Dołącz do czytelników
Brak wyników

Usprawnianie lecznicze osób chorych na stwardnienie rozsiane

Artykuły z czasopisma | 4 lutego 2014 | NR 47
0 864

Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex) jest przewlekłą chorobą ośrodkowego układu nerwowego (OUN). W OUN powstają liczne, regularnie rozmieszczone ogniska zwyrodnieniowe (tzw. plaki) powodujące odczyn zapalny, które wykazują skłonność do umiejscowienia się w istocie białej mózgu, móżdżku i rdzenia kręgowego. We wczesnych okresach choroby dochodzi do niszczenia mieliny osłaniającej włókna nerwowe i ułatwiającej przewodzenie bodźców nerwowych. Później następuje rozpad i zniknięcie włókien osiowych z następczym wytworzeniem się blizny glejowej (stwardnienie – sclerosis). W niektórych ogniskach spotyka się nacieki okołonaczyniowe z limfocytów i komórek plazmatycznych.

Przyczyny choroby, jak dotąd, mimo licznych badań nie zostały wyjaśnione. Dominują różne teorie immunologiczne w połączeniu z teorią wirusową. Przypuszcza się, że przyczyną mogą być zjawiska autoagresji w stosunku do osłonek mielinowych. Wyzwolenie reakcji autoagresywnych ma być wynikiem zakażenia wirusowego o działaniu powolnym, powodującym wytwarzanie się autoantygenów w tkance nerwowej, co prowadzi do powstawania przeciwciał, które z kolei działają na prawidłową istotę białą układu nerwowego, wywołując jej demielinizację.

POLECAMY

Zdj. 1. Mikroskopowy wygląd nacieków zapalnych w tkance nerwowej

Objawy kliniczne

Cechą charakterystyczną SM jest przebieg rzutami, tj. objawy podmiotowe i przedmiotowe pojawiają się, a następnie wycofują (okresy remisji). Zwykle jednak do kolejnych rzutów dochodzi w taki sposób, że przebieg choroby z upływem czasu niemal zawsze staje się cięższy. Stan chorego stopniowo się pogarsza, pogłębia się zniedołężnienie i wyniszczenie oraz zmniejsza się odporność na zakażenia, które nieraz kończą się śmiercią. Pojawienie się ognisk zwyrodnienia w opuszce i podwzgórzu mózgu zwykle przyspiesza śmierć chorego. We wczesnym okresie SM dochodzi do zajęcia nerwu wzrokowego (zapalenia nerwu wzrokowego), co objawia się upośledzeniem ostrości wzroku, zaburzeniami ruchów gałek ocznych, oczopląsem, podwójnym widzeniem (po raz pierwszy opisał te objawy w 1890 r. okulista niemiecki Wilhelm Uhthoff). Z innych typowych objawów należy wymienić:

  • osłabienie siły mięśniowej,
  • niedowłady i porażenie kończyn,
  • wzmożone napięcie mięśniowe (spastyczność),
  • zaburzenia czucia o charak...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy