie ono do uzyskania całkowitej sprawności przez małe dzieci, a więc do pełnej ruchomości oraz siły mięśniowej.

POLECAMY

Proces rehabilitacji zaczyna się od:

 • ćwiczeń izometrycznych (zdj. 1A–C), których celem jest:
 • utrzymanie przyrostu masy mięśniowej okolicy piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa,
 • utrzymanie już istniejącej masy mięśniowej okolicy Th-L kręgosłupa,
 • przeciwdziałanie zanikom mięśni okołokręgosłupowych,
 • pobudzanie metabolizmu,
 • poprawa ukrwienia;
   

 

 • ćwiczeń samowspomaganych, których celem jest:
 • odzyskanie prawidłowych zakresów ruchu w odcinku piersiowo-lędźwiowym kręgosłupa,
 • poprawa odżywienia tkanek poprzez zwiększenie efektywności pompy mięśniowej,
 • przygotowanie do ćwiczeń czynnych,
 • obniżenie nadmiernego tonusu mięśniowego,
 • zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia;
   
 • ćwiczeń bierno-czynnych, których celem jest:
 • reedukacja mięśniowa,
 • wzmocnienie osłabionych grup mięśniowych, w tym przypadku mięśni okolicy piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa,
 • kształtowanie prawidłowych wzorców ruchowych,
 • regulacja prawidłowego napięcia mięśniowego,
 • redukcja dolegliwości bólowych (zmniejszenie stymulacji nocyreceptorów, zmniejszenie napięcia mięśniowego, zwiększenie przestrzeni 
 • stawowej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym);
   
 • ćwiczeń czynnych, których celem jest:
 • utrzymanie prawidłowego zakresu ruchu w okolicy piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa,
 • zwiększanie zakresu ruchu w stawach o zmniejszonej ruchomości odcinka Th-L,
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego w spoczynku, co sprzyja rozluźnieniu tkanek pacjenta,
 • poprawa koordynacji ruchowej,
 • poprawa zborności ruchów;
   
 • ćwiczeń czynnych z oporem, których celem jest:
 • uzyskanie przyrostu siły mięśniowej okolicy piersiowo-lędźwiowej kręgosłupa,
 • poprawa wytrzymałości mięśni okolicy Th-L,
 • zmniejszenie do minimum zaników mięśniowych powstałych w wyniku unieruchomienia lub procesów patologicznych,
 • opóźnienie występowania zaników mięśniowych mięśni okolic Th-L,
 • uzyskanie kompensacyjnych przerostów siły,
 • uzyskanie poprawy koordynacji nerwowo-mięśniowej;
   
 • ćwiczeń oddechowych, których celem jest:
 • skorygowanie wzorca oddechowego,
 • zwiększenie objętości płuc,
 • ułatwienie usuwania wydzieliny z dróg oddechowych,
 • zapobieganie powstawaniu zrostów opłucnej u osób z zapaleniem opłucnej,
 • zwiększenie ruchomości klatki piersiowej i przepony,
 • wzmocnienie mięśni oddechowych,
 • zmniejszenie nasilenia duszności, zmęczenia oraz poprawa tolerancji wysiłku,
 • zmniejszenie napięcia w stanach lękowych i innych zaburzeniach emocjonalnych,
 • uzyskanie ogólnego rozluźnienia (relaksacji),
 • uzyskanie przez chorego poczucia lepszej kontroli stanu swojego organizmu i ułatwienie radzenia sobie z chorobą.

Obok przedstawiono 2 przykłady ćwiczeń oddechowych (zdj. 2A–B):

 • Przykład ćwiczenia oddechowego z oporem: mały pacjent przytrzymuje na klatce piersiowej maskotkę/woreczek i wykonując maksymalny wdech, podnosi maskotkę coraz wyżej; podczas wydechu opuszcza powoli maskotkę/woreczek.
 • Ćwiczenie oddechowe: Pacjent w pozycji leżącej na plecach (leżenie tyłem) na polecenie terapeuty wykonuje wydech i wprawia w ruch chusteczkę trzymaną przez terapeutę (chusteczka jest trzymana przez terapeutę na różnych wysokościach przed pacjentem, prowadzi to do zwiększenia wydolności w...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy