KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W FIZYKOTERAPII - terapia łączona a zintegrowany, kompleksowy system terapeutyczny

Nowoczesne metody fizjoterapii

Jak wynika z obserwacji, duża część pacjentów ocenia terapię, której jest poddawana, przede wszystkim z punktu widzenia jej skuteczności oraz czasu trwania, zarówno w przypadku pojedynczego zabiegu, jak i całego procesu usprawniania. Nowoczesna fizykoterapia poszukuje nowych form doskonalszej i skuteczniejszej terapii dla możliwie szerokiego grona pacjentów z różnego rodzaju dolegliwościami.

Postęp technologiczny, poszukiwanie nowych i udoskonalanie działania znanych już bodźców fizykalnych poprzez m.in. zmiany i dostosowywanie metodyki i techniki wykonywania zabiegów do aktualnych wymogów i potrzeb, stale prowadzone badania kliniczne oparte na Evidence Base Medicine plasują szeroko rozumianą fizykoterapię w czołówce dziedzin ukierunkowanych na rozwój i dostarczenie fizjoterapeucie skutecznych możliwości, środków i narzędzi do pracy z pacjentami. Jedną z aktualnych tendencji w fizykoterapii jest poszukiwanie możliwości łączenia energii/bodźców fizykalnych na podstawie jednej z zasad: jednoczasowej aplikacji, synergii, komplementarności ich oddziaływania oraz spektrum działania. 
Terapia łączona to jednoczesna aplikacja dwóch lub więcej energii i jako taka w wydaniu klasycznym jest dobrze znana i stosowana przez fizjoterapeutów. Przykładem jest tutaj zastosowanie w jednoczesnej aplikacji prądu terapeutycznego i ultradźwięków czy lasera biostymulacyjnego niskoenergetycznego i prądu terapeutycznego.
Przez kompleksowy system terapeutyczny w fizykoterapii należy rozumieć połączenie na zasadzie synergii, komplementarności i/lub spektrum oddziaływania i traktowanie jako jeden zabieg sekwencji stosowania różnych bodźców fizykalnych/energii, posiadający własną metodykę i technikę wykonywan...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO