Magnetostymulacja w fizjoterapii

Z praktyki gabinetu

Leczenie za pomocą pola magnetycznego cieszy się powodzeniem w wielu działach medycyny. W rehabilitacji terapia polem magnetycznym stosowana jest w postaci magnetoterapii i magnetostymulacji. Magnetostymulacja jest zabiegiem, w którym wykorzystywane jest zmienne pole magnetyczne o niskich wartościach indukcji, natomiast w magnetoterapii stosuje się wyższe wartości indukcji. 

Magnetostymulacja wzbudza w organizmie siły elektromotoryczne zdolne do utrzymania stanu homeostazy, a w przypadku zaburzenia homeostazy przyspiesza powrót do równowagi. Zasadnicze różnice pomiędzy magnetoterapią i magnetostymulacją przedstawiono w tabeli 1 [1, 5]. 

REKLAMA

W magnetostymulacji podstawowym parametrem warunkującym działanie biologiczne jest stosunek indukcji do częstotliwości. Działanie biologiczne zmiennego pola magnetycznego jest następstwem elektrodynamicznego oddziaływania pola na prądy jonowe organizmu, magnetomechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na cząstki ze spinami magnetycznymi i jonowego rezonansu kationów i anionów płynów ustrojowych [5, 11]. 

Efekty zmiennego pola magnetycznego przypisuje się indukowanym w tkance podczas przepływu pulsujących pól magnetycznych siłom Lorentza. Zależnie od ilości absorbowanej energii uzyskuje się efekt termiczny. Magnetostymulacja wywołuje również efekt bioelektryczny, biochemiczny i bioenergetyczny. Działanie bioelektryczne polega na normalizacji potencjału błony komórkowej, działanie biochemiczne – na zwiększeniu aktywności enzymatycznej i procesów oksydoredukcyjnych związanych z adenozynotrójfosforanem (ATP). Efekt bioenergetyczny wiąże się ze stymulacją odżywiania i wzrostu komórek oraz regulacją procesów międzykomórkowych prowadzących do regeneracji organizmu [5, 12]. 

Wyniki badań klinicznych wykazują działanie magnetostymulacji o charakterze:

  • przeciwbólowym – efekt analgetyczny następuje wskutek wydzielania β-endorfin – substancji odpowiadających za podwyższenie progu czucia bólu. Efekt działania przeciwbólowego zachodzi zarówno podczas ekspozycji, jak i po zaprzestaniu magnetostymulacji;
  • restytucyjnym – podstawę działania restytucyjnego stanowi intensyfikacja procesów utylizacji tlenu i oddychania tkankowego na skutek wzmożonej dyfuzji i wychwytu tlenu przez hemoglobinę i cytochromy. Wzmożony wychwyt tlenu związany jest z pobudzeniem procesów oddychania tkankowego, syntezy DNA i przyspieszenia cyklu mitotycznego;
  • przeciwzapalnym – działanie to związane jest ze stymulacją tworzenia c-AMP i prostagl...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO