Jakich świadczeń zdrowotnych może udzielać fizjoterapeuta w świetle prawa?

Z praktyki gabinetu

Fizjoterapeuci od ponad dwóch lat należą do zawodów regulowanych, posiadających własną ustawę – pragmatykę zawodową. Zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a także funkcjonowania samorządu zawodowego fizjoterapeutów określa obowiązująca od 31 maja 2016 r. ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 
(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 505).

Powyższa ustawa stanowi, że zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym zawodem medycznym, a także określa ogólny zakres – generalne rodzaje czynności zawodowych fizjoterapeuty. Celem artykułu jest przedstawienie ogólnego i szczegółowego wykazu normatywnego czynności zawodowych stanowiących świadczenia zdrowotne, do których wykonywania są uprawnieni fizjoterapeuci.
Od 1 czerwca 2018 r. każdy fizjoterapeuta, który chce wykonywać swój zawód, musi bezwzględnie posiadać tzw. prawo wykonywania zawodu (PWZF). Jeżeli fizjoterapeuta spełnia przesłanki określone w u.z.f. i chce uzyskać PWZF, musi złożyć wniosek do swojego samorządu zawodowego, czyli do Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF). Organem KIF uprawnionym do stwierdzania PWZF jest Krajowa Rada Fizjoterapeutów (KRF). Wniosek o wydanie PWZF może być złożony tylko w formie elektronicznej z wykorzystaniem specjalnego formularza dostępnego na stronie KIF. 
Brak uzyskania prawa wykonywania zawodu przez fizjoterapeutę wpływa negatywnie na jego sytuację na rynku pracy, bowiem nie może on w praktyce wykonywać swego zawodu w jakiejkolwiek formie prawnej, a także w żadnym miejscu pracy (w podmiocie leczniczym, domu pomocy społecznej itp.). Brak PWZF wywołuje zgodnie z ustawą wiele skutków prawnych, w szczególności zakaz wykonywania pracy i świadczenia usług w charakterze fizjoterapeuty, a także odpowiedzialność karną. Artykuł 28 u.z.f. wyraźnie stanowi, że fizjoterapeuta przed rozpoczęciem wykonywania zadań zawodowych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej jest zobowiązany przedłożyć podmiotowi, na rzecz którego wykonuje te zadania, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Posiadanie PWZF przez fizjoterapeutę jest niezbędnym i podstawowym warunkiem ud...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO