Funkcjonalna Terapia Manualna jako spójny i kompletny system terapeutyczny

Nowoczesne metody fizjoterapii

Celem oddziaływania terapeutycznego FMT jest wspomaganie efektywnej aktywacji siły oraz wytrzymałości mięśni, które są konieczne do budowania systemu stabilizacji i optymalizacji ruchu. 
 


Amerykańscy fizjoterapeuci Greg Johnson i Vicky Saliba Johnson, twórcy metody, rozpoczynali swoją terapeutyczną przygodę w Vallejo w Kalifornii, w kolebce i po dziś dzień jedynej w swoim rodzaju szkole PNF na świecie. Greg Johnson pracował przez siedem lat bezpośrednio z Maggie Knott (współtwórczyni metody PNF), później poznawał wiele szkół terapeutycznych: Kaltenborna, Maitlanda, Cyriax, wiele podejść osteopatycznych, a nawet systemy alternatywne stworzone przez Rolf, Feldenkraisa czy Tragera. Po wielu latach poszukiwań wraz z Vicky Saliba Johnson założyli w 1978 r. The Institute of Physical Art (IPA) i stworzyli system Funkcjonalnej Terapii Manualnej. 

REKLAMA

The Institute of Physical Art (Instytut Sztuki Fizjoterapeutycznej) nie tylko zajmuje się propagowaniem FMT poprzez różne formy szkoleń, staże podstawowe (residency) i zaawansowane (fellowship), ale upowszechnia „sztukę“ fizjoterapii jako integrację dowodów naukowych z intuicją wypływającą z praktyki klinicznej. Instytut rozwinął specjalny program przygotowujący fizjoterapeutów do metodycznej i systematycznej ewaluacji oraz usprawniania pacjentów zgodnie z logiką rozumowania i postępowania klinicznego. Oferowane formy edukacji pomagają terapeucie pogłębiać wiedzę o mechanicznym usprawnianiu zarówno stawów, tkanek miękkich, trzewi, jak i struktur nerwowo-mięśniowych. Ta wieloaspektowość została zamknięta w jeden spójny system i stanowi treść serii bloków dydaktycznych, na który składają się kursy i praca własna terapeuty na materiale przygotowanym przez IPA i dostępnym na stronach instytutu. Ich główna treść to mobilizacja funkcjonalna, która jest uzupełniona przez leczenie mechaniczne i specyficzną neuroedukację nerwowo-mięśniową. Program realizowany przez IPA ma akredytacje Amerykańskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Amerykańskiego Towarzystwa Ortopedycznych Terapeutów Manualnych, co świadczy o jego bardzo wysokim poziomie. Potwierdzeniem tego faktu jest to, że terapeuci FMT należą w USA do elity fizjoterapeutów. 

Osoba pracująca tylko rękoma jest robotnikiem.
Osoba pracująca rękoma i umysłem jest rzemieślnikiem. 
Osoba pracująca rękoma, umysłem i sercem jest artystą.
autor nieznany

System FMT od niemal 30 lat jest doskonalony w USA i upowszechniany na świecie. Prowadzone są liczne badania naukowe na temat efektywności FMT finansowane przez fundację IPA. Biorą w nich udział niezależni badacze, terapeuci FMT i pa...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO