Koncepcja pracy z aparatem mowy i kompleksem mięśni gnykowych u osób z porażeniem połowiczym twarzy po udarze niedokrwiennym mózgu

Temat miesiąca

Zaburzenia naczyniowe mózgu, a także wynikające z nich choroby, to coraz częstsza bolączka krajów dobrze rozwiniętych. Zaraz za chorobami serca i nowotworami udar stanowi trzecią przyczynę zgonów, a bardzo często prowadzi do stałej niepełnosprawności. Pod pojęciem udaru kryje się cała specyfika upośledzenia krążenia mózgowego [1]. 

Udary dzieli się na niedokrwienne, gdzie zaburzony jest transport krwi do mózgu, oraz krwotoczne, w których dochodzi do wynaczynienia krwi z łożyska naczyniowego. Zdarza się również, że ma miejsce krwotok w niedokrwionym obszarze mózgu, tzw. transformacja krwotoczna, w wyniku której często następuje nagłe pogorszenie stanu klinicznego pacjenta.

POLECAMY

Do zmniejszenia ukrwienia mózgu przyczynia się spadek ciśnienia skurczowego krwi poniżej 90 mm Hg lub gwałtowne obniżenie powyżej 40 mm Hg [3]. Przyczyną niedokrwienia, inaczej zwanego zawałem mózgu, jest w większości przypadków znaczne zwężenie lub zamknięcie światła naczynia krwionośnego doprowadzającego krew do określonego obszaru mózgu. Taki stan może być bardzo groźny w skutkach i poprzez gwałtowne przyspieszenie procesu martwiczego doprowadzić do poważnych ubytków neurologicznych, a nawet śmierci. Według Światowej Organizacji Zdrowia, o udarze mówi się wówczas, gdy objawy utrzymują się u pacjenta powyżej 24 godzin i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa [4].

Dzięki sieci naczyń i różnorodności połączeń istnieje jednak możliwość awaryjnego krążenia obocznego – indywidualnego, zależnego od stanu anatomicznego każdego pacjenta. Funkcjonowanie tego systemu wiąże się również ściśle z chorobami współistniejącymi, takimi jak: nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroby serca i krwi oraz z zespołami, tj. ZZA (zespół zależności alkoholowej), który wystepuje dodatkowo ze stanami splątania, agresji, drażliwości itp. Generalna zdolność mózgu do procesów autoregulacji krążenia jest w dużej mierze podyktowana ogólnym ciśnieniem krwi tętniczej i żylnej.

Etiologia:

  • miażdżyca – pęknięcie blaszki miażdżycowej w obrębie tętnic (szyjnych, wewnątrzczaszkowych), dochodzi do zatkania światła naczynia i zaburzenia przepływu krwi,
  • lipohialinoza małych naczyń – proces zwyrodnieniowy głębokich naczyń przeszywających, powodujący deficyt w zaopatrywaniu w krew głębokich struktur mózgowia,
  • krwotok śródmózgowy – spowodowany nieleczonym nadciśnieniem tętniczym, ale również chorobami współistniejącymi, jak nowotwory, urazy, przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe.

Rzadsza przyczy...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy