Leczenie przewlekłych bóli mięśniowo-szkieletowych przy użyciu różnych technik akupunkturowych

Z praktyki gabinetu

Na łamach „Praktycznej Fizjoterapii i Rehabilitacji” przedstawialiśmy mikrosystemy będące częścią medycyny chińskiej i japońskiej oraz ich podstawowe założenia. W niniejszym artykule omówimy pokrótce, jak znajomość  kilku różnych technik i podejść do leczenia wpływa na sposób pracy z pacjentem.

Za przykład posłuży leczenie przewlekłych bóli mięśniowo-szkieletowych, które są częstym powodem zgłaszania się pacjenta do akupunkturzysty.

REKLAMA

To ważne zagadnienie, ponieważ ból może istotnie ograniczać codzienną aktywność pacjenta, zaburzać jego sen i przyczyniać się do zwiększenia ilości zażywanych leków, a po czasie prowadzić do obniżenia nastroju i depresji. W szczególności skupimy się na porównaniu pięciu różnych technik, które obejmują: akupunkturę korporalną, terapię meridianową i akupunkturę ucha. 

Jak rozumiemy ból według medycyny chińskiej i medycyny akademickiej?

Do tej pory istota bólu nie została dokładnie wyjaśniona. W medycynie akademickiej ból tłumaczy się poprzez działanie licznych mechanizmów biochemicznych i neuronalnych. Aby zdiagnozować ból przewlekły, trzeba mieć do czynienia z bólem utrzymującym się lub nawracającym przez minimum trzy miesiące. Ból pojawia się, kiedy zostanie przekroczona granica czucia bólu, która jest podobna dla większości osób. Różnica w odbiorze bodźca bólowego i subiektywny charakter tego zjawiska wynika głównie ze zróżnicowanej odpowiedzi emocjonalnej oraz czynników społecznych i kulturowych. 

Najczęściej wyróżnia się trzy typy bólu: 

  • ból psychogenny, wynikający z zaburzeń natury psychologicznej, 
  • ból neuropatyczny, będący wynikiem uszkodzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego, 
  • ból nocyceptywny, który jest wynikiem aktywacji receptorów czucia bólu na skutek miejscowych uszkodzeń. 

Przewlekły ból mięśniowo-szkieletowy zazwyczaj jest bólem nocyceptywnym. Jeżeli jednak w badaniu fizykalnym i badaniach obrazowych nie udaje się zaobserwować żadnych zmian patologicznych, możemy mieć do czynienia z bólem pochodzenia psychogennego. 

W medycynie chińskiej ból jest wyjaśniany jako zaburzenie w swobodnym przepływie energii (Qi) i substancji (np. krwi) w danym rejonie. Jeden z najczęściej przytaczanych cytatów dotyczących zjawiska bólu brzmi następująco: „Zastój wywołuje ból; jeżeli nie mamy do czynienia z zastojem, nie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO