Dołącz do czytelników
Brak wyników

Nowoczesne metody fizjoterapii

12 marca 2019

NR 103 (Marzec 2019)

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W FIZYKOTERAPII - terapia łączona a zintegrowany, kompleksowy system terapeutyczny

0 137

Jak wynika z obserwacji, duża część pacjentów ocenia terapię, której jest poddawana, przede wszystkim z punktu widzenia jej skuteczności oraz czasu trwania, zarówno w przypadku pojedynczego zabiegu, jak i całego procesu usprawniania. Nowoczesna fizykoterapia poszukuje nowych form doskonalszej i skuteczniejszej terapii dla możliwie szerokiego grona pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami.

Postęp technologiczny, poszukiwanie nowych i udoskonalanie działania znanych już bodźców fizykalnych poprzez m.in. zmiany i dostosowywanie metodyki i techniki wykonywania zabiegów do aktualnych wymogów i potrzeb, stale prowadzone badania kliniczne oparte na Evidence Base Medicine plasują szeroko rozumianą fizykoterapię w czołówce dziedzin ukierunkowanych na rozwój i dostarczenie fizjoterapeucie skutecznych możliwości, środków i narzędzi do pracy z pacjentami. Jedną z aktualnych tendencji w fizykoterapii jest poszukiwanie możliwości łączenia energii/bodźców fizykalnych na podstawie jednej z zasad: jednoczasowej aplikacji, synergii, komplementarności ich oddziaływania oraz spektrum działania. 
Terapia łączona to jednoczesna aplikacja dwóch lub więcej energii i jako taka w wydaniu klasycznym jest dobrze znana i stosowana przez fizjoterapeutów. Przykładem jest tutaj zastosowanie w jednoczesnej aplikacji prądu terapeutycznego i ultradźwięków czy lasera biostymulacyjnego niskoenergetycznego i prądu terapeutycznego.
Przez kompleksowy system terapeutyczny w fizykoterapii należy rozumieć połączenie na zasadzie synergii, komplementarności i/lub spektrum oddziaływania i traktowanie jako jeden zabieg sekwencji stosowania różnych bodźców fizykalnych/energii, posiadający własną metodykę i technikę wykonywania.

Jednym z pierwszych działań w tym kierunku była wprowadzona przez firmę BTL i nazywana początkowo w literaturze terapią skojarzoną procedura połączenia i sekwencyjnego aplikowania terapii za pomocą lasera wysokoenergetycznego HIL i fali uderzeniowej SWT. W terapii tej udało się połączyć dwa niezależne do tej pory zabiegi fizykoterapeutyczne w jeden niezwykle skuteczny system terapeutyczny [4].
W ostatnich latach medycyna fizykalna znacznie się wzbogaciła i wprowadziła na rynek usług fizjoterapeutycznych szereg nowych technologii, takich jak fala uderzeniowa SWT, laser wysokoenergetyczny HIL, terapia radiofalowa ukierunkowana (np. TR-Therapy), pole magnetyczne niskiej częstotliwości i dużej intensywności (np. Salus-Talent), stymulacja indukcyjna (np. SIS – Super Indukcyjna Stymulacja). Te innowacyjne terapie odpowiadają na potrzeby różnych pacjentów i wpływają leczniczo na szeroki wachlarz schorzeń. Każda z nich charakteryzuje się dużą lub wysoką skutecznością. Łączenie nowoczesnych metod daje możliwość kompleksowej terapii wielu lub nawet każdego z występujących u pacjenta objawów. 

Najczęściej działania fizjoterapeutów idą w kierunku:

 • działania przeciwbólowego w każdym stadium bólu,
 • regeneracji tkanek, 
 • pobudzenia układu krwionośnego, 
 • redukcji obrzęku, 
 • zwiększenia zakresu ruchu w stawach, 
 • rozluźnienia mięśni, 
 • pobudzenia układu nerwowego, 
 • tonizacji układu nerwowego,
 • wzmocnienia mięśni, 
 • relaksacji mięśni,
 • gojenia złamań, 
 • przyspieszenia gojenia po zabiegach operacyjnych.Ponieważ podstawowym kryterium prawidłowego i skutecznego wykonania zabiegu jest osiągnięcie celu terapeutycznego, zasadnym kolejnym krokiem w rozwoju fizykoterapii i ww. metod jest połączenie tych terapii w zintegrowane systemy terapeutyczne według podanych kryteriów i zasad. 
Celem artykułu jest przedstawienie kilku propozycji kompleksowych terapii stosowanych obecnie z wykorzystaniem urządzeń firmy BTL.

Kompleksowa terapia: SWT – terapia falami uderzeniowymi + HIL – laser wysokoenergetyczny

Pierwszym nowym zabiegiem, który pojawił się w Polsce ok. pięciu lat temu, spełniającym kryteria komp...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 11 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy

  Aleksandra Bauer

  Mgr rehabilitacji ruchowej, fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z fizykoterapii w Wyższej Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu. Od 14 lat prowadzi szkolenia z fizykoterapii i fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. Jest autorką programów dydaktycznych, oraz wielu publikacji, współautorką książki „Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych”. Prowadzi gabinet fizjoterapii specjalizujący się w diagnostyce i terapii nietrzymania moczu kobiet i mężczyzn.

  Marek Wiecheć

  Dr n. med, absolwent kierunku rehabilitacja ruchowa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, certyfikowany terapeuta PNF, FED, Kinesiology Taping, absolwent wielu kursów w zakresie fizjoterapii. Kierownik Katedry Fizjoterapii WSBiP w Ostrowcu Świętokszyskim., pracownik naukowo-dydaktyczny WSBiP w Ostrowcu Świętokszyskim. Współautor trzech wydań Przewodnika metodycznego po wybranych zabiegach fizykalnych, współautor trzech rozdziałów w Wielkiej Fizjoterapii, autor i współautor rozdziałów w pięciu innych wydawnictwach książkowych, autor i współautor podad 60 artykułów, wystąpień i prac naukowych. Organizator kursów i wykładowca na kurach poświęconych fizykoterapii. Propagator zastosowania fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. Prowadzi własną praktykę fizjoterapeutyczną.

  Karolina Jopek

  mgr; BTL Polska

  Marita Pelczarska

  mgr Marita Pelczarska

  fizjoterapeuta, Centrum Rehabilitacji MARKMED w Ostrowcu Świętokrzyskim