Autor: Aleksandra Kaczmarek

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, aktualnie główny fizjoterapeuta Centrum Ruchu i Terapii Bodywork®. Twórca idei Pracowni Świadomego Ciała, za pomocą której szerzy wiedzę dotyczącą pracy z ciałem poprzez terapię i ruch. Instruktor rekreacji ruchowej o specjalności fitness oraz medyczny trener personalny. Od kilku lat zafascynowana metodą pilates oraz treningiem funkcjonalnym, w których nieustannie pogłębia swoją wiedzę i na bazie których tworzy swoje treningi. Jej codzienna praktyka opiera się na pracy z ciałem osób w każdym wieku, cierpiącymi na schorzenia narządu ruchu, zarówno urazowymi, jak również skarżącymi się na ból przewlekły. Liczną grupę jej pacjentów stanowią sportowcy i tancerze, gdyż jako osoba aktywna fizycznie i wieloletnia tancerka potrafi doskonale zrozumieć zagrożenia i potrzeby związane z tą formą.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wieloetapowe postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku urazowego złamania kości skokowej – analiza przypadku. Część 2

Uraz kości skokowej polegający na jej izolowanym złamaniu należy do bardzo rzadkich przypadków. Jest to uraz typowo górski i sportowy, więc w praktyce fizjoterapeutycznej większości fizjoterapeutów bardzo trudno się z nim spotkać. Istnieje zatem potrzeba rozszerzenia wiedzy na temat postępowania leczniczego z punktu widzenia fizjoterapeutycznego, gdyż jest to proces złożony, wymagający podejścia holistycznego. Niniejszy artykuł jest kontynuacją publikacji z listopadowego wydania czasopisma. Dotyczy postępowania fizjoterapeutycznego w okresie od trzech do sześciu miesięcy po urazie oraz operacyjnym zespoleniu kości skokowej.

Czytaj więcej

Wieloetapowe postępowanie fizjoterapeutyczne w przypadku urazowego złamania kości skokowej – Analiza przypadku – część 1

Urazy w obszarze stawu skokowego stanowią bardzo liczny odsetek urazów kończyn dolnych [1]. Do najczęściej występujących można zaliczyć skręcenia i zwichnięcia różnego stopnia oraz złamania końców dalszych kości piszczelowej oraz strzałkowej. Złamania pozostałych komponentów tego stawu zdarzają się rzadziej i są związane z konkretną aktywnością lub urazem bezpośrednim. Artykuł ma na celu przedstawienie studium przypadku dotyczącego złamania kości skokowej w wyniku urazu górskiego oraz zastosowanego leczenia i fizjoterapii.

Czytaj więcej

Trening funkcjonalny seniora jako alternatywa chirurgicznego leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów kończyn dolnych

Choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi główną przyczynę doświadczania bólu i niepełnosprawności przez ludność krajów wysoko rozwiniętych [1]. Zachodni pęd życia, sedentaryzm, brak aktywności fizycznej oraz niezrównoważona dieta prowadząca do nadwagi i otyłości są głównymi czynnikami wpływającymi na coraz większy odsetek osób ze zdiagnozowaną chorobą zwyrodnieniową. Istnieje wiele metod leczniczych prowadzących do zmniejszenia lub wyeliminowania objawów bólowych oraz poprawiających komfort życia pacjentów. 

Czytaj więcej

Wybrane ćwiczenia metody Pilatesa wpływające na poprawę mobilności kompleksu lędźwiowo-miedniczego

W ostatnich latach system ćwiczeń Pilatesa stał się bardzo popularny i łatwo dostępny. Spotykany początkowo w niewielkich studiach skoncentrowanych na pracy tą metodą, wdarł się na sale fitness wielkich klubów, a także do gabinetów fizjoterapii. Swoją popularność zawdzięcza nie tylko skuteczności, z jaką wpływa na ciało człowieka, lecz także uniwersalności ćwiczeń oraz prostocie i logice zasad nim kierujących. Artykuł ma na celu przedstawić koncepcję metody oraz wybrane ćwiczenia poprawiające mobilność odcinka L-S z praktyki trenera-terapeuty.

Czytaj więcej

Zintegrowana fizjoterapia pourazowa jako odpowiedź terapeutyczna na proces unieruchomienia powypadkowego - analiza przypadków

Fizjoterapia XXI wieku jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi medycyny. Retrospektywne spojrzenie chociażby na ostatnie 10 lat pokazuje, jak bardzo rozwinęła się wiedza, dostępność do niej oraz chęć i świadomość wielokierunkowego rozwoju dla młodych terapeutów. Coraz większa otwartość na nowe kierunki terapii sprawia, iż dysponujemy wieloma narzędziami do pracy z ludzkim ciałem oraz nie boimy się z nich korzystać. Artykuł ma na celu zaprezentować wieloaspektowe podejście do fizjoterapii w przypadku powypadkowego złamania kręgosłupa oraz związanego z tym unieruchomienia. 

Czytaj więcej

Trening korekcyjny w zespole skrzyżowania górnego według jandy

Jednym z najczęstszych powodów, z jakimi pacjenci zwracają się o pomoc do fizjoterapeutów, jest uczucie dyskomfortu lub bólu z towarzyszącym zaburzeniem sylwetki górnej części ciała. Ma to niewątpliwie bezpośredni związek z długotrwałym przyjmowaniem pozycji siedzącej (western seated posture), która nieodzownie towarzyszy zachodniemu stylowi życia. Począwszy od podstawowych czynności dnia codziennego, poprzez aktywność zawodową, a na formach relaksu kończąc, człowiek przyjmuje statyczną pozycję siadu, której daleko do formy z czasów ludzi pierwotnych.

Czytaj więcej