Autor: Arkadiusz Żurawski

DR N. O ZDR., UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH, COLLEGIUM MEDICUM; ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PEDIATRII

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Recenzja książki Choroba zwyrodnieniowa to nie wyrok. Jak dzięki ćwiczeniom i diecie uniknąć niepotrzebnego cierpienia

Książka Choroba zwyrodnieniowa to nie wyrok. Jak dzięki ćwiczeniom i diecie uniknąć niepotrzebnego cierpienia, której autorami są Roland Liebscher-Bracht i Petra Bracht, jest cennym uzupełnieniem piśmiennictwa z zakresu wiedzy o chorobie zwyrodnieniowej.

Czytaj więcej

WPŁYW NEUROPLASTYCZNOŚCI MÓZGU NA PROCES USPRAWNIANIA – WPROWADZENIE DO TEMATU

Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością publikujemy artykuł studentki 2. roku studiów magisterskich na UJK w Kielcach, pani Żanety Wypych. Dziękujemy Autorce za odzew i chęć współpracy a jednocześnie gratulujemy odwagi i zaangażowania. Czekamy na kolejne prace ze środowiska studenckiego. Cieszymy się, że  nasza akcja zaczyna się z dobrym skutkiem rozwijać i zataczać coraz większe kręgi. Zapraszamy do LAS-u!

dr n. med. Marek Wiecheć 
redaktor prowadzący

Czytaj więcej

Ocena zaburzeń równowagi

Mózgowe porażenie dziecięce jest rozpoznaniem znanym każdemu fizjoterapeucie. Wskutek rozwoju narzędzi diagnostycznych i metod terapeutycznych pojawiają się nowe możliwości usprawniania pacjentów z tym rozpoznaniem. Nowe technologie pozwalają dostrzegać zjawiska dotąd obserwowane tylko pobieżnie i co ważne – skutecznie ingerować w sprawność pacjentów, przyczyniając się do poprawy sprawności nawet u osób z wydawać by się mogło utrwalonymi deficytami.

Czytaj więcej

Wpływ skręcenia miednicy na rozkład sił reakcji podłoża i sprawność reakcji równoważnych w badaniu obrazowym systemem DIERS

Pozycja miednicy w przestrzeni stanowi istotny element wpływający zarówno na ustawienie całego kręgosłupa, jak i poprzez łańcuch zależności biokinematycznych na rozkład obciążenia stóp i wielkość wychyleń środka ciężkości. Pozycja miednicy jest istotna zarówno w oddolnym, jak i w odgórnym modelu tworzenia się dysfunkcji biomechanicznych. Próba korelacji ustawienia miednicy z ustawieniem stóp oraz rozkładem działających sił może mieć istotne znaczenie diagnostyczne i terapeutyczne.

Czytaj więcej