Dołącz do czytelników
Brak wyników

Zastosowanie powierzchniowej elektromiografii w codziennej pracy specjalisty rehabilitacji

Artykuły z czasopisma | 6 czerwca 2014 | NR 51
0 1356

Zgodnie z definicją zawartą w podręczniku Neurologia w praktyce klinicznej (Bradley i wsp.), „elektromiografia (EMG) to diagnostyka czynności elektrycznej mięśni i nerwów obwodowych (elektroneurografia) za pomocą urządzenia wzmacniającego potencjały bioelektryczne mięśni i nerwów – elektromiografu. Elektromiografia jest podstawowym badaniem dodatkowym służącym do rozpoznawania chorób obwodowego układu nerwowego oraz mięśni (pozwala ocenić m.in. ich zdolność do pracy)” [1]. 

Badania elektromiograficzne można podzielić na:

POLECAMY

 1. EMG elementarne – (inwazyjne, bolesne) badanie wybranych jednostek ruchowych za pomocą igieł bipolarnych, nie zawsze reprezentatywne dla czynności całego mięśnia (oceniane jest kilka jednostek z kilkuset) [2],
 2. sEMG globalne (surface) powierzchniowe – (nieinwazyjne, bezbolesne) badanie z naklejanymi na skórę albo aplikowanymi do pochwy lub odbytu elektrodami powierzchniowymi, służące globalnej ocenie aktywności mięśni, 
 3. sEMG-biofeedback (zastępcze sprzężenie zwrotne) – badanie jak również interaktywna terapia zaburzeń sterowania czynnością mięśni w oparciu o wizualizację potencjałów czynnościowych rejestrowanych na poziomie synapsy nerwowo-mięśniowej. 

Powierzchniowa EMG powinna być wykorzystywana w codziennej pracy specjalisty rehabilitacji, przede wszystkim w celu obiektywizacji efektów zastosowanych metod terapeutycznych. Wizualizowanie sygnału EMG jako sumy potencjałów czynnościowych jednostek ruchowych mięśni aktywnych (unerwionych), odczytywanych w miejscu aplikacji elektrod rejestrujących, pozwala na uzyskanie wielu istotnych informacji o czynności mięśni i nerwów ruchowych oraz procesach ośrodkowego sterowania ruchem [3]. W praktyce gabinetu rehabilitacji można z powodzeniem korzystać z tzw. uśrednionego EMG. Jest to zapis poddany filtracji wartości bezwzględnej sygnału filtrem dolnoprzepustowym [4].

Uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych zapisów wymaga respektowania kilku zasad: 

 • pozycja pacjenta powinna umożliwiać relaksację, 
 • aparat EMG powinien znajdować się w polu pacjenta, 
 • należy stosować elektrody referencyjne, 
 • należy zachować min. 1 m odległości od urządzeń generujących pole elektromagnetyczne, 
 • skóra przed...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy