Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki gabinetu

8 sierpnia 2018

NR 93 (Kwiecień 2018)

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w uzdrowisku

0 1483

Każdy fizjoterapeuta może wykonywać swój zawód także w uzdrowisku na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnej zawartej z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego (będącym szczególnym rodzajem podmiotu leczniczego). Znaczącą liczebnie i bardzo ważną część personelu medycznego uzdrowisk stanowią fizjoterapeuci.

Wykonywanie tego zawodu w uzdrowisku ma charakter specyficzny i wymaga znajomości zarówno zasad rehabilitacji uzdrowiskowej, a szczególnie właściwości i metodyki zabiegów z wykorzystaniem surowców naturalnych, jak i podstaw organizacyjnych funkcjonowania uzdrowisk, w tym zakresów świadczeń przysługujących poszczególnym grupom pacjentów. Funkcjonowanie polskich uzdrowisk jest ściśle powiązane z lecznictwem uzdrowiskowym. Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia i stanowi rodzaj działalności leczniczej, a także wiąże się z balneologią jako dziedziną wiedzy medycznej. Istotą balneologii i medycyny fizykalnej jest bodźcowe działanie czynników balneologicznych i fizykoterapeutycznych odpowiednio dawkowanych, co pozwala na uzyskanie reakcji zdrowotnych poprawiających funkcjonowanie organizmu (Ponikowska 2015, s. 22).

POLECAMY

Uzdrowiska

Uzdrowiska mają w Polsce długą tradycję i cieszą się dużą popularnością. Obecnie w Polsce jest 45 uzdrowisk statutowych. Najwięcej uzdrowisk (prawie połowa) znajduje się w województwach dolnośląskim i małopolskim. Ze względu na położenie geograficzne wyróżnia się uzdrowiska: nizinne, nadmorskie, podgórskie i górskie. Z kolei z uwagi na posiadane surowce naturalne: zdrojowiska (gdzie występują wody lecznicze), uzdrowiska borowinowe oraz mieszane. Popularne polskie uzdrowiska to m.in. Busko-Zdrój, Ciechocinek, Iwonicz-Zdrój, Lądek-Zdrój, Kołobrzeg, Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Nałęczów, Szczawnica i Świnoujście.

Podstawowym aktem prawnym dotyczącym uzdrowisk w Polsce jest ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 879) zwana dalej ustawą uzdrowiskową. W świetle ustawy uzdrowiskowej uzdrowisko to obszar, na którego terenie prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający określone warunki ustawowe, któremu został nadany status uzdrowiska. Status uzdrowiska może być nadany tylko obszarowi, który spełnia łącznie pięć warunków określonych w art. 34 ust. 1 ustawy uzdrowiskowej. Po pierwsze, na obszarze uzdrowiska muszą znajdować się złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach l...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy