Zespoły otępienne i choroba Alzheimera a fizjoterapia

Z praktyki gabinetu

Zespoły otępienne oraz choroba Alzheimera zaliczane są do tzw. wielkich problemów geriatrycznych, przy czym ich częstość występowania w Polsce szacuje się na ok. 400–500 tys., czyli ok. 1,5% społeczeństwa.

Wielkie problemy geriatryczne to stany wieloprzyczynowe, przewlekłe, trudne do leczenia, przyczyniają się do stopniowej utraty niezależności u osób starszych. Charakterystyka zespołów otępiennych Otępienie (demencja) jest to wtórna utrata zdolności intelektualnych wynikająca z upośledzenia wyższych funkcji ośrodkowego układu nerwowego z głównymi objawami w postaci deficytów kognitywnych. W zespole otępiennym zaburzone są wyższe funkcje korowe, takie jak:

POLECAMY

 • pamięć,
 • myślenie,
 • orientacja,
 • rozumienie,
 • liczenie,
 • zdolność uczenia się,
 • zdolność osądu,
 • świadomość.

W zespole objawów otępiennych oprócz deficytów poznawczych, neurologicznych na szczególną uwagę zasługują zaburzenia psychopatologiczne i behawioralne dotyczące symptomów zachowania się, zmian osobowości i nastroju. W zależności od nasilenia procesu chorobowego wyróżnia się trzy fazy otępienia:

 • łagodne,
 • umiarkowane,
 • ciężkie.

Ze względu na przyczynę rozróżnia się dwa rodzaje otępienia: pierwotne i wtórne. Przyczynami otępień pierwotnych są:

 • choroba Alzheimera,
 • choroba Picka,
 • otępienie z ciałami Lewy’ego,
 • otępienie czołowo-skroniowe,
 • choroba Parkinsona.

Do grupy otępień wtórnych zalicza się:

 • otępienie naczyniowe,
 • urazy głowy (encefalopatia pourazowa),
 • guzy wewnątrzczaszkowe, nowotwory,
 • krwiaki podtwardówkowe,
 • wodogłowie normotensyjne.

Z innych przyczyn otępie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO