O koncepcji Maitland® Część 2.

Nowoczesne metody fizjoterapii

Badanie to istotny element rozpoczynający proces usprawniania pacjenta. Szczegółowa ocena kliniczna problemu umożliwia rozpoznanie wszystkich jego aspektów. Proces badania prowadzony etapami wymaga zarówno planowania działań terapeutycznych, jak i analizy otrzymanych wyników.

Prowadzone badanie przechodzi płynnie w proces terapii, przenika się z nim, razem tworzą całość procesu fizjoterapeutycznego. Cały proces badania oraz terapii odbywa się po przeprowadzeniu wnioskowania klinicznego (clinical reasoning).

REKLAMA

Ogólne zasady badania

W nowoczesnej fizjoterapii badanie ma określone cele. Główne, stawiane podczas badania każdego pacjenta, to przede wszystkim rozpoznanie dysfunkcji ruchowej, ustalenie środków ostrożności i przeciwwskazań, stworzenie planu terapii, ustalenie parametrów z wywiadu i badania manualnego do oceny postępów procesu usprawniania, przeprowadzenie próbnej terapii i jej ocena. Powodzenie terapii uwarunkowane jest predyspozycjami, jakie powinien posiadać fizjoterapeuta. Należą do nich:

 • odpowiedni poziom wiedzy,
 • umiejętności komunikacyjne,
 • zdolności obserwacji klinicznej,
 • umiejętności manualne
 • zdolności wnioskowania klinicznego.

Umiejętności komunikacyjne odgrywają ważną rolę podczas badania. Pomagają zebrać wywiad, zrozumieć, jak pacjent doświadcza swojej choroby. Wspomagają rozwój relacji terapeutycznej. Pomocne są tu różne techniki komunikacji. Fizjoterapeuta musi sam zdecydować, czy chce stawiać pytania otwarte, czy zamknięte, może powtarzać słowa kluczowe, modulować swój głos i zmieniać mowę ciała, streszczać wypowiedź pacjenta, aby upewnić się, że dobrze go zrozumiał.

Wywiad (complains of – CO) jest pierwszym elementem badania. Rozpoczyna się po przedstawieniu się i przywitaniu z pacjentem. Jest momentem tworzenia pierwszych hipotez odnośnie do przyczyny problemu osoby badanej. Uzyskiwanie informacji od pacjenta wymaga staranności, cierpliwości i dobrych umiejętności komunikacyjnych. Celem wywiadu jest ujęcie problemu z punktu widzenia pacjenta (jakie i gdzie ma objawy i ograniczenia). Trzeba ustalić subiektywne parametry do oceny postępów terapii. Należy się zastanowić, czy istnieją jakieś przeciwwskazania do terapii lub czy ze względu na stan zdrowia pacjenta badanie i terapię należy przeprowadzić z większą ostrożnością. W tym czasie stawia się już pierwsze hipotezy dotyczące dominującego mechanizmu bólowego, etapu gojenia tkanek, źródła objawów i czynników wspóuczestniczących.

Elementy wywiadu:

 1. Główny problem (question 1 – Q...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań czasopisma "Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja"
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z KSIĘGARNI FIZMEDIO