Autor: Marita Pelczarska

mgr Marita Pelczarska

fizjoterapeuta, Centrum Rehabilitacji MARKMED w Ostrowcu Świętokrzyskim

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W FIZYKOTERAPII - terapia łączona a zintegrowany, kompleksowy system terapeutyczny

Jak wynika z obserwacji, duża część pacjentów ocenia terapię, której jest poddawana, przede wszystkim z punktu widzenia jej skuteczności oraz czasu trwania, zarówno w przypadku pojedynczego zabiegu, jak i całego procesu usprawniania. Nowoczesna fizykoterapia poszukuje nowych form doskonalszej i skuteczniejszej terapii dla możliwie szerokiego grona pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami.

Czytaj więcej

Alter-G

Jak stworzyć terapię, która w warunkach ziemskiego ciążenia ograniczałaby siłę jego oddziaływania i dawała pacjentom szansę na samodzielne chodzenie? Jedną z możliwości jest zastosowanie w terapii pacjentów urządzenia Alter-G, innowacyjnego projektu wymyślonego i opracowanego w NASA, a zaadaptowanego i wdrożonego z powodzeniem do działań medycznych, terapeutycznych i sportowych. System odciążania pacjenta, a także współpracujące z nim w ramach tego samego urządzenia systemy monitorujące ruch pacjenta zapewniają pełną kontrolę i eliminują z terapii element przypadkowości.

Czytaj więcej

Ocena wyników pilotażowego programu bezinwazyjnej terapii nietrzymania moczu

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization –
WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji (International Continence Society – ICS) nietrzymanie moczu (NTM) to niezależny od woli wyciek moczu przez cewkę moczową, który w efekcie powoduje problemy higieniczne i utrudnia kontakty międzyludzkie. Wśród kobiet NTM występuje znacznie częściej niż inne bardziej rozpowszechnione choroby przewlekłe. Nietrzymanie moczu, jako temat dosyć wstydliwy i rzadko poruszany w rozmowach, urasta do rangi problemu społecznego.

Czytaj więcej